De pandemie van het antisemitisme verspreidt zich over gans Europa

“Joden zijn als de kanarie in de koolmijn van de beschaving. Wanneer zij het voorwerp worden van wreedheid en haat, betekent dit dat de lucht vergiftigd is en weldra een explosie zal volgen.”
[Jeff Jacoby in Jewish World Review, april 2002]

Antisemitisme is zoals kanker. Er zijn twee dingen die zeker zijn aan deze kanker van de haat. We weten dat die dodelijk is en dat indien we die niet bestrijden deze zich zal uitzaaien,” zei Michal Kaminski, een Pools lid van het Europese Parlement in een toespraak tot de Algemene Vergadering van het Europese Joodse Parlement (EJP) op maandag 16 december 2013 te Brussel.

Hij maande aan om waakzaam te blijven. ”Waakzaamheid is geboden omdat als kanker zoals het antisemitisme vaak voor een lange tijd verborgen was, die opeens kan toeslaan. Maar hoewel het zich voor ons kan verbergen, zal het dat niet minder gevaarlijk maken.

Verwijzend naar de debatten in het Europees Parlement, zei Kaminsi dat hij vaak politici hoort schreeuwen over ‘mensenrechten’ en ‘democratie’ als ze verbaal uitvallen Israël. “Ik denk dat de kern van veel van deze aanvallen gebeurt uit minachting voor het Joodse volk, een minachting voor hun staat en een minachting voor hun recht om zich te verdedigen.

De plaag van de Jodenhaat in Europa: Islamitisch antisemitisme

Parijs, 10 en 11 januari 2015. Grote manifestaties ‘Je Suis Charlie‘ naar aanleiding van de aanslagen op Charlie Hebdo en de gijzeling en moord op vier Joodse burgers in de Hyper Cacher-winkel in Porte de Vincennes. Leden van de lokale moslimgemeenschap waren er ook bij, hier aan het monument op de Place de la République [beeldbron: Shutterstock]

Antisemitisme is weer ‘normaal’

Zijn opmerkingen temidden verontrustende resultaten van een recent onderzoek van Agentschap van de EU voor fundamentele rechten over de perceptie van antisemitisme onder Joden in acht landen. “Het antisemitisme is in Europa opnieuw aanvaardbaar geworden,” zei Alexander Zanzer, co-voorzitter van de interculturele commissie van het Europees Joods Parlement, toen hij de bevindingen van de enquète presenteerde.

Uit het onderzoek van de FRA blijkt onder meer dat 76% van de 6.000 bevraagde Joden vond dat hun situatie erger werd en dat het antisemitisme de afgelopen vijf jaar was toegenomen. “Het is niet evident om je religieuze identiteit in Brussel of Parijs te uiten,” zei Zanzer.

Het Italiaanse parlementslid Fiorello Provera, vice-voorzitter van de Begrotingscommissie voor Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement, benadrukte dat antisemitisme “een ernstig probleem is dat in heel Europa in opmars is. Veel Joden zorgen voor hun veiligheid en zijn terughoudend om religieuze symbolen te tonen, uit angst voor de reactie die ze kunnen veroorzaken. Ze zijn ook bang dat de overheid onvoldoende maatregelen neemt om hun bescherming te waarborgen en sommige vragen zich af of ze moeten verhuizen naar landen waar ze zich meer thuis kunnen voelen,” voegde hij eraan toe.

Terwijl de EU onvermurwbaar is in zijn aanspraken op de bescherming van minderheden binnen de lidstaten, worden we nog steeds geconfronteerd met het virus van het antisemitisme, waarvan wij dachten dat het een ding uit het verleden was,” zei Provera.

Joel Rubinfeld

De Brusselse Belg Joel Rubinfeld (plaatje rechts), co-president van het Europese Joodse Parlement en tot 2010 president van de Joodse koepelorganisatie CCOJB/CCJOB, bezweerde dat “We onze inspanningen zullen verhogen in de parlementen van de Europese landen met betrekking tot de invoering van de Werk Definitie van de EUMC inzake Antisemitisme als een juridisch instrument om het antisemitisme te bestrijden.

Het FRA rapport “laat duidelijk zien dat het voeren van deze strijd meer dan ooit noodzakelijk is,” zei Rubinfeld, eraan toevoegend “vergis je niet, antisemitisme vormt niet alleen een bedreiging voor de Joden, het ondermijnt ook de zeer fundamentele waarden van de Europese democratieën.

