Plan van de EU om antisemitisme te bestrijden is ‘niet ernstig’, zeggen Joodse gemeenschapsleiders

Leiders van Europese Joodse gemeenschappen bekritiseerden het ontbreken van verwijzing naar religieuze vrijheden in een plan van de Europese Unie om antisemitisme te bestrijden en het Joodse leven te versterken.

“Ze namen de gemakkelijke weg en faalden om het juiste te doen”, zei Rabbi Menachem Margolin, de voorzitter van de European Jewish Association, een in Brussel gevestigde lobbygroep, dinsdag op een conferentie over het strategische plan dat de Europese Commissie vorige week publiceerde.

Met de titel “EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme en bevordering van het joodse leven (2021-2030)”, herhaalde het 46-pagina’s tellende document dat op 6 oktober werd gepubliceerd, verschillende langetermijndoelen en -beginselen van verschillende EU-instellingen met betrekking tot antisemitisme, waaronder de goedkeuring van een EU-definitie van door de lidstaten en het opleiden van jongeren tegen stereotypen.

‘Niet ernstig’

Maar het noemde noch het verbod op de shechita, dat recentelijk in meerdere EU-landen, waaronder België in 2019, is ingevoerd om dieren te slachten zonder voorafgaande bedwelming – een voorwaarde voor het produceren van koosjer en halal vlees – en pogingen om de niet-medische besnijdenis van jongens te verbieden.

Ritueel slachten is illegaal in Denemarken, Zweden, Finland, Estland en Slovenië. De Nederlandse Eerste Kamer herriep in 2012 een verbod dat vorig jaar was aangenomen, daarbij verwijzend naar vrijheid van aanbidding. Polen verbood de praktijk ook in 2013, maar heeft het verbod sindsdien teruggeschroefd om alleen vlees voor export op te nemen.

De Europese Commissie heeft dit niet aangepakt om conflicten te voorkomen met landen waar verboden en pogingen tot verboden bestaan“, zei Margolin dinsdag tijdens de bijeenkomst van de Joodse leiders van zijn groep. “We juichen het plan toe, maar het is moeilijk om plannen om het Joodse leven in Europa te bevorderen die geen grote bedreiging voor dat Joodse leven wegnemen, serieus te nemen.

Joel Mergui, de voorzitter van de Consistoire, een grote Frans-Joodse organisatie die verantwoordelijk is voor religieuze diensten, zei tijdens een discussie over het plan: “Als je zegt dat je Joodse continuïteit wilt, is het eerste dat je moet doen ervoor zorgen dat we kunnen doorgaan om rituele slachtingen en de brit milah te doen‘, zei hij, terwijl hij het Hebreeuwse woord voor besnijdenis gebruikte.

Pascale Falek, een ambtenaar van de Europese Commissie die betrokken is bij het promoten van het strategisch plan tegen antisemitisme, zei op de conferentie dat ze “die zorgen kan begrijpen en dat de Europese Commissie en de Europese Unie als geheel een evenwicht moeten vinden tussen vrijheid van aanbidding” en andere zorgen, waaronder dierenwelzijn.

Maar de afwezigheid van enige verwijzing naar de kwestie in het plan van de Europese Commissie om antisemitisme te bestrijden en het Joodse leven in Europa te versterken, maakt het “niet ernstig”, zei de Nederlandse opperrabbijn Binyomin Jacobs. “De commissie maakt het plan hol, een verzameling mooie stellingen in theorie zonder enige mogelijkheid tot vervolg.”

Bronnen:

  • naar een artikel van Cnaan Liphshiz “European Union plan to fight antisemitism ‘not serious,’ Jewish community leaders say” van 13 oktober 2021 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)
  • naar een artikel van Yossi Lempkowicz “French Jewish leader:‘While the European institutions and politicians devote significant resources and spare no effort in the fight against anti-Semitism, the situation in Europe is not improving. Worse, it is deteriorating’” van 12 oktober 2021 op de site van The European Jewish Press (EJP)
  • naar een artikel “En Europe, la persistance d’un antisémitisme aux multiples facettes” van 12 oktober 2021 op de site van The European Jewish Association (EJA)
  • h/t “Tiki S.