Belgische rechtbank handhaaft uitspraak Europees Hof van Justitie omtrent verbod op shechita, de Joodse rituele slacht

Het Grondwettelijk Hof van België bevestigde een uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat lidstaten van de Europese Unie religieuze slachtingen kunnen verbieden zonder voorafgaande verdoving, een uitspraak die zelf de wetgeving in die zin handhaafde die door de parlementen van de Waalse en Vlaamse gewesten van België in 2017 werd aangenomen.

In zijn herziening van de beslissing van het Europese Hof van Justitie van december 2002 benadrukte het Grondwettelijk Hof van België in zijn uitspraak van donderdag dat vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst een van de fundamenten van een democratische samenleving is.

Het erkende ook dat het algemene verbod op slachten zonder bedwelming een beperking inhield van de godsdienstvrijheid van joden en moslims die dergelijke methoden gebruiken en wier religieuze wetten de consumptie van vlees van bedwelmde dieren verbieden.

Echter, zei de Belgische rechtbank, het verbod op slachten zonder bedwelming …

… komt tegemoet aan een dringende maatschappelijke behoefte en is evenredig aan het legitieme doel dat wordt nagestreefd om dierenwelzijn te bevorderen. Bovendien kan de mogelijkheid van omkeerbare bedwelming tijdens ritueel slachten niet worden geïnterpreteerd als voorschrijven hoe een religieuze ritus moet worden uitgevoerd.

Aanslag op Joodse identiteit

De Conferentie van Europese Rabbijnen betreurde de beslissing, maar zei dat de uitspraak verwacht werd. “Hoewel we teleurgesteld zijn over het oordeel van vandaag, zijn we zeker niet verrast omdat het de status-quo in België handhaaft“, zei Rabbi Pinchas Goldschmidt, voorzitter van de Conferentie van Europese Rabbijnen.

Deze uitspraak bevestigt het verbod op religieuze slachting en brengt België in lijn met de weinige andere landen waarvan het verbod op Shechita dateert uit het nazi-tijdperk. Het wegnemen van het vermogen van de Joodse gemeenschap om zelfvoorzienend te zijn, zendt een duidelijke boodschap uit over hoe Joden in België worden beschouwd en hoe de autoriteiten hun toekomst zien. De impact is immens en het effect is nadelig voor Belgische Joden. Nu het juridische proces is afgerond, hopen we dat parlementariërs op een zinvolle manier in contact komen met religieuze gemeenschappen, en we hopen dat de shechita snel in heel België kan worden hersteld.

Ook World Jewish Congress (WJC) heeft de uitspraak van het EU-hof veroordeeld dat het verbod op religieuze rituele slachtingen handhaaft.

Dit is geen kwestie van dierenwelzijn, maar de onderdrukking van religieuze vrijheid en vrijheid“, zei WJC-president Ronald S. Lauder.

De beslissing van 30 september in hoger beroep van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat België – en bij uitbreiding andere EU-lidstaten – toestaat om religieuze rituele slachtingen zonder voorafgaande bedwelming te verbieden, werd door Lauder beschreven als een “voortdurende manoeuvre om te discrimineren tegen de Belgische joodse en islamitische burgers” en hij vervolgde:

Door religieuze slachting zonder bedwelming te verbieden, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een potentieel terminale belemmering geplaatst voor het voortbestaan ​​van het joodse gemeenschapsleven in Europa. Dit is geen kwestie van dierenwelzijn, maar de onderdrukking van godsdienstvrijheid en vrijheid die wordt gegarandeerd in artikel 10, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de EU. Terwijl het antisemitisme in Europa en de rest van de wereld blijft toenemen, kunnen we gevallen van religieuze vervolging als deze niet onbetwist laten. De Europese Unie moet deze onverstandige beslissing terugdraaien, zodat joden en andere minderheidsreligies hun geloof zonder beperkingen kunnen uitoefenen.

Isaac Herzog, voorzitter van het Joodse Agentschap, zei eerder dat…

[..] dit verbod op kosjere slacht is een onaanvaardbare inbreuk op de algemene godsdienstvrijheid. We dachten dat beperkingen op het beoefenen van religie tot de geschiedenis van Europa behoorden, niet tot het heden en nog minder tot de toekomst.

Voorstellen om niet-medische besnijdenis te verbieden worden ook in verschillende landen onderzocht, en Europese joden die zich aan de joodse wetgeving houden (halacha) voelen zich steeds meer aangevallen, en dat terwijl het snel opkomend antisemitisme in België en in de rest van Europa, het tapijt al onder hun voeten wegrukt.

Duitsland verbood in april 1933 de Joodse rituele slacht maar had verder geen moeite met het afslachten van wild door de eigen nazi-bonzen. Niet veel later begon het afslachten, vergassen en vermoorden van Joden. Hierboven poseert Rijksmaarschalk Hermann Göring bij zijn jachttrofee van de dag [beeldbron: Die Zeit]

Nazi periode

De laatste keer dat de Joodse rituele slacht werd verboden gebeurde ruim 88 jaar geleden tijdens de nazi-periode (1933-1945) met de Duitse wet (gesetz) van 21 april 1933 “Gesetz über das Schlachten von Tieren“.

Bronnen:

  • naar een artikel van Jeremy Sharon “Belgian court upholds ban on religious slaughter” van 30 september 2021 op de site van The Jerusalem Post
  • naar een artikelWorld Jewish Congress slams EU court ruling upholding religious slaughter ban” van 1 oktober 2021 op de site van Arutz Sheva
  • h/t “Tiki S.