President Joe Biden negeert de Palestijnse ondersteuning voor terroristen

Abu Mazen, nom de guerre van Mahmoud Abbas, ik erg tevreden dat de anti-Israëlische Joe Biden president van de VS is geworden

Ondanks het besluit van de regering-Biden om de financiële hulp voor de Palestijnen weer te hervatten en toe te werken naar een herleving van het “vredesproces” met Israël, ondersteunen de meeste Palestijnen nog steeds Hamas, de Palestijnse terreurorganisatie die het bestaansrecht van Israël niet erkent.

Het gepraat van de Biden-regering over een “twee-staten-oplossing” schijnt geen indruk te maken op veel Palestijnen. Volgens een onlangs uitgevoerde peiling denken zij dat deze oplossing niet meer bruikbaar of uitvoerbaar is. Deze Palestijnen, aldus de peiling, geven er de voorkeur aan om een “bewapende strijd” tegen Israël te voeren.

In zijn toespraak voor de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vatte de Amerikaanse president Joe Biden de politiek van zijn regering tegenover het Israëlisch-Arabisch conflict als volgt samen:

De betrokkenheid van de Verenigde Staten voor de veiligheid van Israël lijdt geen twijfel. En een ondersteuning – onze ondersteuning voor een onafhankelijke, joodse staat is ondubbelzinnig. Maar ik geloof nog steeds dat een twee-staten-oplossing de beste manier is om Israëls toekomst te garanderen – Israëls toekomst als joodse, democratische staat, die in vrede naast een levensvatbare, soevereine en democratische Palestijnse staat leeft.

Ironisch genoeg bleek op dezelfde dag waarop Biden zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN hield uit een andere peiling, die het Palestinian Center for Policy and Survey Research op 21 september publiceerde, dat veel mensen in het Westen geen idee hebben van de daadwerkelijke instelling van de Palestijnse publieke opinie.

De uitkomsten van deze peiling bevestigden dat de meerderheid van de Palestijnen Hamas en andere terroristen nog steeds als zijn helden en voorbeelden beschouwt. De uitkomsten bevestigden ook dat de meerderheid van de Palestijnen nog steeds denkt dat geweld en terrorisme de beste en enige manier zijn om met Israël af te rekenen.

Met zulke opvattingen kan men er van uitgaan dat de Palestijnse staat, die de regering-Biden naast Israël hoopt op te richten, door terroristen zoals Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, die gesteund worden door Iran, gecontroleerd zal worden. Het is hun verklaarde doel om Israël te vervangen door een “islamistische” staat, nadat ze zoveel mogelijk joden vermoord of uit hun thuisland verdreven hebben.

De uitkomsten van de peiling tonen duidelijk aan dat de Palestijnen Biden te kennen hebben gegeven dat de door hem voorgestelde “twee-staten-oplossing” zeer zeker iet de beste manier is om vrede en veiligheid in het Midden-Oosten te garanderen.

De Palestijnen zeggen dat de “twee-staten-oplossing” de beste manier is om hun missie, Israël vernietigen, te vergemakkelijken en te versnellen. Ongelukkig genoeg zou dit, in ieder geval in de nabije toekomst, hoogstwaarschijnlijk een niet-oplossing blijken te zijn, die uiteindelijk tot een destabilisering van de regio zou kunnen leiden en de VS daarbij zou kunnen betrekken.

De Palestijnen maken met hun opvattingen duidelijk dat een Palestijnse staat in een of ander deel van de “Westelijke Jordaanoever” en van de Gazastrook als lanceerplatform voor de “bevrijding” van het hele land van de Jordaan tot de Middellandse Zee zal dienen.

Er dient aan herinnerd te worden dat er in de Gazastrook, waaruit Israël zich in 2005 volledig heeft teruggetrokken, al een half onafhankelijke Palestijnse staat bestaat. Deze autonome staat, die sinds 2007 door Hamas en andere jihadistische groepen gecontroleerd wordt, heeft dit jaar al tienduizenden raketten en brandbommen op Israël afgevuurd.

Wanneer het Israëlische leger en de joodse “kolonisten” zich niet meer in de Gazastrook bevinden, waarom vuren de Palestijnen dan nog steeds raketten en andere projectielen op Israël af? Het antwoord is simpel: de Palestijnen willen de joden niet alleen uit de Gazastrook, maar uit heel Israël verdrijven.

