New York Times beweerde dat in de oudheid een Joodse staat amper ’70 of 80 jaar’ heeft bestaan

Acht miljoen jaar geleden woonden in dit gebied reeds Palestijnen“, vertelde een gerenommeerde Palestijnse wetenschapper aan The Jerusalem Post, waaronder ook de beruchte Palestinosaurus (een T-Rex voorloper van Yasser Arafat)

De New York Timesvaardigde een Yom Kippur correctie uit voor een artikel dat ten onrechte had verklaard dat eerdere perioden van Joodse soevereiniteit in Israël niet langer hadden geduurd dan “ongeveer 70 of 80 jaar”.

De historische fout van de Times was het onderwerp van een column van Algemeiner, “New York Times ‘mangelt’ Joodse geschiedenis terwijl Gordis ‘ongeneeslijke’ pathologie in de krant ziet.“Dat artikel meldde dat de Times aanvankelijk een correctieverzoek van de Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis (Camera.org) had afgewezen.

Door ten onrechte te melden dat de langste Joodse heerschappij in Israël in minder dan 100 jaar viel, minimaliseert The Times de historische Joodse connectie met het oude Israël, waardoor de legitimiteit van de huidige Joodse staat wordt uitgehold“, schreef de directeur van CAMERA’s kantoor in Israël, Tamar Sternthal, destijds. Het artikel ‘vermorzelt het historische record‘, had ze gezegd.

De Times- correctie – gepubliceerd in druk op donderdag 16 september, de Grote Verzoendag – luidt: “Een artikel op zondag over de film ‘Legend of Destruction’ verwees onnauwkeurig naar de tijdsperioden waarin Joden soevereiniteit genoten in het land in de oudheid. Terwijl men denkt dat de eerste periode van verenigde soevereiniteit zo’n 3000 jaar geleden minder dan een eeuw heeft geduurd, bleven afzonderlijke koninkrijken honderden jaren soeverein.

In het oorspronkelijke, foutieve artikel stond: “Israëlische leiders hebben steeds meer lessen getrokken uit de Joodse geschiedenis, waarbij ze opmerkten dat de Joden in de oudheid twee eerdere perioden van soevereiniteit in het land genoten, maar beide duurden slechts ongeveer 70 of 80 jaar – een aangrijpende herinnering aan de moderne staat die, opgericht in 1948, de 70-jarige grens heeft overschreden.

The Times en zijn verdedigers wijzen op het feit dat het correcties publiceert als bewijs van zijn toewijding aan nauwkeurigheid, terwijl critici zeggen dat de correcties vaak slechts met tegenzin komen en dat de frequentie van de noodzaak ervan een teken is van gebreken in de systemen van de Times .

In dit geval is de correctie welkom, maar niet helemaal bevredigend. Let op het passieve ‘wordt geloofd’ – de Times zegt niet wie er gelooft. En let op de defensieve herformulering – “verenigde soevereiniteit” – alsof het op de een of andere manier met terugwerkende kracht probeert een manier te vinden om termen te definiëren of te beperken, zodat eerder artikel niet als regelrecht verkeerd kan worden afgeschilderd, maar als slechts “onnauwkeurig”.

Bronnen:

  • naar een artikel van Ira Stoll “New York Times Publishes Yom Kippur Correction on Jewish Sovereignty in Land of Israel” van 27 september 2021 en een artikelNew York Times ‘Mangles’ Jewish History as Gordis Sees ‘Incurable’ Pathology at the Newspaper” van 14 september 2021 op de site van The Algemeiner
  • naar een artikel van Tamar Sternthal “The New York Times corrupts the lessons of ancient jewish history” van 7 september 2021 op de site van Camera.org
  • h/t “Tiki S.