Interview met Martien Pennings in Doorbraak.be over ‘De legitimiteit van Israël’

De staat Israël is sinds zijn ontstaan controversieel. Een opmerkelijk boek dat de zaak ten grond behandelt met een felle directheid is het recente Israël bestaat en is de meest legitieme natie ter wereld van Martien Pennings. Luc Pauwels sprak hem. Een gesprek zonder blad voor de mond.

‘Israël bestáát’ is de titel van uw boek. En Palestina, bestaat dat?

‘Palestina is de oeroude benaming van een landstreek aan de Middellandse Zee in het Midden-Oosten. Maar ik neem aan dat u wilt weten of ik vind dat Palestina als legitieme staat bestaat. Daarop is het antwoord: nee. In 2012 heeft weliswaar de Algemene Vergadering van de VN resolutie 67/19 aangenomen waarbij Gaza plus “de Westbank” (Samaria-Judea) waarnemend lid werden van de VN, maar juridisch betekent dat niks omdat de VN geen recht heeft staten te scheppen.’

‘Ook moreel heeft de VN geen enkel gezag, want veel armere landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika worden in die Algemene Vergadering omgekocht door de Organisation of the Islamic Cooperation, met 57 leden, die als een blok binnen de VN opereren. Daarom is die AV voornamelijk bezig met resoluties aannemen tegen Israël en met het benoemen van misdadigerstaten in mensenrechten-commissies. Ik spreek daarom bij voorkeur van de Verenigde Nazi’s.’

Uw titel gaat verder: ‘en [Israël] is de meest legitieme natie ter wereld’. Hoezo?

‘Ik kan nu het beste uit een voortreffelijke recensie citeren van een zekere Leo Sar op de site van Bol.com: “Omdat de Joden al duizenden jaren in Palestina woonden. Omdat de komst van de Joden eerder een daad was van dékolonisatie en ontwikkelingshulp dan van kolonisatie. Omdat die komst een einde maakte aan 12 eeuwen islamitische overheersing. Omdat de Joden vanaf 1880 welvaart, welzijn en fatsoen brachten naar een Palestina dat gebukt ging onder extreme achterlijkheid en armoede onder een wreed feodaal systeem van islamitische en absenteïstische landheren. Omdat de Joodse natie door een daad van zelfbevestiging en zelfhandhaving vanaf mei 1948 — meer is in het internationale recht niet nodig — in het kader van een wilsbeschikking van de daartoe gerechtigde Volkenbond werd gesticht. Omdat de Joden in Israël zich tot op de dag van vandaag zo humaan mogelijk handhaven tegen het grote gecombineerde kwaad van islam en nazisme.”

Bestaan er dan ook illegitieme naties? Indien ja, graag enkele voorbeelden.

‘Nee, een staat die zijn grondgebied weet te verdedigen is legitiem. Maar je kunt natuurlijk wel onderscheid in moraliteit maken: ik sla België bijvoorbeeld moreel hoger aan dan Pakistan.’

 Is het niet een beetje flauw elke kritiek op Israël meteen weg te zetten als ‘antisemitisme’ en in verband te brengen met de nazi’s?

‘Nee, want de islam deelt alle wezenskenmerken met het nazisme en dus was de samenwerking van de Moefti van Jeruzalem met Hitler niet toevallig. Die nazistisch-islamistische en Jodenhatende geest beheerst nog steeds de hele islamitische wereld en ook de Palmaffia’s die de lievelingen zijn van regressief-links in het Westen.’

Maakte de collaboratie van de Grootmoefti van Jeruzalem met nazi-Duitsland alle moslims tot nazi-adepten? 

‘Nee, er was in Palestina vanaf het begin een stroming die met de Joden wilde samenwerken, vooral de Nashshibi-clan. Ik maak onderscheid tussen islam en moslims. Al zou ik bij zogenaamd ‘gematigde moslims’ wel eens wat kritiek willen horen op de al 14 eeuwen durende expansie, agressie, moorddadigheid, achterlijkheid en onderdrukking.’

Enerzijds stelt u ‘er bestaat geen internationale wetgever’, anderzijds verwijst u regelmatig naar het Verdrag van San Remo in 1920 . . .

‘Op dit moment bestaat er geen internationale wetgever. De VN zijn dat volgens hun eigen charter niet. Maar de Volkenbond was dat wél omdat de landen van de wereld dat onderling zo hadden afgesproken. Dat is hét criterium in het internationaal recht: onderlinge afspraak tussen landen.’

Was president Obama een echte islamofiel en Israëlhater of gewoon een opportunist?

Alle drie. En een brutale vlerk. Zoals ik aantoon in mijn boek, hangt zijn relaas in zijn autobiografie over zijn Israël-politiek aan elkaar van leugens en verzwijgingen. Blijkbaar denkt hij daarmee weg te kunnen komen. Degenen die op de achtergrond aan de touwtjes van de demente marionet Biden trekken, zetten de Israëlhatende politiek van Obama versterkt door. Wat Trump had bereikt: een verbond tussen Israël en Saoedi-Arabië plus de Emiraten contra Iran, de Abraham-Akkoorden, proberen ze zo snel mogelijk af te breken.’