Tot de belangrijkste uitkomsten van de opiniepeiling behoren een dramatische daling van de ondersteuning voor de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, en een toename van de populariteit van Hamas evenals een toenemende ondersteuning van het terrorisme tegen Israël.

Deze ontdekking verrast niet diegenen die bekend zij met de oorlogszuchtige anti-Israël retoriek, die dagelijks door de Palestijnse leiders, mediavertegenwoordigers, moskeepredikers en politieke activisten verbreid wordt.

Terwijl de Amerikaanse regering met Abbas en zijn team praat, eist volgens een peiling 80% van de Palestijnse bevolking het aftreden van hun president.

Hun eis laat zien dat een overweldigende meerderheid van de Palestijnen geen vertrouwen in Abbas heeft en waarschijnlijk elk vredesakkoord, dat hij met Israël ondertekent, zal afwijzen. Ten eerste wordt iedereen die een vredeakkoord met Israël ondertekent als verrader beschouwd en op dezelfde roemloze wijze beloond als de Egyptische president Anwar Sadat, die een vredesakkoord met Israël ondertekende en vermoord werd. Een consequentie, die Abbas kent:

Om de kring van de strijd tegen het zionisme te verlaten, is hoogverraad, en vervloekt zij diegene die zo´n daad pleegt.” (Charter van Hamas, artikel 32).

Ze weten ook dat Abbas, die zich in het 17e jaar van zijn ambtsperiode bevindt, geen mandaat heeft om met wie dan ook iets te ondertekenen. De uitkomsten van de peiling tonen aan dat de meeste Palestijnen Abbas als illegitieme leider beschouwen, die de meerderheid van zijn volk niet meer vertegenwoordigt.

Kortom, de Palestijnen zeggen tegen de regering-Biden en de rest van de wereld dat het tijdverspilling is om op Abbas als leider te vertrouwen, om voor zijn volk een vredesakkoord met Israël aantrekkelijk te maken.

Nog een belangrijk inzicht, dat de regering-Biden en andere internationale spelers in aanmerking moeten nemen: Hamas en de tegenstanders van Abbas zullen bij nieuwe Palestijnse presidents- en parlementsverkiezingen vermoedelijk winnen.

Dit zal niemand verbazen die thuis is in de Palestijnse arena, en is er blijkbaar de reden voor dat Abbas in het begin van het jaar heeft besloten om de voor de 22e mei en 30e juli geplande parlements- en presidentsverkiezingen af te zeggen. Abbas heeft geen peiling nodig om te weten dat zijn rivalen in de Hamas en andere Palestijnse groepen het in het stemlokaal overdonderend van hem zouden winnen.

Abbas en zijn regerende Fatah-partij hebben zich nog steeds niet van de vernietigende nederlaag hersteld die ze bij de Palestijnse parlementsverkiezingen in 2006 tegen Hamas moesten accepteren. Nog geen jaar later gooide Hamas leden van Abbas´ Palestijnse Autoriteit van de hoogste etages van hoge gebouwen in de Gazastrook en verdreef Abbas en de Palestijnse Autoriteit naar de “Westelijke Jordaanoever”. Sindsdien kan Abbas niet alleen zijn huis in Gaza niet meer bezoeken, maar in 2014 ondernam Hamas ook een regelrechte staatsgreep tegen hem.

De resultaten van de nieuwe verkiezingen zijn er het beste bewijs voor dat een toekomstige Palestijnse staat gecontroleerd zal worden door een terroristische groep, wiens Charta alle Arabieren en moslims er openlijk toe oproept een islamitische staat te creëren:

De islamitische verzetsbeweging is een belangrijke Palestijnse beweging, die zich bekent tot Allah en wier levenswijze de islam is. Ze streeft er naar de banier van Allah boven elke centimeter van Palestina te laten wapperen.” (artikel 6)

In de Charta van Hamas wordt ook de jihad (heilige oorlog) tegen Israël geëist:

Op de dag waarop de vijanden een deel van het islamitische land naar zich toetrekken, wordt de jihad de individuele plicht van elke moslim. Gezien de inbezitneming van land door de joden is het plicht om de banier van de jihad te verheffen.” (artikel 15)

De gelederen zullen zich sluiten, bij de strijders zullen zich andere strijders aansluiten, en overal in de islamitische wereld zullen de massa´s de roep van de plicht volgen en luid roepen: ´Heil aan de jihad!´. Deze roep zal de hemel bereiken en steeds opnieuw klinken, totdat de bevrijding is bereikt, de binnendringers zijn overwonnen en Allah´s overwinning intreedt.” (artikel 33)