In tegenstelling tot de situatie in de EU-landen, haalde Provera het voorbeeld aan van Azerbeidzjan, een hoofdzakelijk door de Islam gedomineerd land, waar Joden in staat zijn om hun religie en cultuur te beoefenen zonder angst voor bedreigingen of intimidatie:

“Dit betrouwbare energie rijke land is de thuisbasis van ’s werelds laatste Joodse dorp of sjtetl. Krasnaya Sloboda (plaatje hieronder) staat ook bekend als ‘Klein Jeruzalem’, dat al bijna driehonderd jaar bestaat en ondanks de tumultueuze geschiedenis van de regio, met inbegrip van pogroms en communistische onderdrukking, blijft het bloeien. Joden en moslims wonen en werken er zij-aan-zij, met respect vool elkaars religie.”

Krasnaya_sloboda
Het laatste Joodse dorp of sjtetl van Europa: Krasnaya Sloboda in Azerbeidjan

Hij zei dat de Joden de structuur vormen van de Azerbeidzjaanse samenleving en dat de overheid actief hun belangen stimuleert en ondersteunt. “Azerbeidzjan illustreert hoe interreligieuze samenwerking en Joods-islamitische coëxistentie een tegengif kan vormen tegen het antisemitisme,” zei Provera, eraan toevoegend dat “we in Brussel enkele belangrijke lessen kunnen leren ver hoe je je eigen Joodse gemeenschappen van Europa beter leert te ondersteunen. De EU staat voor de mensenrechten, rechtvaardigheid en gelijkheid, en de vrijheid van godsdienst is een fundamenteel principe, dat we altijd moeten blijven verdedigen,” verklaarde hij.

Het Joodse leven in Azerbeidzjan werd geïllustreerd door de presentatie van een rapport van Jewish News One (JN1). Tomer Orni, CEO van de Europese Joodse Unie, die bevestigde dat ‘”het antisemitisme een onderdeel is van Europa’s DNA,” stelde de vraag hoe Europa kan leren van het Azerbeidzjaanse succesverhaal van Joods-islamitische co-existentie” en noemde tolerantie een sleutelwoord, zoals ook door de Europese instellingen dient te worden uitgevoerd.

Azay Guliyev

Als gastspreker bij de Algemene Vergadering was Azay Guliyev (plaatje rechts) uitgenodigd, een lid van de Nationale Assemblee van Azerbeidzjan, die een actieve rol speelt in de Europese-Azerbeidzjaanse zaken en belangstelling toont aangaande vraagstukken met betrekking tot mensenrechten. Hij berichtte over de traditie van het kweken van tolerantie in zijn land dat ligt op het kruispunt tussen Oost en West en aldus traditioneel een rol speelt als bemiddelaar.

Al eeuwenlang hebben de Azeri’s in vrede en harmonie met volkeren van verscheidene religieuze en etnische achtergrond geleefd,” zei hij. Hij legde uit dat Azerbeidzjan vermeld werd in de top vijf van de meest tolerante landen in de wereld tussen Canada, Australië, Argentinië en Zweden en antisemitisme nooit een probleem is geweest.

Hij vervolgde: “De joodse gemeenschap speelt een belangrijke rol in de sociaal-politieke en culturele leven van het land. Leden van de gemeenschap nemen actief deel aan het parlement, gemeenten en in andere staats en regeringsinstellingen. De gemeenschap heeft een groot aantal NGO’s die heel actief zijn in de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld die in mijn land zijn gevestigd. Aangezien onze samenwerking met de Joodse gemeenschap terrein wint, denk ik dat het zal bijdragen aan de verdere versterking van het democratische Azerbeidzjan.

Net zoals Vadim Rabinovich, die co-voorzitter is van het Europese Joodse Parlement samen met Joel Rubinfeld, benadrukte hij dat een van de activiteiten van het parlement is om een dialoog tussen Joden en moslims te vestigen, en dat Azerbeidzjan kan dienen als “een goed voorbeeld van etnische en religieuze tolerantie voor de wereld vol van intolerantie.

De verdere bevordering van de interculturele dialoog en de ondersteuning van de mensenrechten zijn duidelijk in de tekst van de grondwet van het Europese Joodse Parlement verankerd zoals die die tijdens de Algemene Vergadering werd aangenomen.

Geïnitieerd door de Europese Joodse Unie, is het in Brussel gevestigde Europese Joodse Parlement een orgaan dat bestaat uit 120 gekozen leden uit 47 landen van heel Europa. De bijeenkomst vond plaats in de gebouwen van het Europees Parlement:

Oprichting van het Europese Joodse Parlement te Brussel op 16 februari 2012

Bronnen:

  • naar een artikel van Yossi LempkowiczAnti-Semitism is like cancer, if we don’t fight it, it will spread” van april 2016 op de site van The European Jewish Press (EJP)
  • naar een artikel van Jeff Jacoby “The cancer of anti-Semitism in Europe – “Jews are the canary in the coal mine of civilization. When they become the objects of savagery and hate, it means the air has been poisoned and an explosion is soon to come” van 15 maart 2004 op de site van The Jewish World Review (JWR)