De kernwapens van Israël zijn de echte bedreiging voor het Midden-Oosten, waarschuwt Iran de VN

De kerncentrale in Dimona, Israël

De atoomwapens van Israël vormen de echte bedreiging voor de vrede in het Midden-Oosten, zo beweerden de Iraanse en Syrische gezanten bij de Verenigde Naties, omdat ze de Joodse staat opriepen om een ​​regionale kernwapenvrije zone te steunen.

“Kernwapens in handen van dit regime vormen de grootste bedreiging voor de veiligheid van alle staten in het Midden-Oosten”, zei de Iraanse gezant tegen de Eerste Commissie van de Algemene Vergadering tijdens een discussie dinsdag over wereldwijde nucleaire ontwapening.

Israël wordt ervan verdacht een kernmacht te zijn, maar heeft nooit bevestigd of toegegeven kernwapens te bezitten. Landen als Iran en Syrië hebben het land lange tijd ervan beschuldigd een geheime kernmacht te zijn, met name in weerlegging van beschuldigingen door Israël van Irans jacht op atoomwapens en Syrië’s gebruik van chemische wapens tegen zijn burgers.

Israël heeft geprobeerd “de nucleaire wapencapaciteit van Iran af te schilderen” als een “uitdaging voor de regionale stabiliteit” om de aandacht af te leiden van zijn eigen “kernwapenarsenalen en clandestiene en onveilige nucleaire installaties”, zei de Iraanse gezant.

Israël had het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) niet ondertekend, merkte hij op, en belemmert de oprichting van een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten. Ook heeft Israël de Internationale Organisatie voor Atoomenergie geen toestemming gegeven om zijn kernwapenfaciliteiten te inspecteren, zei hij.

Nucleaire machten in de wereld:

Zowel hij als de Syrische gezant spraken in reactie op een toespraak van de Israëlische ambassadeur bij de VN Gilad Erdan, waarin beide landen werden aangeklaagd wegens niet-naleving van verdragen waarbij Israël zelf geen volwaardige partij is.Erdan sprak over Syrië’s schendingen van het Verdrag inzake chemische wapens, een document dat Israël heeft ondertekend maar nooit heeft geratificeerd.

Twee rapporten die vorig jaar werden gepubliceerd, spraken van vier Syrische chemische wapenaanvallen op zijn eigen burgers in 2017 en in 2018, zei hij, eraan toevoegend dat het Assad-regime dit had gedaan, hoewel het was toegetreden tot het CWC.

“Het is van vitaal belang dat de internationale gemeenschap waakzaam blijft bij het aanpakken van deze uitdaging van de niet-naleving door Syrië, en ook doorgaat met het onderzoeken van de huidige capaciteiten en activiteiten van Syrië met betrekking tot zijn chemische wapenprogramma,” zei Erdan.

De ambassadeur riep ook de internationale gemeenschap op om te voorkomen dat Iran kernwapens produceert. “Het accepteren dat Iran een drempelstaat voor kernenergie wordt, zet de wereldvrede op het spel en zal een zwarte vlek blijven op de geschiedenis van de vrije wereld”, zei hij.

Op een laat punt in het debat herinnerde een vertegenwoordiger van de Israëlische missie de Algemene Vergadering eraan dat Iran de belangrijkste sponsor is van het wereldwijde terrorisme, onder meer door wapenlevering. Over het algemeen sprak Erdan over de “zorgwekkende escalatie op het gebied van wapenbeheersing“, waarbij hij beschuldigde dat het Midden-Oosten “nog steeds worstelt met een chronisch gebrek aan normen en principes voor wapenbeheersing. Er is een dringende noodzaak om ons te concentreren op de implementatie, naleving en verificatie van de verplichtingen van staten“, zei hij.

Erdan probeerde vervolgens uit te leggen waarom de beschikbare instrumenten die Israël niet heeft ondertekend, zoals het NPV, niet geschikt zijn om wapenbeheersingskwesties in het Midden-Oosten aan te pakken. “Het Non-proliferatieverdrag biedt op zichzelf geen oplossing voor de unieke veiligheidsuitdagingen van de regio, laat staan ​​voor de herhaalde schendingen van het verdrag door enkele van zijn lidstaten. Vier van de vijf gevallen van ernstige schendingen van het NPV vonden plaats in het Midden-Oosten”, zei hij.

Israël wil benadrukken zijn al lang bestaande opvatting dat het Verdrag [over het verbod op kernwapens] en andere massavernietigingswapens, die Israël niet ondersteunt, niet creëert, bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van, of wijst op het bestaan ​​van gebruikelijke wet die verband houdt met het onderwerp of de inhoud van het verdrag”, zei hij.

“Initiatieven zoals de conferentie over een zone in het Midden-Oosten vrij van kernwapens en andere massavernietigingswapens druisen in tegen de richtlijnen en principes van de kernwapenvrije zone”, aldus de ambassadeur.

Iran sprak in zijn opmerkingen ook over de Israëlische behandeling van de Palestijnen. Op geen enkel moment gebruikte zijn gezant het woord ‘Israël’ en gaf in plaats daarvan de voorkeur aan ‘het zionistische regime’. De Iraanse gezant beschuldigde Israël van “genocide tegen de Palestijnen en “nucleair terrorisme” tegen hen.

Verwacht wordt dat de Eerste Commissie vóór eind 2021 een resolutie zal goedkeuren, genaamd “Het risico van nucleaire proliferatie in het Midden-Oosten“, ingediend door Arabische staten, waaronder Egypte, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten, evenals de Palestijnse Autoriteit.

Een van de bepalingen is een oproep aan Israël om het NPV te ondertekenen en te ratificeren, waarbij wordt opgemerkt dat het het enige land in de regio is dat dit niet heeft gedaan.

Bronnen:

  • naar een artikel van Tovah Lazaroff “Israel’s nuclear weapons are the true Middle East threat, Iran warns UN” van 13 oktober 2021 op de site van The Jerusalem Post
  • een artikel op deze blog “Israël is 8ste grootste wapenexporteur en 15de wapenimporteur ter wereld in voorbije 5 jaar” van 12 maart 2019
  • naar een artikel “Israeli arms sales topped $7.2 billion last year” van 22 juni 2020 op de site van Arutz Sheva
  • h/t “Tiki S.