De ‘Palestijnen’: Hoe indringers inheems werden

De Damaskus Poort van Jeruzalem, getekend op 14 april 1839 door David Roberts

Volgens het anti-zionistische verhaal zijn de Palestijnen de bewoners die altijd in “historisch Palestina” hebben gewoond, het waren de Kanaänieten, Filistijnen, Jebusieten en zelfs de oude Israëlieten die zich in de Byzantijnse periode tot het christendom bekeerden en in de islamitische periode en bekeerd tot de islam.

Volgens de theorie van Shlomo Sand in zijn boek ‘The Invention of the Jewish People’ werden de joden bijvoorbeeld nooit uit Judea verdreven, maar werden ze gewoon de voorouders van de Palestijnen.

Hoe waar is dit verhaal?

De mythe van islamisering

Er is geen bewijs dat er sprake was van massale islamisering, noch van joden noch van christenen.

Volgens een onderzoek dat werd uitgevoerd door Milka Levy-Rubin is er slechts beperkt bewijs voor de bekering van de Samaritanen tot de islam, maar voor de rest:

“Vanaf nu is dit het enige bewijs dat we hebben van massale bekering tot de islam in Palestina tijdens de vroege islamitische periode. Benadrukt moet worden dat dit bewijs niet automatisch kan worden toegepast op de joodse en christelijke gemeenschappen in Palestina, waar de omstandigheden, hoewel vergelijkbaar, toch enigszins verschillend waren.”

Tot het midden van de 20e eeuw geloofden geleerden dat onder de Arabisch-islamitische heerschappij een groot deel van de lokale bevolking zich bekeerde tot de islam vanwege de bijzondere ‘beschermings tax’ (de jizyah) voor niet-moslims (dhimmie).

Daniel C.Dennet bewees dat dit niet het geval was in zijn studie, “Conversion and The Poll Tax in the Early Islam“, 1950. De kwestie werd besproken in het artikel van Michael G. Motony, “The Age of Conversion: A Reassesment,” in Michael Gervers & Ramzi J.Bikhazi, eds, Conversie en continuïteit, blz. 135-145.

Robert Bulliet van de University of Columbia, studie, Conversion to Islam in the Medieval Period, 1979, concludeerde dat slechts ongeveer 10% van de christelijke bevolking zich bekeerde tot de islam tijdens de Arabisch-islamitische bezetting (640-1099). Omdat ze zich tijdens de bezetting van de kruisvaarders niet bekeerden, waren ze nog steeds de grootste etnisch-religieuze groep bij de verovering van de Mamelukken. (zie hoofdstukken 3-5).

Robert Schick, van de Palestijnse Universiteit van Al Quds in Oost-Jeruzalem, publiceerde een studie, The Christian communities of Palestine from Byzantine to Islamic Rule, 1995 (helaas beslaat de studie alleen de periode tot de 9e eeuw CE). Schick toonde aan dat christenen niet werden vervolgd tijdens de Arabische bezetting, en bekering tot de islam was zeldzaam, hoewel sommige kerken werden omgebouwd tot moskeeën en de reparatie van de rest werd beperkt.

Prof. Nehemia Levtzion ontdekte dat het proces van islamisering in Syrië en Palestina langzaam en lang was en honderden jaren duurde. Hij verdeelde het islamiseringsproces van de christelijke bevolking van Syrië en Palestina in 3 fasen (“Conversion to Islam in Syria and Palestine and the Survival of Christian Communities”, in Nehemia Levtzion, Islam in Africa and the Middle East, 2007):

Fase één – van 640 tot 750, onder de heerschappij van de Omajjaden, werden er geen pogingen ondernomen om islamisering af te dwingen, behalve voor een korte periode onder de kalief Ibn Abd El Aziz (717-720). Weinigen bekeerden zich, meestal louter om persoonlijke belangen.