Zou Israël er niet beter aan doen op te houden met zijn stiekeme gebiedsuitbreiding op de Westelijke Jordaanoever?

‘De Palmaffia-propaganda heeft ons geleerd om het ‘Westbank’ te noemen, maar die landstreek heet Samaria-Judea. Bovendien: wel eens een rivieroever van 42 km breed gezien? Voorts: het is niet stiekem en daarvoor is ook geen enkele reden. San Remo gaf de Joden het recht te wonen in Samaria-Judea. Met inachtneming van de rechten van de daar al aanwezige bevolking. Dat deden de Joden. Meer nog: ze brachten welvaart en een veel humanere ethiek dan die van de islam.’

‘Maar onder leiding van de Moefti is een deel van de Arabieren in 1920 de terreur tegen de Joden begonnen en ze hebben die al honderd jaar volgehouden. Het feit dat Israël twee keer (1948, 1967) vanuit Samaria-Judea met genocidale bedoelingen is aangevallen en een derde keer (1973) slechts door toeval niet — (Hoessein van Jordanië was bang dat Arafat zijn staat zou overnemen) — geeft Israël het recht heel Samaria-Judea te bezetten. Goedwillende Palestijnen zouden van zo’n totale bezetting niets te vrezen hebben. Omgekeerd wenst Abbas dat “de Westbank” Judenrein (!) aan hem uitgeleverd wordt.’

Hoe moet een duurzame vrede tussen Israël en zijn buren er uitzien?

Die komt er niet zolang de islam blijft bestaan. Vrede kan alleen gewapende vrede zijn en de vorm hebben van een machtsevenwicht, zoals beoogd in de Abraham-Akkoorden. Van existentieel belang is om de messianistisch-apocalyptische mullahs van Iran af te houden van atoomwapens. Israëls militaire top zal inderdaad voor die tijd toeslaan.’

‘Ook de Golan-hoogte kan nooit meer opgegeven worden. Gaza zal tenslotte ooit een keer heroverd, uitgemest en opnieuw bezet moeten worden. Hamas, de Palmaffia die daar aan de macht is, zal nooit ophouden met oorlog zoeken, want ze zijn afhankelijk van het voortdurend met Jodenhaat voeden van de tijger die ze berijden. Afstijgen is onmogelijk.’

‘Dat geldt ook voor Abbas en zijn eventuele opvolger. Het hele systeem is gericht op het drenken in Jodenhaat van de bevolking. Wat in Samaria-Judea moet gebeuren, heeft Caroline Glick in haar boek The Israeli Solution uiteengezet. Namelijk het brengen van Samaria-Judea onder de Israëlische wet. Annexeren dus. Van Europa, zegt zij, valt tóch niks te verwachten dan Israël-demonisering wát Israël ook doet.’

‘Europa en regressief-links in Amerika hebben “het Palestijnse probleem” nu eenmaal verklaard tot dé grote oorzaak van alle ellende in het Midden-Oosten. Obama was, meldt Glick, zelfs van plan de Veiligheidsraad te gebruiken om Israël te dwingen de 1948-bestandslijnen als grenzen te accepteren. En die grenzen zijn onverdedigbaar. Als er een ‘Palestijnse Staat’ komt dan zal die onmiddellijk ten prooi vallen aan Hamas-annex-IS-achtigen die en masse Samaria-Judea zullen instromen en niet zullen stoppen bij de onverdedigbare 1948-grenzen van Israël.’

‘De demografische voorspellingen, zegt Glick, zijn gunstig voor de Joden in zowel Israël als Samaria-Judea: de Joodse bevolking groeit sneller dan de Arabische. Het marineren in Jodenhaat van de Arabische bevolking van Samaria-Judea via onderwijs, politiek en media zal ophouden als Israël aldaar het gezag overneemt. Daardoor zullen de Arabieren in wat nu Israël is óók niet meer opgehitst worden. Er zal een normaal humaan en niet corrupt-regime komen dat de goedwillende Palestijnse Arabieren van Samaria-Judea ook een stuk gelukkiger zal maken.’

Het boek Israël bestaat door Martien Pennings is hier te koop bij Doorbraak boeken.

Bronnen:

  • naar een artikel van Luc PauwelsDe legitimiteit van Israël” van 14 september 2021 op de site van Doorbraak.be
  • een artikel op deze blogNieuw boek: ISRAËL BESTÁÁT — en is de meest legitieme natie ter wereld (Martien Pennings)” van 30 juli 2021
  • naar het boek van Martien Pennings “Israël bestaat en is de meest legitieme natie ter wereld” van juli 2021 op de site van Bol.com
  • naar een artikel van Martien Pennings “ISRAËL BESTÁÁT — en is de meest legitieme natie ter wereld” van 19 juli 2021 op de site van de auteur