Elke onderhandelingsoplossing wordt verworpen:

[Vredes]initiatieven en zogenaamde vreedzame oplossingen en internationale conferenties zijn tegenstrijdig aan de principes van de islamitische verzetsbeweging… Deze conferenties zijn niets anders dan een middel om de ongelovigen te benoemen tot scheidsrechters in de landen van de islam… Er bestaat geen oplossing voor het Palestijnse probleem behalve door de jihad. Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn alleen maar tijdverspilling, een oefening in nutteloosheid.” (artikel 13)

Wanneer er vandaag presidentsverkiezingen zouden worden gehouden, dan zou Hamas-leider Ismail Haniyeh 56% van de stemmen krijgen, Mahmoud Abbas daarentegen maar 34%.

Mocht Abbas niet aan de verkiezingen deelnemen, dan zouden de Palestijnen op Marwan Barghouti stemmen, een terroristenleider, die vanwege zijn rol bij een serie terreuraanslagen tegen Israël, waarbij bijna twintig jaar geleden minstens vijf mensen vermoord werden, met vijfmaal levenslang in Israëlische gevangenissen zit.

Haniyeh en Barghouti zijn populair bij de Palestijnen, omdat ze deelnemen aan het terrorisme tegen Israël. De Palestijnen zijn blijkbaar ontevreden met Abbas, omdat ze denken dat hij niet genoeg doet om terreuraanslagen tegen Israël te provoceren.

Ironisch genoeg – en daarvan heeft het Midden-Oosten heel veel te bieden – sprak Biden voor de Algemene Vergadering van de VN over zijn visie van een “twee-staten-oplossing”, terwijl uit de peiling (die op dezelfde dag als de rede werd gepubliceerd) bleek dat 62% van de Palestijnse publieke opinie tegen het concept van de “twee-staten-oplossing” is.

Uit de peiling bleek ook dat 39% van de Palestijnen de voorkeur geeft aan een “bewapende strijd” tegen Israël. Bovendien wijst een grote meerderheid van 61% een onvoorwaardelijke heropname van de Israëlisch-Palestijnse vredesonderhandelingen af.

Het is wellicht de grootste ironie dat de beslissing van de regering-Biden om de financiële hulp aan de Palestijnen weer te hervatten en de betrekkingen van de VS met Abbas en de Palestijnse leiding te vernieuwen, de Palestijnen niet enthousiast maken. Een aanzienlijke meerderheid wil niet dat de Palestijnse leiding überhaupt met de Amerikaanse president en zijn team onderhandelt.

Volgens de peiling is 58% van de Palestijnen strikt tegen de terugkeer naar de dialoog met de Amerikaanse regering onder president Biden. Bovendien gelooft 49% niet dat de verkiezing van Biden en de hervatting van de Amerikaanse hulp voor de Palestijnse Autoriteit de deur voor een terugkeer naar Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen in het kader van de “twee-staten-oplossing” openen.

De uitkomsten van de peiling laten opnieuw de grote kloof zien tussen de ideeën en wensen van de regering-Biden en de internationale gemeenschap en de realiteit van de Palestijnse situatie.

Diegenen, die blijven spreken van een “twee-staten-oplossing”, maken zichzelf niet alleen iets wijs, maar bedreigen ook de veiligheid van het Midden-Oosten door te proberen nog een terroristische staat op te richten, vooral zo kort na het debacle van de capitulatie van de VS voor de Taliban in Afghanistan.

Hier een goed bedoeld advies voor Biden en andere staats- en regeringschefs: voordat u het idee van de vrede en van de veiligheid met het idee van een “twee-staten-oplossing” verbindt, probeert u de Palestijnen te geloven wanneer zij zeggen dat ze de voorkeur geven aan de “bewapende strijd”.

Probeert u de Palestijnen te geloven wanneer zij zeggen dat ze op iedere leider zouden stemmen die geweld en terrorisme tegen Israël ondersteunt. Probeert u de Palestijnen te geloven dat ze het inderdaad serieus bedoelen wanneer zij zeggen dat ze de vrede met Israël afwijzen.

Bronnen:

  • naar een artikel van Bassam Tawil “Biden Ignores Palestinian Support For Terrorists” van 4 oktober 2021 op de site van The Gatestone Institute in een vertaling van E.J. Bron als “Biden ignoreert Palestijnse ondersteuning voor terroristen” van 11 oktober 2021 op de site van de auteur