Palestijnen liegen als zouden zij de ‘oorspronkelijke’ bewoners van het Heilig Land zijn

Acht miljoen jaar geleden woonden in dit gebied reeds Palestijnen“, vertelde een gerenommeerde Palestijnse wetenschapper aan The Jerusalem Post, waaronder ook de beruchte Palestinosaurus (een T-Rex voorloper van Yasser Arafat)

Hoewel Joden door de eeuwen heen meer zijn vervolgd dan misschien enig ander volk, kunnen ze op zijn minst koele troost putten uit het feit dat hun vijanden bijna altijd vertrouwen op regelrechte leugens om hen aan te vallen.

Leugens zoals het bloedsprookje dat Joden het bloed van christelijke baby’s gebruiken om matzes (Paasrood) van te maken, dat Joden het internationale bankwezen op slinkse wijze manipuleren, en nu Israël een apartheidsstaat is, schuldig aan genocide en kolonisatie.

Deze beschuldigingen zijn duidelijk, feitelijk en aantoonbaar onjuist, waardoor het gemakkelijk is om degenen die ze verspreiden te bestempelen als antisemieten. Maar zoals Mark Twain zou hebben gezegd: “een leugen in de vroege ochtend reist de wereld rond voordat de waarheid tijd heeft om zijn schoenen aan te trekken.”

Wij liefhebbers van Israël zijn veroordeeld om de waarheid herhaaldelijk uit te leggen en te documenteren, omdat zoveel mensen het nog steeds niet hebben gehoord – en de leugens verspreiden zich snel.

De laatste verontwaardiging werd gepleegd door de Washington, DC, tak van een nationale klimaatactiegroep, Sunrise DC, die zich terugtrok uit een stemrechtenbijeenkomst omdat een “aantal zionistische organisaties” zou deelnemen. “Gezien onze toewijding aan raciale rechtvaardigheid, zelfbestuur en inheemse soevereiniteit, zijn we tegen het zionisme en elke staat die zijn ideologie handhaaft”, zei Sunrise DC in een verklaring.

Misschien wilt u die uitspraak nog eens lezen om de absurditeit ervan volledig te begrijpen. Sunrise DC is tegen het zionisme, de nationalistische beweging voor het herstel en de ondersteuning van het voorouderlijk thuisland van het Joodse volk, vanwege de toewijding van de groep aan “zelfbestuur en inheemse soevereiniteit”.

Met andere woorden, alle volkeren – inclusief etnische opvolgers van kolonisten – zijn welkom bij zelfbestuur en inheemse soevereiniteit … behalve joden.

Mozaïek op de vloer van de Shalom Al Yisrael Synagoge in Jericho, Samaria, gebouwd op het einde van de 6de eeuw of begin 7de eeuw na Chr.

Volgens Amnesty International heeft een inheems volk (onder andere):

  • Een historische band met degenen die een regio bewoonden op het moment dat mensen van verschillende culturen of etnische afkomst arriveerden;
  • verschillende sociale, economische of politieke systemen;
  • Verschillende taal, cultuur en overtuigingen;
  • Gemarginaliseerd en gediscrimineerd door nieuwkomers;
  • Behielden en ontwikkelden hun voorouderlijke omgevingen als afzonderlijk volk.

De Joden van Israël bezitten al deze kenmerken. De Palestijnen geen enkele.

Het Joodse volk is de oudste nog bestaande beschaving – met duizenden jaren – die banden heeft met het land Israël. Joden hebben hun eigen wetten, religie, taal en cultuur. De Palestijnse Arabieren hebben die niet.

Het Joodse volk bezat meerdere keren in de geschiedenis de soevereiniteit in het Land van Israël, alleen om te worden veroverd, bezet, onderdrukt en vervolgens met geweld verdreven – of om preciezer te zijn, etnisch gezuiverd. Of het nu in het christelijke Europa was of in het islamitische Azië en Afrika, en zelfs in hun eigen thuisland, joden waren een onderworpen volk, dat voortdurend werd lastiggevallen en eraan herinnerd dat ze er niet bij hoorden.

Maar zelfs tijdens de donkerste momenten van hun ballingschap verloren ze nooit de hoop op een terugkeer naar hun thuisland, en hielden ze hun eigen taal en cultuur levend – stevig geworteld in het gebied dat vandaag de dag de staat Israël is.

Met alle rechten zou zo’n volk, dat de kans greep om naar huis terug te keren, het gebied bevrijden van degenen die het hadden bezet met buitenlandse kolonisten – gesteund en ondersteund door keizerlijke en koloniale machten zoals de Arabieren, Ottomanen en Groot-Brittannië – zouden de lievelingen moeten zijn van allen die “zelfbestuur en inheemse soevereiniteit” steunen.