Fase twee – van 750 tot 1099. Tijdens de Abbasside-periode werden onder de kalief Al-Mutwakkil (861 847) de “Omar-wetten” zorgvuldiger gehandhaafd vanwege de groei van de invloed van de religieuze leiders. Tijdens het bewind van de kalief al-Hakim (996-1021), van het huis van de Fatimiden (942-1099), werden niet-moslims gedwongen zich te bekeren of het land te verlaten. Sommige christenen bekeerden zich, vertrokken of werden pas officieel moslim. Het besluit werd na korte tijd ingetrokken.

Dhimmitude in de islamitische landen

Ongeveer 50% bekeerlingen tot de 11e eeuw.

Fase drie – de 13e en 14e eeuw. Onder het regime van de Mammelukken (1260-1516) werden christenen vervolgd, werden hun kerken verwoest, hun eigendommen vernietigd en velen werden gedood. Een deel van de overlevenden bekeerde zich. Er is geen informatie over.

Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat er geen wijdverbreide bekering van Joden tot de islam heeft plaatsgevonden. Sinds 1918, en meer sinds 1967, zijn er veel studies over dit onderwerp gepubliceerd, en de meeste geleerden verwerpen het idee dat bekering wijdverbreid was, hoewel individuele gevallen van bekering bekend zijn.

Prof Shlomo Dov Goytin baseerde een groot deel van zijn onderzoek “Mediterranean Society” op de verzameling brieven van de Cairo Genizah uit de 11e – 13e eeuw. Hij stelde vast dat “bekering tot de islam niet gebruikelijk was tijdens de klassieke periode van de Geniza, en daarom horen we heel weinig over erfenissen van joden die zich bekeerden” (p. 520). 

Prof Goytin citeerde een brief uit de Genizah waarin hij vertelde over Joden die gedwongen werden zich te bekeren, terwijl anderen “de voorkeur gaven aan de dood of ballingschap boven Byzantium, Jemen of andere landen”. De brief verwees naar het conversiebesluit tijdens het bewind van kalief Al Hakkim.

Zijn centrale stelling was echter dat ‘de nadelen van het zijn van een minderheid niet zo groot waren dat ze een massale bekering tot de islam veroorzaakten’ (p. 379). Er is enig bewijs in de Geniza-documenten van individuele gevallen van individuen van alle klassen die om de een of andere reden geloofden dat ze meer baat zouden hebben bij aansluiting bij het heersende geloof. 

Schilderij van dhimmies, mensen van verschillende niet-islamitische religies onder het Ottomaanse rijk in Beiroet in 1876 [beeldbron: Wiki]

Maar prof. Goytin merkte op dat dit niet typisch was voor Joden in Israël, maar eerder voor “mensen die in een vreemd land woonden en zo uit hun reguliere omgeving werden verdreven” (p. 379). Volgens Genizah-documenten hebben veel bekeerlingen hun banden met hun vroegere religie niet verbroken en was het voor een bekeerling meestal moeilijk om de moslimgemeenschap te betreden.

Prof. Levtzion concludeerde dat “de joden vasthielden aan hun geloof en dat slechts enkelen zich tot de islam bekeerden” (p. 248). De bekeerlingen bekeerden zich niet zozeer van spirituele aantrekkingskracht tot de islam, maar meer uit angst of vooroordeel. Hij is van mening dat de ondergang van gemeenschapsorganisatie en leiderschap niet onder de joden plaatsvond zoals in de christelijke gemeenschappen. De kracht van de gemeenschap was de belangrijkste reden voor de psychologische kracht van de joden. De gemeenschap bleef haar diensten aanbieden. Er zijn zeer weinig gevallen van bekering vermeld in de Geniza-documenten tussen de 10e en 12e eeuw.

Prof. HH Ben Sasson stelde in zijn boek “Geschiedenis van het volk van Israël tijdens de middeleeuwen” vast dat “de overgrote meerderheid van het Joodse volk onder moslimheerschappij vasthield aan hun geloof” (p. 33).

Prof Moshe Gil is ook van mening dat er geen massale bekering van Joden onder moslimheerschappij heeft plaatsgevonden. Hoewel de wetten van Omar de joden, samen met andere niet-gelovigen, tot tweederangsburgers maakten, “wordt er in de joodse, christelijke of islamitische bronnen nergens melding gemaakt van massale bekering van joden tot de islam” (p. 49) ).

