Fatah drijft de spot met Hamas voor het gebruik van kinderen als menselijk schild telkens wanneer het Israël aanvalt

Bij de cartoon waarin Hamas een baby als schild gebruikt, staan ​​de woorden “Zonder uitleg”. [Website van de Fatah-commissie voor informatie en cultuur, 29 augustus 2021]

Tijdens de oorlog van Hamas tegen Israël in mei veroordeelde Israël Hamas voor het gebruik van burgers als menselijk schild. 

Tijdens de oorlog steunden de PA en Fatah de terreurcampagne van Hamas en moedigden ze zelfs Palestijnen en Israëlische Arabieren aan om in opstand te komen tegen Israëlische burgers.

Een paar maanden later erkent Fatah echter dat de oorlogstactiek van Hamas immoreel was omdat ze burgers, waaronder kinderen, als menselijk schild gebruikten.

Een treffend voorbeeld hiervan is het plaatsen van bovenstaande cartoon door Fatah op de officiële website van de Fatah Commissie voor Informatie en Cultuur. Bij de cartoon waarin Hamas een baby als schild gebruikt, staan ​​de woorden “Zonder uitleg”. [Website van de Fatah-commissie voor informatie en cultuur, 29 augustus 2021]

Soortgelijke kritiek werd geuit door Fatah in de cartoon hieronder waarin een man wordt afgebeeld met “Hamas” op hem geschreven die een “V” maakt voor overwinning met één hand, terwijl hij zijn andere hand om de schouders legt van een man met “Het Palestijnse volk” op hem geschreven . De “Hamas”-man houdt een doelwit boven het hart van de andere man.

Tekst: “De kern van het probleem – hun doelwit!” [Website van de Fatah-commissie voor informatie en cultuur, 1 aug. 2021]

Palestijnse Media Watch heeft bericht over harde kritiek van de PA en Fatah op het gebruik door Hamas van burgergebieden om explosieven en wapens op te slaan. 

Hamas doet dit in de wetenschap dat Israël zich tot het uiterste inspant om Palestijnse burgers te beschermen en af ​​te zien van bombardementen op dergelijke gebieden.

Bronnen:

  • naar een artikel van Itamar Marcus en Nan Jacques Zilberdik “Fatah mocks Hamas for using children as human shields when attacking Israel” van 6 oktober 2021 op de site van The Palestinian Media Watch (PMW)