Joodse Democraat Andy Levins ‘tweestatenoplossing’ is steun voor terreur en vernietiging van Israël

Congreslid Andy Levin presenteert op een persconferentie zijn ‘Two-State Solution Act’ in Capitol Hill op 23 september 2021 [beeldbron: Ron Kampeas/JTA]

Martien Pennings: Het portret van deze meneer Levin sierde ook mijn vorige stuk. De lezer is geadviseerd om even de eerste twee alinea’s daarvan te lezen dan weet hij wie Levin is en waarover het onderstaande gaat. Ik bewerk en citeer nu een stuk terzake van Caroline Glick van 1 oktober What is the ‘Two-State Solution’ About?

Leidende democraten als Pelosi in Amerika en de linkse Israëlische regering Lapid-Bennett-Gantz beweren dat het verbond en met name de militaire alliantie tussen Amerika en Israël nog net zo stevig is als vroeger. Dat is niet waar. 

Democratische afgevaardigden Marie Newman, Andre Carson, Hank Johnson, Cori Bush, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Jesus Garcia, Raul Grijalva, Ayanna Presley en republikein Thomas Massey stemden verleden week tegen herstel-financiering van de Iron Dome die te leeg was geworden na de voortdurende raketbeschietingen door Hamas in mei. Die Iron Dome is puur defensief, dus deze afgevaardigden steunen de terreur van Hamas.

Maar het grootste gevaar voor Israël komt uit een andere hoek. De Joodse Democratische afgevaardigde Andy Levin stemde weliswaar voor de aanvulling van de Iron Dome, maar diende tevens samen met 24 andere afgevaardigden, waarvan zeven Joden, een wetsvoorstel in dat de Palestijnse terreur tegen Israël steunt en allerlei verzwarende eisen aan Israël stelt.

Levin stelt voor de Anti-Terrorism Act van 1987 en de Taylor Force Act van 2018 te veranderen, respectievelijk buiten werking te stellen. Dat zou betekenen dat de PLO/Palestijnse Autoriteit (PLO/PA) gefinancierd gaat worden door Amerika en een kantoor kan openen in Washington zonder dat PLO/PA het terrorisme afzweert en ophoudt met terroristen salaris te betalen. Want de Amerikaanse minister van BZ kan de financiering doorzetten alleen al als de PLO/PA verzekert dat ze druk aan het “hervormen” zijn.

Het Levin-wetsvoorstel verbiedt Israël om Amerikaanse wapens te gebruiken om zichzelf te verdedigen in Judea-Samaria, Gaza en Jeruzalem. Het legitimeert de antisemitische BDS-campagne, want verbiedt Israël om goederen uit Judea, Samaria en Gaza te labelen als “Made in Israel” en verplicht Israël al dergelijke goederen te etiketteren als gemaakt op “de Westelijke Jordaanoever” of in Gaza.

Het verklaart Israëls samenwerkingsovereenkomsten met de VS op allerlei gebied alleen geldig in gebieden die Israël in 1949 controleerde. Het wil dat Israëlische instellingen en burgers buiten die gebieden worden geboycot.

 Levin noemt deze voorgestelde wet The Two-State Solution Act. Die naam toont aan waarover “progressieven” het echt hebben als ze spreken van een “tweetstatenoplossing”. Het wetsvoorstel heeft het helemaal niet over onderhandelingen tussen Israël en de PLO/PA, maar steunt slechts de terreur en probeert Israël aan handen en voeten te binden.

Tenslotte gaat Glick nog eens fundamenteel in op het concept “tweestaten-oplossing”. Een “Palestijnse staat” zal misschien een formeel vredesverdrag hebben ondertekend en de Joodse staat formeel erkennen. Maar het probleem met dit idee is dat de Palestijnen ertegen zijn. 

De afgelopen honderd jaar hebben de Palestijnen elk voorstel van een tweestatenoplossing verworpen dat hen niet in staat stelde om Israël op termijn te vernietigen. Vorige week bracht de ervaren Palestijnse opiniepeiler Khalil Shikaki een nieuw onderzoek uit naar de Palestijnse publieke opinie.

Daaruit bleek dat 62% van de Palestijnen tegen elke vorm van “tweestatenoplossing” is. Tegen elke vorm: want Shikaki definieerde de term niet en dus konden de respondenten vrijelijk hun ideeën erin projecteren. Voorts bleek 54% “gewapend verzet”, dat wil zeggen terrorisme tegen Israël te steunen. Sinds de jaren 1920 hebben de Palestijnen verklaard en met daden aangetoond dat het voor hen de bedoeling is om een ​​Judenfeie Palestijnse staat Judea-Samaria (samen met Gaza) te vestigen en dat gebied etnisch te zuiveren van alle Joodse aanwezigheid net als ze dat de afgelopen 16 jaar in Gaza hebben gedaan, dat ze gebruiken basis voor een voortdurende oorlog tegen Israël.

Glick: 

De operationele samenwerking [in Israël zelf] tussen Arabisch-Israëlische relschoppers en pogromisten en de PA en Hamas in de laatste gevechtsronde in mei was geen toeval. Vanuit het perspectief van Hamas en de PLO/PAzijn Israëlische Arabieren volwaardige partners in de oorlog die pas zal eindigen als Israël ophoudt te bestaan. Kortom, voor de Palestijnen is ‘de tweestatenoplossing’ geen middel om vrede of een Palestijnse staat te bereiken. Het is een middel om door te gaan naar de volgende fase van de oorlog om Israël te vernietigen. Shikaki’s peiling toonde aan dat de huidige kijk van de Palestijnen op de situatie niet anders is dan in 1920 of 1947 of 1967 of 1993. De tijd is gekomen om de betekenis van deze feiten te erkennen en ernaar te handelen. (…) Voor de Palestijnen en een groeiend aantal van hun progressieve aanhangers is ‘de tweestatenoplossing’ geen middel om vrede te bereiken. Het is eerder een eufemisme voor het steunen van de Palestijnse terreuroorlog. [mijn vet]

door Martien Pennings

Caroline Glick: The presence of Jews on the West Bank has nothing to do with prospects for peace

Bronnen:

  • naar een artikel van Martien PenningsJoodse Democraat Andy Levins “tweestatenoplossing” is steun voor terreur en vernietiging van Israël” van 3 oktober 2021 en een artikelIsraël: kritiek Dershowitz op Levin-wet is internationaalrechtelijke onzin” van 28 september 2021 op de site van de auteur
  • naar een artikel van EoZ “‘Two State Solution Act’ is an anti-Jewish bill that only demands concessions from Israel” van 23 september 2021 op de blog van de auteur
  • naar een artikel van Jacob Magid “Progressive Dems introduce bill they say aims at keeping 2-state solution alive” van 24 september 2021 op de site van The Times of Israel
  • naar een artikel van Alexander Ward en Quint Forgey “An exclusive look at the “Two-State Solution Act” van 22 september 2021 op de site van Politico