Geniza 11e-eeuwse documenten vermelden Joodse nederzettingen in Galilea in de 11e eeuw, dwz aan het einde van de Arabische bezetting. Het archeologisch onderzoek van Mordekhai Avi’am bevestigt ook dat er tijdens de kruisvaardersperiode nog minstens 36 joodse nederzettingen in Galilea waren. 

Prof Gil schreef dat ondanks de moeilijke omstandigheden van de Joodse bevolking tijdens de Arabisch-islamitische periode, de Geniza-brieven “het voortbestaan ​​van de Joodse nederzetting sinds onheuglijke tijden” beschrijven. Er is geen bewijs van conversie. Joodse nederzettingen hebben de Arabische periode goed doorstaan ​​dankzij hun gemeenschapsorganisatie. 

De gemeenschap vormde de belangrijkste barrière tegen assimilatie en desertie van het joodse geloof. Het handhaafde het gevoel bij een natie te horen, en de unieke waarden van het Joodse geloof werden erin bewaard van de ene generatie op de volgende’ (pp. 130-131). Dr. Milka Levi-Rubin bevestigde in een lezing voor studenten dat er onder Joden weinig gevallen van bekering tot de islam waren.

Dr. AY Braver verwierp in zijn artikel “The Jewish Element among Arabs in Israel“, het idee dat de joden zich tot de islam bekeerden en stelde vast dat “iedereen die beweert dat het [het joodse volk] zich bekeerde voor materieel gewin, zijn geheugen bedriegt, het verkeerd voorheeft en misleid is.” (p. 424)

Dus tot slot, de onderzoeksconsensus is dat er geen massale bekering tot de islam van christenen en joden was.

al-aksa-1893a


Plaatje van de binnenzijde van de Al Aqsa moskee op de Tempelberg in Jeruzalem uit 1893. De moskee is van oorsprong een christen Byzantijnse kerk. met name de Kerk van de Heilige Maagd. Na de verovering van Jeruzalem in 638 na Christus, werd Jeruzalem ge-islamiseerd en werd onder andere de christelijke kerk door de moslimveroveraars in 705 na Chr. omgebouwd tot de huidige Al Aqsa moskee. 

De oorspronkelijke pilaren die nog te zien zijn op het plaatje hierboven, raakten in 1927 en 1936 zwaar beschadigd door aardbevingen. Echter, in 1938 doneerde de Italiaanse fascistenleider Benito Mussolini, een bondgenoot van Adolf Hitler vóór en tijdens WOII, een scheepslading marmer afkomstig uit de steengroeven in het Italiaanse Carrara. Het centraal plafond werd opnieuw bekleed en de Byzantijnse bogen en stenen vloer werden eveneens vervangen met Mussolini’s Carrara marmer (plaatje hieronder) ….

Bronnen:

 • naar een artikel van Adan Haykin “Palestinians — How Invaders Became Indigenous” van 30 oktober 2021 op de site van de auteur
 • naar een artikel van James Sinkinson “The ‘indigenous Palestinians’ lie” van 3 november 2021 op de site van Arutz Sheva
 • naar een artikel “Yellow Badge: wearing of the yellow badge, which was forced onto Jews by the Nazis, its Islamic origin” op de site van WikiIslam, the online resource on Islam
 • ♦ naar een artikel “Decree of Caliph al-Mutawakkil (850)” naar het boek van Bat Ye’or, The Dhimmi. Rutherford: Fairleigh Dickinson University Press, 1985 op de site van The Jewish Virtual Library (JVL)
 • ♦ naar een artikel “History of the Jews under Muslim rule” en een artikel “Pact of Umar” en een artikel “Umar’s Assurance” op de site From Wikipedia, the free encyclopedia
 • h/t “Tiki S.

2 gedachtes over “De ‘Palestijnen’: Hoe indringers inheems werden

 1. Inderdaad!

  Het héle palestijnen verhaal is pure geschiedvervalsing….van A tot Z!

  Het is een totale hysterie met als kern een intense Jodenhaat en denkend hiermee het ultieme wapen te hebben gevonden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.