Mozaïekvloer in de synagoge van Hammat, Tiberias uit de 4de eeuw na Chr. Pas in 634 na Chr. werd Tiberias veroverd door de moslim commandant Shurahbil afkomstig uit het Rashidun Kalifaat (in Saoedi-Arabië)[beeldbron: Israel Nature and Parks]

Het zionisme is inderdaad de ultieme daad van zelfbestuur en inheemse soevereiniteit. Alleen het Joodse volk kan zo’n claim maken over hun band met hun thuisland in het Midden-Oosten. Elk deel van de Joodse identiteit is nauw verbonden met het land dat ons onze naam heeft gegeven. De term “Joden” vindt zijn oorsprong in het oude Judea.

Aan de andere kant zijn de moslims die momenteel in Israël of Judea en Samaria wonen de afstammelingen van mensen die zich in het gebied onder koloniale heerschappij, Ottomaans of Brits, hebben gevestigd. Zelfs degenen wiens beweringen een aantal eeuwen teruggaan, identificeren nog steeds hun oorsprong in Arabië, of werden gekoloniseerd door de taal, cultuur en religie van het Arabische schiereiland, net als de rest van het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Tijdens de 1300 jaar van grotendeels islamitische heerschappij, heeft geen enkele bezettings- of keizerlijke leider het land Israël soeverein gemaakt. Elke veroveraar onderdrukte de lokale bevolking, joods of christelijk, dwong velen zich te bekeren en doodde anderen.

Het is veelzeggend dat de documenten en titels die Palestijnen en hun pleitbezorgers graag voor de rechtbank uitzwaaien, allemaal zonder uitzondering door het Ottomaanse sultanaat, een bezettende macht, aan hun voorouders zijn toegekend – louter op basis van banden met het koloniale leiderschap.

Apologeten voor Palestijnse inheemse claims hebben nu een nieuw hulpmiddel – het kinderverhaal ‘Uncle Meena’ van de Palestijnse auteur Ibtisam Barakat – dat wordt gepromoot in de Engelse lessen op openbare scholen in de VS. De meest minachtende visie van dit eenzijdige boek – gepromoot door de geliefde oom Meena en onderschreven door de herkenbare Noora – stelt dat Palestijnen zijn als indianen (of “Red Indians”, zoals het verhaal ze noemt), terwijl Israëlische joden verwant zijn aan blanken, als cowboys hun land koloniseren. Dit is het centrale thema van ‘Oom Meena’.

Een kleine bronzen munt tijdens de opstand door Shimon Bar Kochba tegen de Romeinen in de 2de eeuw na Chr. Aan de ene kant (rechts) is een zevenvertakte dadelboom met twee clusters van data en gegraveerd met de letters shin mem ayin voor Shimon Bar Kochba. De andere kant (links) bevat een ets van een druivenblad en de afgekorte inscriptie L’Herut Yerushalayim of ‘Voor de Vrijheid van Jeruzalem.’

Volgens ‘oom Meena’ zijn joden nieuw in hun thuisland – ze ontkennen de joodse identiteit en wissen de joodse geschiedenis uit. Ironisch genoeg is deze “annulering” van het oude, inheemse volk de ultieme daad van kolonialisme.

Degenen die dit verhaal aanprijzen en accepteren, maken de kolonisatie compleet: het wordt onbetwistbaar, omdat zoveel mensen het accepteren. Het is de kracht van een leugen die niet wordt overwonnen.

Aan de andere kant, toen de Joodse geschiedenis en de millennia-lange verbinding met het Heilige Land – lang vóór de islamitische verovering en de Arabische bezetting van de regio – werden begrepen en geaccepteerd, valt de Palestijnse verhalende façade uiteen.

Degenen die de taal van “zelfbestuur en inheemse soevereiniteit” gebruiken, kiezen, misschien onbewust, de kant van de koloniserende en imperiale bezetters over echte inheemse volkeren. Ze geven blijk van hun geloofsbrieven voor sociale rechtvaardigheid – in dienst van de grote leugen.

Onwetendheid is echter geen excuus voor racisme. Het wordt tijd dat strijders voor sociale rechtvaardigheid een kans krijgen van integriteit en opkomen voor het echte, feitelijk inheemse volk van Israël – ongeacht een misplaatste vooringenomenheid tegen het Joodse volk en het zionisme – dat hun 3000-jarige droom van zelfbeschikking eindelijk in vervulling gaat.

Bronnen:

  • naar een artikel van James Sinkinson “The ‘indigenous Palestinians’ lie” van 3 november 2021 op de site van Arutz Sheva
  • naar een artikelChildren’s story teaches conditionale acceptance of American Jews” van 19 oktober 2021 op de site van Camera.org
  • h/t “Tiki S.