Zaligverklaring van Poolse kardinaal August Hlond opgeschort omwille van antisemitisme in pre-oorlogse tijd

Een invloedrijke Joodse groep heeft acties veroordeeld om het hoofd van de Poolse Katholieke Kerk in oorlogstijd zalig te verklaren en hem ervan te beschuldigen antisemitisme aan te wakkeren en te weigeren om bedreigde Joden te helpen.

Terwijl we ons realiseren dat de Heilige Stoel zijn eigen criteria heeft voor de oorzaak van heiligverklaring, zal een dergelijke stap binnen de Joodse gemeenschap en daarbuiten worden gezien als een uiting van goedkeuring (of op zijn minst afwezigheid van veroordeling) van zijn extreem negatieve benadering“, zei Rabbijn David Rosen, internationaal interreligieus directeur van het American Jewish Congress. 

Hoewel hij zijn opmerkingen afzwakte met een bekentenis dat ‘niet alle joden zo zijn’, en aanvallen op joden of aanvallen op hun eigendom verbood, veroordeelde hij niettemin het jodendom en het jodendom voor het afwijzen van Jezus en pleitte hij voor een virtuele boycot van joodse vestigingen.” 

De Britse rabbijn, die ook een pauselijke ridder en een Israëlische Jeruzalemiet is, reageerde maandag op de ondertekening door de paus van een decreet waarin de “heldhaftige deugden” van kardinaal August Hlond (1881-1948) werden erkend, op aanbeveling van de Congregatie van het Vaticaan voor de oorzaken van heiligen. 

In een brief aan kardinaal Kurt Koch, voorzitter van de pauselijke commissie voor de betrekkingen met joden, zei hij dat kardinaal Hlond, die 22 jaar lang de Poolse kerk leidde, de joden in een pastorale brief van 29 februari 1936, drie jaar vóór de nazi-invasie van het land, had beschuldigd van het plegen van fraude, woeker en prostitutie, en het corrumperen van de katholieke moraal door “pornografie te verspreiden”

Pastorale brief van 1936 van kardinaal August Hlond

Hij voegde eraan toe dat de brief joden ook had beschuldigd van “oorlog voeren tegen de katholieke kerk” en optreden als “de voorhoede van het atheïsme, de bolsjewistische beweging en revolutionaire activiteit”, en had gewaarschuwd dat een “joods probleem” (Problem żydowski) zou voortduren “zolang Joden Joden blijven”. 

Zolang Joden Joden blijven, bestaat en zal een Joods probleem blijven bestaan ​​(…) Het is een feit dat Joden oorlog voeren tegen de katholieke kerk, dat ze doordrenkt zijn van vrijdenken en de voorhoede vormen van het atheïsme, de bolsjewistische beweging en revolutionaire activiteit. Het is een feit dat joden een corrumperende invloed hebben op de moraal en dat hun uitgeverijen pornografie verspreiden. Het is waar dat Joden fraude plegen, woeker bedrijven en in de prostitutie handelen. Het is waar dat, vanuit religieus en ethisch oogpunt, joodse jongeren een negatieve invloed hebben op de katholieke jongeren op onze scholen.

Hlond had Poolse katholieken aangespoord om Joodse winkels en publicaties te mijden, zei Rabbi Rosen, en om “weg te blijven van de schadelijke morele invloed van Joden” en hun “antichristelijke cultuur”. 

Het is goed om bij het winkelen de voorkeur te geven aan je eigen soort, Joodse winkels en Joodse kraampjes op de markt te vermijden (…) Men moet wegblijven van de schadelijke morele invloed van Joden, wegblijven van hun antichristelijke cultuur, en vooral boycotten De Joodse pers en demoraliserende Joodse publicaties. (…) We eren niet de onbeschrijfelijke tragedie van die natie, die de bewaker was van het idee van de Messias en waaruit de Verlosser werd geboren. Wanneer goddelijke barmhartigheid een jood verlicht om oprecht zijn en onze Messias te aanvaarden, laten we hem dan met vreugde begroeten in onze christelijke gelederen.

Hlond werd in 1905 gewijd nadat hij zich bij de Salesiaanse orde had aangesloten en in Rome had gestudeerd. Hij werkte tien jaar in Oostenrijk, voordat hij in 1925 werd benoemd tot eerste bisschop van Katowice en een jaar later tot aartsbisschop van Gniezno, de primatial zetel van Polen, waar hij tot kardinaal werd benoemd en stond bekend om het promoten van katholieke lekenactiviteiten en het opbouwen van de inheemse geestelijken van Polen. 

