Nederland moet stoppen met antisemitische rellen te steunen in de Palestijnse Autoriteit

In augustus 2021 staken Palestijnen in het dorp Beita op de Westelijke Jordaanoever onlangs een geïmproviseerde swastika in brand, gelijkend op een Davidster – misschien wel het beroemdste joodse symbool

Inwoners van de Palestijnse stad Beita op de Westelijke Jordaanoever, gelegen ten zuiden van Nablus, hebben donderdag een beeltenis van een stereotiepe orthodoxe jood in brand gestoken.

Het incident was verre van de eerste antisemitische daad van deze ‘volksverzet-eenheden’. In de afgelopen vier weken hebben Palestijnse relschoppers minstens drie keer geïmproviseerde houten hakenkruizen in brand gestoken die waren ingebed in een Joodse Jodenster.

Ze verbrandden ook een model van een Israëlisch dorp in overeenstemming met hun verklaarde doel om “jullie [Israëliërs] levend te verbranden.”

Ons exclusief onderzoek heeft aangetoond dat de door het Westen gesteunde Palestijnse Autoriteit (PA) en haar regerende Fatah-factie actief de extremisten van Beita steunen. Een hoge Palestijnse functionaris prees hen zelfs enkele uren nadat ze de eerste swastika in brand hadden gestoken. Twee dagen later hield het wetgevende orgaan van Fatah een bijeenkomst in Beita om ‘het volksverzet te steunen’.

Desalniettemin hebben landen die Ramallah diplomatiek en financieel steunen, het stilzwijgen bewaard.

Er is een bijna totale media-uitval geweest.

Maar dankzij het werk van HonestReporting en de sociale-mediacampagne ondernemen Europese politici en regeringen actie om de aanmoediging van nazi-achtig antisemitisme door de PA tegen te gaan.

Naar aanleiding van de publicatie van ons onderzoeksartikel heeft de Nederlandse wetgever Raymond de Roon op 22 augustus schriftelijke vragen ingediend in het parlement waarin hij vroeg of minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag de steun van de PA voor de jodenhaat van de inwoners van Beita zou afkeuren.

In haar vrijdag gepubliceerde reactie deed Kaag precies dat, terwijl ze bevestigde dat de Nederlandse vertegenwoordiger bij de PA, Cees van Baar, de kwestie aan de orde had gesteld in een ontmoeting met PA-functionarissen.

Kaag beantwoordde de vragen van Roon:

1. Hoe beoordeelt u de steun van de Palestijnse Autoriteit voor de uitingen van antisemitisme in Samaria [een bijbelse term die een deel van de Westelijke Jordaanoever aanduidt], vergezeld van brandende Davidsterren en hakenkruizen?

Nederland veroordeelt altijd uitingen van antisemitisme. Het is zorgwekkend dat dergelijke uitingen plaatsvonden tijdens demonstraties op de Westelijke Jordaanoever.

2. Herinnert u zich de motie van de Tweede Kamer (32735-219) die de regering oproept uitspraken van regeringsleiders die bijdragen aan groeiend antisemitisme te veroordelen?

Ja.

3. Bent u bereid bovengenoemde steun krachtig te veroordelen, zowel in bilaterale contacten met de Palestijnse autoriteiten als in het openbaar? Hoe ga je handelen?

De regering zet zich volledig in voor de bestrijding van antisemitisme. Nederland en de EU blijven er bij de verantwoordelijke partijen op aandringen haat en geweld te beteugelen, in overeenstemming met Resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad. Naar aanleiding van bovengenoemde gebeurtenissen tijdens de demonstraties op de Westelijke Jordaanoever heeft de Nederlandse vertegenwoordiger in Ramallah op 1 september deze boodschap nogmaals overgebracht in een bilateraal gesprek met de Palestijnse autoriteiten.

Zoals uiteengezet in het vorige impactrapport van HonestReporting, levert onze proactieve benadering om nauwkeurigheid en eerlijkheid in de journalistiek te waarborgen – met name als het gaat om berichtgeving over Israël – consequent resultaten op en wordt deze nu vertaald in politieke actie.

In dit verband produceerden we op 17 augustus “As Media Berate Israel, Hamas die naar verluidt genoeg fondsen verbergt om de Gazastrook volledig opnieuw op te bouwen“, wat een uiteenzetting gaf over de geheime buitenlandse investeringsportefeuille van Hamas, die naar verluidt meer dan $ 500 miljoen waard was. 

Terwijl het eerste onderzoek door Die Welt buiten Duitsland weinig aandacht kreeg, kondigde de Belgische wetgever Kathleen Depoorter na de publicatie van ons stuk aan dat ze op dezelfde manier vragen zou voorleggen aan de regering met betrekking tot de ontwikkelingshulp van Brussel aan de Gazastrook.

Bronnen:

  • naar  een artikel van Akiva Van Koningsveld “HonestReporting Exclusive Prompts Dutch Government to Call on Palestinian Authority to End Support for Antisemitic Riots” van 13 september 2021 en een artikelHonestReporting Investigation Prompts Dutch Lawmaker to Take Action in Parliament Over Palestinian Antisemitism” van 23 augustus 2021 en naar een artikel “Is the Palestinian Authority Secretly Financing Environmental Terrorism in West Bank?” van 21 juli 2021 op de site van Honest Reporting