Heeft de verwoesting van deze stad uit de Midden-Bronstijd het verhaal van Sodom geïnspireerd?

Archeologen onderzochten de vernietiging van Tall el-Hammam en ontdekten een gebeurtenis die vergelijkbaar was met de beschrijving van de vernietiging van Sodom en Gomorra.

Tell el-Hammam in de Jordaanvallei heeft misschien het verhaal van de vernietiging van Sodom en Gomorra geïnspireerd, volgens een nieuwe studie die 15 jaar heeft geduurd.,In de studie, die maandag in het tijdschrift Nature werd gepubliceerd, onderzochten archeologen de overblijfselen van Tell el-Hammam in een poging te ontdekken wat de oude stad tijdens de Midden-Bronstijd verwoestte.

Gedurende die periode woonden er ongeveer 50.000 mensen in het gebied van de Jordaanvallei in drie steden: Tall el-Hammam, Jericho en Tell Nimrin, met Tall el-Hammam de grootste van de drie, wat inhoudt dat het tot zijn vernietiging het politieke centrum van het gebied zou zijn geweest.

Radiokoolstofdatering dateert de vernietiging binnen 50 jaar na 1650 voor Christus. Onderzoek van de overblijfselen bracht aanwijzingen aan het licht van een destructieve gebeurtenis waarbij hoge temperaturen betrokken waren, zoals aardewerkstukken die aan de buitenkant waren gesmolten en gekookt, maar aan de binnenkant normaal.

Opgravingen in Tall el-Hammam

De gebouwen van Tall el-Hammam waren gemaakt van leemstenen, zo’n vijf verdiepingen hoog. In het bovenste deel van de stad sloopte de vernietigende kracht de gebouwen tot de hoogte van hun fundamenten in de muren, en er bleef weinig leem over. Van het paleis dat in dit deel van de stad stond, ontbreken de muren op de eerste verdieping en de bovenste verdiepingen, en het grootste deel van de leemsteen is verpulverd.

Om te proberen te ontdekken wat deze vernietiging zou kunnen hebben veroorzaakt, stelden de onderzoekers een lijst op van mogelijke gebeurtenissen en testten hun waarschijnlijkheid ten opzichte van het bewijsmateriaal dat op de site werd gevonden.

In het lager gelegen deel van de stad leden de gebouwen meer ernstige schade en onderzoekers vonden bewijs van hittebreuk in de overblijfselen. De torens in de muur die de stad omringden, werden ook vernietigd, waarbij alleen ter hoogte van de fundering van de torens resten van leem aanwezig waren.

Het paleis van Tall el-Hammam

Ze onderzochten aanvankelijk de mogelijkheid van een brand, oorlog, vulkaanuitbarsting, aardbeving of bliksem, maar kwamen tot de conclusie dat het onwaarschijnlijk was dat deze gebeurtenissen het soort vernietiging zouden veroorzaken dat ze op de locatie aantroffen, omdat geen enkele de intense hitte had kunnen produceren die nodig was om de smelten die ze vonden.

Nadat ze deze gebeurtenissen hadden afgewezen, wendden de onderzoekers zich tot twee andere mogelijkheden: kosmische impact of een kosmische luchtstoot. De gevolgen van een kratervormende kosmische inslag kwamen overeen met al het bewijs dat door de archeologen werd gevonden, maar het werd als onwaarschijnlijk afgedaan omdat er geen krater in het gebied werd gevonden.

De meest waarschijnlijke oorzaak van vernietiging was een kosmische luchtstoot veroorzaakt door een komeet of meteoriet. De gevolgen van een dergelijke gebeurtenis komen ook overeen met het bewijs dat de onderzoekers hebben gevonden, en met behulp van een impactcalculator konden ze de details van de gebeurtenis inschatten, waarbij ook de schokgolf die Jericho trof die tot de grond toe afbrandde.

Er kan worden aangenomen dat de gebeurtenis die Tell el-Hammam vernietigde, door de generaties heen zou zijn gezien en verteld tot de tijd van het bijbelse Sodom, op welk moment de gebeurtenis een inspiratie zou zijn geweest voor het verhaal, dat vertelt over stenen en vuur uit de lucht vallen om de stad te vernietigen.

Kaartje van het gebied zowat 3750 jaar geleden met Tall el-Hammam als een bloeiende stadstaat en het toenmalige centrum van de regio

Bronnen:

  • naar een artikel van Ariella Marsden “Did the destruction of this Middle Bronze Age city inspire the story of Sodom?” van 22 september 2021 op de site van The Jerusalem Post
  • naar een artikelA Tunguska sized airburst destroyed Tall el-Hammam a Middle Bronze Age city in the Jordan Valley near the Dead Sea” van 20 september 2021 op de site van Nature.com
  •  naar een artikel van Evan Gough “A Meteor may have Exploded in the Air 3,700 Years Ago, Obliterating Communities Near the Dead Sea” van 4 december 2018 op de site van Universe Today
  • ♦ naar een artikel van Todd Bolen “Arguments Against Locating Sodom at Tall el-Hammam” van 27 februari 2013 op de site van Bible History Daily