Hamas ontvouwt zijn plannen wat met de Joden na de ‘bevrijding’ van Palestina

De snode bedoelingen van de door de VS aangewezen Palestijnse terroristische organisatie Hamas, die de Gazastrook met ijzeren islamitische vuist heeft geregeerd sinds ze de controle over de enclave in 2007 greep, zijn goed gedocumenteerd. 

In overeenstemming met zijn antisemitische oprichtingshandvest, is het belangrijkste doel van Hamas om de enige Joodse staat te “vernietigen” en “de banier van Allah op te heffen over elke centimeter van [Brits Mandaat] Palestina.

Het idee van de terreurgroep van wat een “Palestina van de [Jordaanse] rivier tot de [Middellandse] Zee” zou inhouden voor de bijna zeven miljoen Joden van Israël, werd op 30 september toegelicht op een conventie genaamd “De belofte van het Hiernamaals“. 

De bijeenkomst in Gaza werd gefinancierd en bijgewoond door de top van Hamas, die de voorbereidingen besprak voor het toekomstige bestuur van wat zij het ‘Palestina na de bevrijding‘ noemden.

Conferentie van Hamas ‘The Promise of the Hereafter’ van 30 september 2021 onder impuls van Hamasleider Yahya Al-Sinwar [beeldbron: MEMRI]

Het Amerikaanse persagentschap Associated Press (AP) in New York vermeldde op 6 oktober ’21 kort de conferentie in een artikel dat ogenschijnlijk gewijd was aan economische tegenspoed, met als titel, zij het enigszins ironisch, Tens of thousands in Gaza line up for Israeli work permits‘:

Hamas organiseerde onlangs een workshop om het beheer van natuurlijke hulpbronnen te bespreken in wat nu Israël is, en de militante groepering ooit het historische Palestina zal ‘bevrijdt’ hebben. Critici zagen de gebeurtenis als bewijs van Hamas’ ontkoppeling van de dagelijkse ontberingen die de Palestijnen in Gaza doorstaan, waar de werkgelegenheid rond de 50% schommelt.

Terwijl de auteur van het stuk de intentie van Hamas opmerkt om heel het huidige Israël te “bevrijden”, stopt hij met het uitwerken van de kant van de “workshop” die gericht was op het vermoorden, verdrijven en vervolgen van miljoenen Joodse Israëli’s; dat wil zeggen, behalve de “opgeleide joden” die in wezen tot slaaf zouden worden gemaakt.

Terwijl de slotverklaring van “De Belofte van het Hiernamaals” een paragraaf bevatte over “het veiligstellen van de hulpbronnen van Palestina” wanneer de “campagne voor de bevrijding van Palestina begint”, besteedt het document aanzienlijk meer ruimte aan plannen om het gebied dat Israël omvat te “zuiveren” van “Joodse kolonisten” en “hypocriet uitschot dat corruptie in het land verspreidde.”

In zijn eigen toespraak tot de conferentie verklaarde Hamas-leider in Gaza Yahya Al-Sinwar dat de “bevrijding [van Israël] het hart is van de strategische visie van Hamas, die spreekt van de volledige bevrijding van Palestina van de zee tot de rivier.” 

Mahmoud Al-Zahhar, lid van het politieke bureau, verwierp eveneens elk idee van een tweestatenoplossing en verklaarde dat de Palestijnen “geen centimeter van ons land” mogen afstaan.

Het organisatiecomité van “De Belofte van het Hiernamaals” zal naar verluidt zijn aanbevelingen formeel presenteren aan de leiding van Hamas. Deze omvatten bijvoorbeeld het voor minstens een korte tijd sparen van het leven van ‘opgeleide Joden’, zodat ze kunnen worden onderworpen en hun mentale bekwaamheid vermoedelijk met geweld wordt aangewend in een toekomstig ‘Palestina’.

Zoals vertaald door het Middle East Media Research Institute:

Opgeleide Joden en deskundigen op het gebied van geneeskunde, techniek, technologie en civiele en militaire industrie moeten enige tijd [in Palestina] worden vastgehouden en mogen niet worden toegestaan ​​om te vertrekken en de kennis en ervaring mee te nemen die zij hebben opgedaan tijdens hun verblijf in ons land Palestina, genietend van zijn overvloed, terwijl wij de prijs voor dit alles betaalden in vernedering, armoede, ziekte, ontbering, moord en arrestaties.

Men kan alleen maar raden waarom de AP ervoor koos om de strategie van Hamas voor het beheer van de natuurlijke hulpbronnen van een uitgestorven Israël te benadrukken, maar het niet nieuwswaardig achtte om de plannen van de terreurgroep met betrekking tot menselijke hulpbronnen op te nemen.

Ongelooflijk genoeg bevat het artikel nog andere voorbeelden van anti-Israëlische vooringenomenheid.

Het beweert bijvoorbeeld dat de lonen “veel hoger” zijn binnen de grenzen van vóór 1967 van de Joodse staat dan op de Westelijke Jordaanoever, “deels vanwege de 54-jarige militaire bezetting van het gebied door Israël.”

Maar volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van de Palestijnse Autoriteit (PA) verdienen Palestijnen die in de door de PA gecontroleerde delen van de Westelijke Jordaanoever werken, gemiddeld $ 37,74 per dag, wat overeenkomt met een maandsalaris van ongeveer $ 750. Ter vergelijking: in buurland Jordanië wordt in de meest recente records het gemiddelde salaris op $ 530 per maand vermeld.

In feite nemen arbeiders in de Palestijnse Autoriteit ongeveer 22 keer het bedrag van het minimumloon van Libanon mee naar huis .

Ondanks dit alles maakt de AP van Israël de slechterik uit, ook al stonden duizenden Gazanen uren in de rij in de hoop Israëlische werkvergunningen te krijgen. En dit slechts enkele dagen nadat Hamas een conferentie hield om de vernietiging te beramen van hetzelfde land dat klaarblijkelijk probeert de benarde situatie van de huidige onderdanen van de terreurgroep te verlichten: de Palestijnen.

Hieronder een voorbeeld van EoZ hoe de Joden in de Arabische wereld efficiënt ‘etnisch gezuiverd’ werden:

Bronnen:

  • naar een artikel van Akiva Van Koningsveld “Associated Press Whitewashes Hamas ‘Workshop’ That Ended With Call for Israel’s Destruction, Enslavement of ‘Educated Jews’” van 7 oktober 2021 op de site van Honest Reporting
  • naar een artikelReport: Hamas sets conditions for prisoner swap with Israel” van 10 oktober 2021 en een artikel van Dalit Halevi “Hamas claims Israel ‘surrendered’ on prayers on Temple Mount” van 9 oktober 2021 op de site van Arutz Sheva
  • naar een artikelHamas-Sponsored ‘Promise Of The Hereafter’ Conference For The Phase Following The Liberation Of Palestine And Israel’s ‘Disappearance’: We Must Differentiate Between Jews Who Should And Should Not Be Killed, And Prevent A Jewish ‘Brain Drain’ From Palestine” van 4 oktober 2021 op de site van The Middle East Media Research Institute (MEMRI)
  • h/t “Tiki S.