Na twee nazi- en Sovjet-invasies in zijn land in september 1939, vertrok de kardinaal naar Rome, van waaruit hij het Poolse lijden bekendmaakte, maar werd in februari 1944 gearresteerd door de Duitse Gestapo terwijl hij in Frankrijk woonde. Bevrijd door Amerikaanse troepen, keerde hij in juli 1945 terug naar huis en speelde hij een belangrijke rol bij de reorganisatie van de katholieke kerk in de westelijke “herstelde gebieden” van Polen. 

In januari 1992 werd een zaligverklaringsprocedure geopend voor de kardinaal, die werd begraven in de Sint-Janskathedraal van Warschau nadat hij onder verdachte omstandigheden was gestorven.

Het door de kerk geleide katholieke informatiebureau van Polen, KAI, maakte geen melding van de anti-joodse uitspraken van kardinaal Hlond in een lang rapport op maandag, terwijl de huidige primaat van Polen, aartsbisschop Wojciech Polak, in een Twitter-bericht zei dat hij nu hoopte dat de kerk hem zou verkondigen “zo snel mogelijk zalig verklaard en heilig verklaard”.

Naoorlogse pogrom in Kielce in juli 1946 uitgevoerd door katholieke Poolse burgers

In zijn brief zei Rabbi Rosen echter dat de kardinaal naoorlogse verzoeken van Joodse leiders om hulp van de kerk tegen antisemitisme had afgewezen in de aanloop naar een pogrom in Kielce in juli 1946, waarbij 42 Joodse overlevenden van de Holocaust werden op brute wijze vermoord en 40 gewond door een menigte. 

Hij voegde eraan toe dat Hlond het bloedbad een week later op een persconferentie niet had veroordeeld, en in plaats daarvan “had opgemerkt dat de Joden allemaal communisten of aanhangers van het communisme waren, en dat de pogrom hun eigen schuld was“. 

De Pools-Joodse banden zijn momenteel gespannen over een nieuwe januari-wet, gesteund door de centrumrechtse regering van Polen, die gevangenisstraffen oplegt aan iedereen die “de Poolse natie of de Poolse staat” valselijk de schuld geeft van nazi-misdaden tijdens de Holocaust, waarbij meer dan zes miljoen Joden omkwamen. 

Controverse over de wet, die door de voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu en het in Jeruzalem gevestigde Yad Vashem Memorial Institute als “ongegrond” werd veroordeeld, zou in februari door Pools-joodse organisaties hebben geleid tot een “groeiende golf van intolerantie, vreemdelingenhaat en antisemitisme”. 

Eerder zei de president van de Poolse Bisschoppenconferentie, aartsbisschop Stanislaw Gadecki, dat vijandigheid door middel van “kortstondige emoties” niet tot de christelijke natuur noch tot de aard van het jodendom behoorde”, en drong aan op gebeden om “het grote goed te verzekeren dat door de gezamenlijke inspanningen van de Polen wordt bereikt en joden niet zou worden verspild.”    

In een commentaar in het Italiaanse dagblad La Stampa, zei Lisa Billig, de verbindingsofficier van het ACJ in het Vaticaan, dat kardinaal Hlond een “fervente steun voor vrijheid en verzet tegen onderdrukking” had gecombineerd met “een fanatiek antisemitisme”, eraan toevoegend dat zijn geplande zaligverklaring “als een religieus symbool van rechtschapenheid en trouw aan de katholieke morele leer voor toekomstige generaties” zou “zeer problematisch” zijn voor Joden die “zwaar geleden hadden onder de gevolgen van antisemitische prediking”. 

De Poolse vice-postulator van het proces van kardinaal Hlond, pater Boguslaw Koziol, vertelde het KAI-agentschap dat er nog steeds een wonder nodig was voor zijn zaligverklaring, maar zei dat hij hoopte dat zijn proces nu zou samengaan met dat van Hlonds opvolger als primaat, kardinaal Stefan Wyszynski (1901-1981). Pater Koziol zei dat er stappen zouden worden ondernomen om “valse informatie” tegen te gaan dat Hlond “ontsnapt uit Polen, een antisemiet was en misbruikte bevoegdheden die hem door de paus waren verleend”. 

Bronnen:

  • naar een artikel van Jonathan Luxmoore “Jewish group condemns church honouring of Polish cardinal” van 14 mei 2018 op de site van The Tablet
  • naar een artikel van Monika Scislowska en Nicole Winfield “Accusations of anti-Semitism mount against Polish priest set for sainthood” van 4 juli 2018 op de site van The Times of Israel
  • naar een artikel van Carol Kuruvilla “Jewish Groups Condemn Sainthood Candidate Backed By Pope As An ‘Anti-Semite’” van 7 juli 2018

Een gedachte over “Zaligverklaring van Poolse kardinaal August Hlond opgeschort omwille van antisemitisme in pre-oorlogse tijd

Reacties zijn gesloten.