Het aanwijzen van de wortels van islamitisch antisemitisme maakt je nog geen onverdraagzame Jodenhater

Parijs, 10 en 11 januari 2015. Grote manifestaties ‘Je Suis Charlie‘ naar aanleiding van de aanslagen op Charlie Hebdo en de gijzeling en moord op vier Joodse burgers in de Hyper Cacher-winkel in Porte de Vincennes. Leden van de lokale moslimgemeenschap waren er ook bij, hier aan het monument op de Place de la République [beeldbron: Shutterstock]

18 augustus 2021 was een riskante dag voor Joden om op pad te gaan in Londen. Vijf Joden werden op straat aangevallen. De Evening Standard verstrekte details over drie van de aanvallen. Om 18.40 uur werd een 30-jarige man met een fles op het hoofd geslagen. 

Een half uur later werd een 14-jarige jongen aangevallen (geen details verstrekt), en om 20.30 uur “werd een 64-jarige man in het gezicht geslagen en op de grond geduwd, waarbij hij een bot brak in zijn voet, zeiden rechercheurs,’ meldde de Evening Standard . 

De krant voegde eraan toe dat de politie “ingelicht was over een vierde en vijfde slachtoffer die nog geen contact hadden opgenomen met de politie en drong er bij andere slachtoffers op aan zich te melden.” (Deze slachtoffers zijn sindsdien naar voren gekomen.)

Mensen slaan Joden (en erger) al heel lang. Wat deze aanslagen bijzonder maakte, is dat de dader op video is vastgelegd. De beelden toonden een man gekleed in islamitische kleding die ofwel de aanslagen pleegde of wegliep van zijn slachtoffers met een boze, doelgerichte en verbitterde blik op zijn gezicht. Hij leek toegewijd aan zijn haat.

Het duurde een paar dagen, maar uiteindelijk arresteerde de politie Abdullah Qureshi, 28, uit Dewsbury in West Yorkshire. The Independent meldde dat Qureshi werd beschuldigd van “één telling van raciaal of religieus verergerd letsel of zwaar lichamelijk letsel, vier tellingen van raciaal of religieus verergerde gewone mishandeling en één telling van raciaal of religieus verergerde criminele schade.”

Als reactie op de aanslagen plaatste Zara Mohammed, secretaris-generaal van de Muslim Council of Britain (MCB), een tweet waarin hij verklaarde: “Dit is schokkend en volkomen onaanvaardbaar, ik hoop dat de daders voor het gerecht zullen worden gebracht en dat de slachtoffers snel genezen. Dergelijke haat kunnen we in onze samenleving niet tolereren.

De verklaring van Mohammed, die niet op de website van de organisatie werd geplaatst, was een goede zaak – maar het zou mooi zijn als de MCB explicieter was in zijn veroordeling van het antisemitische karakter van de aanslagen van 18 augustus. De MCB heeft regelmatig haar solidariteit betuigd met joden in de nasleep van talrijke anti-joodse aanvallen, maar is niet zo uitgesproken geweest in haar veroordeling van antisemitisme in de moslimgemeenschap die zij vertegenwoordigt.

Dit is een probleem. De Anti-Defamation League meldde dat 54 procent van de ondervraagde Britse moslims in 2019 extreem antisemitische overtuigingen had, vergeleken met 22 procent van de christenen en 24 procent van de gehele bevolking in het Verenigd Koninkrijk.

Jizya of jizyah is een jaarlijkse belasting per hoofd van de bevolking die historisch wordt geheven in de vorm van een financiële heffing op permanente niet-islamitische onderdanen (dhimmies) van een staat of regio die wordt geregeerd door de islamitische wet (sharia). De specifieke term komt uit de Koran en verwijst naar een belasting of “eerbetoon” van het Volk van het Boek, in het bijzonder Joden en christenen.

Hoe graag mensen het ook willen aanpakken met de kracht die nodig is om het probleem op te lossen, vijandigheid jegens joden is al eeuwenlang een centraal element van de islamitische traditie, net als voor het christendom.

Nee, niet elke moslim heeft een hekel aan joden, en evenmin heeft elke christen een hekel aan joden.

Maar anti-joodse polemiek is aanwezig in zowel de koran als de bijbel, en sommige aanhangers van beide religies beroepen zich op deze polemiek om daden van haat en geweld tegen joden te rechtvaardigen. 

