Melanie Phillips: ‘Zwaar over het paard getild: Mahmoud Abbas’

Mahmoud Abbas, aka Abu Mazen, is de man waarvan Groot-Brittannië, Amerika en Europa denken dat hij het verdient om de president te zijn van een onafhankelijke staat Palestina – de oprichting waarvan zij zichzelf wijsmaken dat dit een einde zal maken aan de impasse in het  Midden-Oosten.

In Westerse ogen is Abbas, de door al Fatah gesteunde president van de Palestijnse Autoriteit, een gematigde. Het is echter, gewoonweg verbazend dat hij op deze wijze zou moeten worden bekeken. Het is verbazingwekkend dat de Westerse liberalen hem zouden moeten onderschrijven en hem een vrijpas voor zijn gedrag geven.

Zowel hij als de Palestijnse maatschappij die hem controleren zeggen dat hij nooit Israël als een Joodse staat zullen goedkeuren. Aldus blijft zijn doel de vernietiging van Israël. Hij en zijn volk zeggen herhaaldelijk dat niet één Jood in Palestina zou mogen leven. Zulk een staat zou daarom een racistische entiteit zijn die etnisch van Joden moet worden gezuiverd.

Palestijns negationisme

Abbas is zelfs nog verder gegaan in het duidelijk maken dat zijn onverdraagzaamheid niet enkel Israël treft. Het overwegen van de mogelijkheid dat de strijdkrachten van de NAVO zouden kunnen worden binnengebracht om een bezetting te installeren, zei Abbas: “Ik zal geen Joodse aanwezigheid accepteren in deze strijdkrachten.”

Dergelijke onverdraagzaamheid is nauwelijks verrassend gezien hij het Sovjetequivalent van een doctoraat in Moskou behaalde met een verhandeling verdiende die in het Arabisch werd gepubliceerd met de titel “The Other Side: the Secret Relations between Nazism and the Leadership of the Zionist Movement” [De andere kant van de geheime relaties tussen het nazisme en het leiderschap van de Zionistische Beweging], waarin hij beweerde dat de Holocaust niet gebeurd is.

Hij verklaarde dat de gaskamers nooit werden gebruikt om Joden te vermoorden en dat ten hoogste 890.000 Joden door de Nazis werden gedood. Dit gebeurde, zo beweerde hij, omdat voor een deel de Zionisten een campagne aanvoerden jegens de Joden die leefden onder het naziregime met het doel de uitroeiing te voorzien van brandstof en aldus de overwinning zou bewerkstelligen van het Zionisme.

Mahmoud Abbas presenteert zijn boek: The Other Side: the Secret Relations between Nazism and the Leadership of the Zionist Movement

Niet alleen ontkent Abbas alzo op weerzinwekkende wijze de Holocaust, maar hij en zijn vrienden ontkennen ook herhaaldelijk de geschiedenis van het Joodse volk met hun valse bewering dat de Palestijnen, eerder dan de Joden, de authentieke bewoners van het land waren.

Ondanks het naar de mond uitspreken van platitudes in het Engels over het doel van twee staten die zij aan zij leven, wanneer Abbas en Co echter in het Arabisch spreken ontkennen zij volledig het bestaansrecht van Israël.

Alhoewel de Joden het enige volk zijn voor wie Israël ooit hun natie-staat was, verklaarde de door de PA gecontroleerde krant Al-Hayat al-Jadida eerder dit jaar: “Zionisten moeten in het openbaar en in het aanschijn van de wereld, erkennen dat de Joden geen enkele band hebben met het Palestijnse Arabische land.”

En de afgelopen maand mei (in een toespraak voorgelezen door zijn adviseur), deed Abbas minachtend  de Israëlische bewering van de 3.000-jaar oude historische aanwezigheid van de Joden in het Land van Israël – en stelde een volledig gefingeerde van 9.000 jarige Palestijnse aanwezigheid voorop die hij dateerde tot 7000 voor Christus. Ondanks feit dat er toen nooit een dergelijk Palestijns volk bestond, verklaarde Abbas dat dit hen tot de rechtmatige “eigenaars van de geschiedenis” maakte.

Abbas mag er dan wel uitzien als een zacht gemanierde zakenman maar in feite is hij doortrokken in het terrorisme. Hij heeft de uitzending opgedreven van “strijders” om Israëlischee burgers tijdens de terroristen intifada van 2000-05 te vermoorden. En vandaag volhardt hij in het verheerlijken van de moord op Israëlische onschuldigen en hun moordenaars met eer te overladen.

Andermaal sprak hij zich uit met gespleten tong uit zijn mond in het Engels en het Arabisch. In een recent gesprek met Israëlische TV, veroordeelde hij het noemen van een plein door de Palestijnen naar Dalal Mughrabi, de terrorist die een afschuwelijke massacre beging in 1978 toen bijna 40 Israëlische burgers levend verbrandden in een gekaapte autocar.

Nochtans, toen hij de Palestijnen in 2010 toesprak zei Abbas [in het Arabisch]: “Natuurlijk willen wij een plein naar haar noemen… Wij voerden een militaire actie uit. Kan ik dan later afstand nemen van alles wat wij vroeger hebben gedaan?”

19 augustus 2010 – Mahmoud Abbas op de begrafenis van terrorist Amin al Hindi

Onder Abbas verheerlijkt de PA regelmatig terroristen en verandert hen in rolmodellen. Na de dood van Amin al Hindi, het meesterbrein van de slachting van elf Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München van 1972, woonde Abbas persoonlijk de officiële militaire begrafenis bij, waarvoor de Palestijnse Autoriteit letterlijk de rode loper uitrolde (plaatje hierboven).

Hij beschreef een andere terrorist van München, Muhammad Daoud Oudeh, als een “prachtige broer en metgezel, en als een taaie en koppige, meedogenloze strijder.” En hij doet niets om een einde te maken aan de aansporing tot haat en het vermoorden van Joden en Israëliërs die wordt verspreid in het onderwijsmateriaal, tijdens de preken en in de media die  onder zijn controle valt.

Dit is niet het gedrag van een ‘gematigde’. Dit is iemand die in een rechtszaal zou moeten terechtstaan en vervolgd worden zijn voor massamoord. Maar toch is dit de man aan van wie het Westen verklaart dat Israël concessies moet doen zodat hij een eigen staat kan inplanten aan haar grenzen, waarvan de mensen die hem omringen hem duidelijk maken dat die als springplank zullen worden gebruikt om Israël te vernietigen.

Het feit dat Abbas geen concessies heeft gedaan wordt genegeerd. Het feit dat hij een bouwstop eist in de bezette gebieden maar desalniettemin halstarrig bleef weigeren om te onderhandelen terwijl een dergelijke bouwstop [tien maanden lang] in voege was, wordt genegeerd. Het feit dat hij een Jodenhater is die zich heeft toegelegd op etnische zuivering en vernietiging van een land wordt genegeerd.

Het Westen geeft Abbas een vrijpas omdat zij denken er geen alternatieve oplossing is dan diegene die hij voorstelt. Maar, ontzettend genoeg, riskeert de oplossing die hij vertegenwoordigt een definitieve te worden.

door Melanie Phillips

Bronnen:

  • naar een artikel van Melanie Phillips “Overrated: Mahmoud Abbas” van 27 september 2011 op de site van Standpoint.
  • h/t “Tiki S.