Amerikaanse orthodoxe rabbijnen beschuldigd van heimelijk Evangelische Christenen te zijn

Een autodafe tijdens de Spaanse Inquisitie in de 16de eeuw. Een Joodse man wordt in een mijter en kazuifel gehuld en een kruis in de handen geduwd om alzo levend verbrand te worden. De Spaanse clerus kijkt geamuseerd toe

Er zijn beschuldigingen geuit tegen een vader en zoon in de Verenigde Staten die praktiseren als orthodoxe rabbijnen maar die in het geheim evangelische christenen te zijn

De vader en zoon in kwestie, Michael en Calev Isaacson, hebben als rabbijnen in orthodox-joodse gemeenschappen in de Verenigde Staten gewerkt. Deze omvatten Portland, Milwaukee, Houston en, momenteel, Phoenix. Terwijl hij in Houston was, van 2014-2016, werkte Michael naar verluidt als supervisor voor de plaatselijke kasjroetvereniging.

De beschuldigingen tegen hen werden geuit door Beynenyu, een in Israël gevestigde anti-missionaire organisatie, die beweert dat ze zijn verhuisd wanneer de verdenkingen van de lokale rabbijnen werden gewekt.

Onderzoeken uitgevoerd door de Jewish Chronicle bevestigden deze beweringen en onthulden dat Michael Isaacson, tot 2019 Michael Dawson genaamd, Luthers opgroeide en getrouwd was in een Lutherse bruiloft, en wiens familieleden “geschokt” waren door zijn beweringen dat hij joods was.

Links de Evangelische Christen Michael Dawson en rechts na zijn transformatie als Rabbi Michael Isaacson

Isaacson had naar verluidt ook een achtergrond van halachisch joods zijn en met een geschiedenis van het praktiseren van joodse tradities, die een familielid van hem allemaal ontkende aan de JC. Hoe dan ook, de vader en zoon zijn erin geslaagd documentatie van rabbijnen te verzamelen die hun beweringen bevestigen. 

Dit omvat semicha (wijding), waarbij Calev wordt ondertekend door een rabbijn Michael Aminov, een rabbijn in Arizona. Beyneynu vreest echter dat hun documentatie ertoe kan leiden dat ze alijah proberen te maken. Het gezin zou hebben deelgenomen aan een evenement met de Gates of Zion, een in Arizona gevestigde zendingsorganisatie.

Toen ze echter met andere rabbijnen spraken, ontkenden ze enige interesse in zendingswerk en beweerden ze dat ze alleen betrokken waren bij dergelijke organisaties voor ‘humanitaire’ doeleinden. Uit het onderzoek van Beyneynu bleek verder dat de Isaacsons al eerder zijn geconfronteerd. In deze confrontaties, echter, toen hen werd gevraagd of ze geloven dat Jezus de messias is, hebben ze verklaard: “Wij verwerpen Yeshua [Jezus] de Joodse Messias niet.”

Gedurende hun tijd in de VS hebben de Isaacsons naar verluidt een aantal belangrijke Joodse rituelen uitgevoerd, waaronder het houden van bruiloften en echtscheidingen, het schrijven van heilige rollen zoals mezoezot en zelfs het leiden van orthodoxe bekeringen, waarvan de laatste samen met Aminov werd gedaan, naar verluidt terwijl ze beweerden namens het opperrabbinaat van Israël.

Als de beschuldigingen tegen hen waar zijn, zou elk van deze rituelen ongeldig worden verklaard. Toen Beyneynu hem benaderde, bevestigde het kantoor van Israëls opperrabbijn David Lau dat Aminov niet was goedgekeurd om bekeringen uit te voeren. 

Oprichter van Outreach Judaism Rabbi Tovia Singer legde uit dat de Isaacsons deel uitmaken van een messiaanse beweging die een “christelijke iteratie is die is gewijd aan het bekeren van joden“, en “ze proberen de joodse gemeenschap te infiltreren, vaak door het onderscheid tussen jodendom en christendom te vervagen om joden te lokken die anders een duidelijke boodschap zou weerstaan.

Eerder dit jaar werd een persoon bekend als Timothy Buckles, Tim Layne en Ami Ron Buckles, die in Jeruzalem woont en zich voordoet als een orthodoxe jood, isrvan beschuldigd een geheime messiaans-christelijke missionaris te zijn.

De beschuldigingen zijn geuit door de anti-missionaire organisatie Beyneynu op basis van onderzoek dat het heeft gedaan naar de identiteit van Buckle.

Beyneynu ontmaskerde onlangs een andere geheime missionaris, Michael Elk, die zich voordeed als een ultraorthodoxe rabbijn, schrijver en mohel, maar waarvan is aangetoond dat hij niet-joods is en een activist in Messiaanse gemeenten en organisaties.

Illustratie van Tomas de Torquemada, grootinquisiteur van de Spaanse inquisitie, met koning Ferdinand II en koningin Isabella in 1478. (Foto door Stefano Bianchetti/Corbis via Getty Images)

Bronnen:

  • naar een artikel van Aaron Reich “US Orthodox rabbis accused of secretly being Evangelical Christians” van 22 oktober 2021 op de site van The Jerusalem Post
  • naar een artikel van Jonathan Sacerdoti “Exposed: ‘Sleeper cell’ of evangelical Christians posing as Orthodox rabbis” van 21 oktober 2021 op de site van The Jewish Chronicle (JC)