Daarmee ondermijnen ze het vermogen van mensen met verschillende achtergronden om in vrede en veiligheid dicht bij elkaar te leven. Met een beroep op hun geschriften hebben christelijke en islamitische antisemieten het op Joden gericht om ze te vernietigen, en verklaarden dat God aan hun kant staat in deze missie.

In het Nieuwe Testament zegt de evangelist Johannes tegen de Joden: “Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil” [8:44]. De heilige Paulus verklaart in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen dat “God boos is op de Joden omdat ze Jezus hebben vermoord” en dat de “Joden vijandig staan ​​tegenover de rest van de mensheid.” 

Professioneel antisemiet E. Michael Jones beroept zich regelmatig op deze passages om zijn minachting voor joden in de moderne wereld te rechtvaardigen. Een dergelijk anti-judaïsme baande de weg voor de Holocaust.

Evenzo zegt de koran een aantal bijzonder nare dingen over joden, waarbij ze schuldig worden verklaard aan het vermoorden van profeten, waarbij soera 4:157 verklaart dat joden ten onrechte opschepten dat ze Jezus hadden vermoord. Soera 4:46 verklaart dat God de Joden heeft vervloekt vanwege hun ongeloof.

Deze en vele andere polemieken worden regelmatig gepromoot door islamisten en jihadisten om hun vijandigheid jegens joden te rechtvaardigen, met rampzalige resultaten in het Midden-Oosten en in de rest van de wereld. 

In zijn boek, “The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History” (2020), onthult onderzoeker Andrew Bostom dat Gunther Jikeli in 2011 de resultaten rapporteerde van zijn interviews met 117 jonge moslimmannen in Berlijn, Parijs en Londen – en ontdekte…

dat de meerderheid [van hen] enkele of sterke antisemitische gevoelens uitspreekt. Ze uiten openlijk hun negatieve standpunten jegens joden. Dat gebeurt vaak met agressie en soms gaat het om intenties om antisemitische aanvallen uit te voeren.

Jikeli meldt ook dat zijn geïnterviewden zochten

naar rechtvaardiging van antisemitische opvattingen binnen wat zij zien als de islam of een deel van hun religieuze of etnische identiteit en ze vinden vaak bevestiging in islamitische bronnen en sociale kringen, die dienen als sterke, gezaghebbende referenties.

In zijn beoordeling van Jikeli’s bevindingen neemt Bostom de geleerde ter verantwoording voor zijn ‘ondraaglijke onwil om zijn eigen bevindingen te accepteren, waarbij hij hamert op vermeende ‘percepties van de islam’ door de geïnterviewden, in tegenstelling tot de omvangrijke jodenhaat binnen de islamcanon. ” 

“Niettemin”, meldt Bostom, “heeft Jikeli deze kritische, zij het ingetogen observaties geleverd, die, ondanks zijn duidelijke terughoudendheid, de centrale rol van de islam bevestigen bij het vormgeven van de antisemitische opvattingen van jonge moslimvolwassenen in West-Europa.”

Gelukkig hebben talrijke moslimgeleerden het probleem van antisemitisme van de kant van hun medemoslims aangepakt. Zo heeft Maajid Nawaz, zelf een voormalig islamist, regelmatig het antisemitisme van jihadisten veroordeeld. Dat geldt ook voor Tarek Fatah en vele andere moslimgeleerden. Maar net als hun tegenhangers in het christendom die zich bezighouden met de kwestie van antisemitisme, hebben ze veel werk te doen.

Het aanpakken van de gruwel van aanslagen zoals die van 18 augustus in Londen – en hun wortels in de islamitische traditie – is geen onverdraagzame daad. Nogal het tegenovergestelde. Deze aanvallen zijn een gruwel voor elke vredesreligie en geven dwepers het recht om alle Arabieren en moslims valselijk te stereotyperen als anti-joodse schurken.

Maar nu een groeiend aantal landen met een moslimmeerderheid in het reine beginnen te komen met het bestaan ​​van Israël in het Midden-Oosten onder de noemer van de Abraham-akkoorden, is het tijd voor mensen van goede trouw om de wortels van de moslimvijandigheid jegens Joden, zodat we in de toekomst minder dagen hebben zoals 18 augustus 2021.

Bronnen:

  • naar een artikel van Dexter van Zile “Pointing Out the Roots of Muslim Antisemitism Does Not Make You a Bigot” van 14 augustus 2021 en een artikel van Ben Cohen “French Court Acquits Imam of Incitement for Sermon That Cited Hadith Urging Muslim Violence Against Jews” van 15 september 2021 op de site van The Algemeiner