Koraalrif in de Golf van Eilat wordt bedreigd door klimaatverandering en afval

Een nieuwe studie waarschuwt dat de koraalriffen van Zuid-Israël in de Golf van Eilat worden geconfronteerd met een aantal bedreigingen als gevolg van klimaatverandering, evenals de enorme storm van vorig jaar die ernstige ecologische schade aanrichtte.

Volgens een rapport van het Israel National Monitoring Program, gefinancierd door het Israelische Ministerie van Milieubescherming, werden stijgende zeewatertemperaturen en een stijging van de diepwatertemperaturen geregistreerd in de noordelijke Golf van Eilat. 

De bevindingen toonden ook aan dat concentraties van afval op de zeebodem 1000 keer groter zijn dan die in de Middellandse Zee op vergelijkbare diepten – tot wel 350.000 stuks vast afval per kilometer.

Tot 90% van het plastic zeeafval in Israël is bijna onverwoestbaar gebleken, en tegen de huidige snelheid zal het zeewater in 2050 rijker zijn aan plastic residu dan aan levende vis, aldus het ministerie van Milieubescherming.

“Het koraalrif in de Golf van Eilat is een natuurlijke aanwinst van mondiaal belang”, zei de Israëlische minister van Milieubescherming Tamar Zandberg. “In maart 2020 trof een verwoestende storm de noordelijke Golf van Eilat, waarbij in sommige gebieden 22% of meer schade aan de koraalbedekking werd toegebracht.”

“Vanwege de klimaatcrisis zal de frequentie en intensiteit van dergelijke stormen naar verwachting toenemen”, betoogde ze. “Het tempo van de opwarming van het zeewater is driemaal zo snel als het wereldwijde gemiddelde. Vandaag de dag moeten we meer dan ooit de druk van de zee in Eilat in het algemeen en de koraalriffen in het bijzonder verlichten.”

Zandberg voegde eraan toe dat de gegevens in het monitoringrapport laten zien “hoezeer we de nationale prioriteiten bij de bescherming van het mariene milieu in de Golf van Eilat moeten heroverwegen”.

Een zware zuidelijke storm trof de kusten van Eilat in maart 2020. Er woei meer dan een dag harde wind en hoge golven beukten op de kusten, waardoor ernstige schade werd toegebracht aan ondiepe habitats en kustgebieden en door de mens gemaakte infrastructuur werd vernietigd.

Ondertussen was de jaarlijkse gemiddelde temperatuur van het zeeoppervlak gemeten in de Rode Zee dit jaar een van de hoogste die in de afgelopen dertig jaar is geregistreerd. De maximum temperatuur gemeten boven de koraalriffen in 2020 was de hoogste sinds de start van de monitoring in 2004, met 29,1 graden Celsius (84,38 Fahrenheit). Het vorige record van 28,4 graden Celsius werd gemeten in 2012. De oppervlaktetemperatuur stijgt met een jaargemiddelde van 0,036 graden Celsius

Volgens de studie werden voor het eerst enkele vervormde benthische foraminiferen – een marien eencellig micro-organisme – gevonden op enkele van de bemonsteringsstations op de zachte sedimentzeebodem van het noordelijke strand.

“We kennen de oorzaak van de morfologische vervorming van deze wezens niet, maar ze kunnen wijzen op een soort besmetting. De afgelopen jaren zijn er grootschalige infrastructuurwerken uitgevoerd aan het Kinet-kanaal en zijn langs de uitlaat gegraven sedimenten opgestapeld. Deze hebben mogelijk verontreinigende stoffen in de zee gelekt en de zuidelijke storm van maart 2020 heeft mogelijk verontreinigde sedimenten naar de zee getransporteerd”, aldus het rapport.

Een positieve bevinding was dat vorig jaar talloze waarnemingen werden waargenomen van zeeschildpadden die aan land kwamen om te nestelen. Het eerste schildpadje brak in januari uit op een ongestoord zandstrand en werd gevolgd door nog een aantal andere uitbroedingen.

“Dit komt zelden voor in Eilat, aangezien er langs de kust weinig geschikte stranden zijn om te nestelen”, aldus de auteurs van het rapport.

Bronnen:

  • naar een artikel van Shaon Wrobel “Coral Reefs in Gulf of Eilat Threatened by Climate Change, Marine Waste: Study” van 12 september 2021 op de site van The Algemeiner