De Palestijnse aanslag op de Joodse geschiedenis en het Joodse erfgoed

Nabloes, september 2000, de Eerste Intifada breekt uit en de Palestijnen verwoesten de Graftombe van de Joodse aartsvader Jozef. Hoewel de Palestijnen dezelfde Tombe claimen als hún erfgoed, wordt de Tombe toch ontheiligd en afgebrand om zich te wreken op de Joden van Israël omdat zij dit vereren als een Joods heiligdom

Op 31 oktober 2011 verwelkomde UNESCO ‘Palestina’ als 195ste lidstaat van de culturele organisatie van de Verenigde Naties die waakt over het werelderfgoed. Net zoals de nazi’s tijdens WOII Joodse synagogen, heiligdommen en eigendommen afbrandden en verwoestte,, gaan Palestijnen zich regelmatig te buiten aan gelijkaardige antisemitische brutaliteiten.

Als iemand nog steeds twijfels heeft over de vastberadenheid van de Palestijnse Autoriteit om alle sporen van Israëls oude Joodse erfgoed uit te wissen, zou een belangrijk nieuw rapport dergelijke onzekerheden moeten wegnemen.

Het 65 pagina’s tellende document, getiteld ‘National Heritage Survey’ en gepubliceerd door het Shilo Forum en de Shomrim al HaNetzach (‘Het Eeuwige Bewaren’) organisatie, onderzocht een selectie van 365 van de belangrijkste nationale en culturele Joodse archeologische en historische vindplaatsen in Judea en Samaria.

De bevindingen zijn niets minder dan schokkend en vereisen onmiddellijke aandacht van de Israëlische regering. Simpel gezegd, honderden gekoesterde Joodse locaties in het land Israël, die 2000 jaar Romeinse, Byzantijnse, Arabische, kruisvaarders, Mamelukken en Ottomaanse bezetting hebben overleefd, worden systematisch voor onze neus vernietigd door de Palestijnen.

Het rapport, dat niet de wijdverbreide aandacht heeft gekregen die het verdient in de Israëlische en internationale pers, stelde vast dat 289 sites, wat neerkomt op maar liefst 80% van de ondervraagden, beschadigd of vernietigd zijn. Deze omvatten sites die dateren uit bijbelse tijden, evenals die uit de Tweede Tempel, Herodiaanse en Hasmonese perioden.

Beschouw de volgende voorbeelden:

Buiten Jericho, in een gebied onder Israëlische controle, is de op een na grootste oude Joodse begraafplaats in heel Israël. Het dateert uit de periode van de Tweede Tempel en is verspreid over een enorm gebied grenzend aan een Hasmonees paleis en bevat een enorm complex van tientallen grafgrotten die twee eeuwen lang werden gebruikt en waar naar schatting 100.000 Joden werden begraven.

Jarenlang hebben grafrovers en andere gangsters de begraafplaatsen beschadigd en gesloopt, waardoor de graven van onze voorouders werden ontheiligd en hun botten verspreid lagen. En toch, zoals Channel 12-nieuws op 9 september meldde, gaat het aanhoudende vandalisme van de site door met weinig of geen inspanning van de Israëlische autoriteiten om het te stoppen.

Een andere belangrijke plek onder Palestijns beleg is Tel Aroma in Samaria, waar een spectaculair Hasmonees paleis stond, een van de acht die door de dynastie werden gesticht om de oostelijke grens van Israël te verdedigen.

Door gebruik te maken van de coronavirusvergrendelingen van het afgelopen jaar, greep de Palestijnse Autoriteit de controle over Tel Aroma en bracht zwaar technisch materieel binnen om een ​​weg over delen van de ruïnes te plaveien, waardoor onschatbare schade werd aangericht. Om het nog erger te maken, hadden ze toen het lef om een ​​formele ceremonie te houden en het paleis, dat werd gebouwd door de afstammelingen van de Makkabeeën, tot een ‘Palestijns erfgoed’ te verklaren.

Het lijkt er inderdaad op dat niemand minder dan het regime van Mahmoud Abbas in Ramallah de leidende hand achter een groot deel van de moedwillige vernietiging van Joodse historische en religieuze plaatsen is. “De Palestijnse Autoriteit bewaart en beschermt niet alleen erfgoedsites, maar is ook verantwoordelijk voor zo’n 90% van de aanvallen daarop”, zegt het rapport.

Dit is niets minder dan een gecoördineerde leugencampagne van de Palestijnse Autoriteit, onze ogenschijnlijke ‘vredespartners’, om systematisch tastbaar bewijs van de Joodse band met het land Israël te vernietigen. Het is een aanval op de geschiedenis en op de waarheid en die moet worden gestopt.

En het fenomeen dat in het rapport wordt beschreven, is nog maar het topje van de ijsberg. Het onderzoek onderzocht tenslotte een representatieve steekproef van slechts 365 van de meer dan 10.000 Joodse historische en archeologische vindplaatsen die tot nu toe in Judea en Samaria zijn gevonden, variërend van oude synagogen tot Joodse begraafplaatsen tot paleizen die door de koningen van Israël zijn gebouwd.

Wie weet welke andere schatten er zijn ontheiligd, leeggeroofd en geplunderd? Helaas zijn opeenvolgende Israëlische regeringen er niet in geslaagd de tijd te besteden, de middelen te bundelen of zelfs een diplomatiek offensief te voeren om een ​​einde te maken aan de Palestijnse campagne.

En dus, worden de historische plaatsen die dienen als tastbare getuigen van onze oude banden met dit land methodisch en minutieus gewist. Veel te lang heeft Israël de Palestijnen een gevoel van straffeloosheid ingeprent als het gaat om het vernielen of bezoedelen van Joodse historische en heilige plaatsen, en dit moet veranderen.

Sinds de ondertekening van de Oslo-akkoorden van 1993 en de oprichting van de Palestijnse Autoriteit, hebben de Palestijnen ons erfgoed serieel misbruikt, van het opgraven van de Tempelberg in Jeruzalem tot het aanvallen en verbranden van Jozefs graf in Sichem (Nablus).

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de Palestijnen onder geen enkele omstandigheid mogen worden belast met het bewaken of beheren van Joodse historische locaties. De staat Israël moet de verantwoordelijkheid voor het nationale en historische erfgoed van het Joodse volk in Judea en Samaria op zich nemen en laten gelden.

Er is een grens aan wat een natie kan tolereren als haar geschiedenis herhaaldelijk wordt aangevallen. En ons geduld had die grens al lang moeten overschrijden. Een dergelijke stap zou de Palestijnen een duidelijk en ondubbelzinnig signaal geven dat er een prijs moet worden betaald voor hun acties.

En we zijn het aan onszelf en aan toekomstige generaties verplicht om de overblijfselen van ons glorieuze verleden te behouden en te beschermen. Met elke dag die voorbijgaat, gaat het Palestijnse misbruik van Israëls erfgoed, en alles wat ons dierbaar is, door. Dit kan en mag niet meer worden getolereerd.

Bronnen:

  • naar een artikel van Michael Freund “The Palestinian assault on Jewish history and heritage” van 22 september 2021 op de site van The Jerusalem Post