Twintig jaar na 9/11: Complottheorie ‘De Jood heeft HET gedaan’ meer dan ooit springlevend

Vandaag zaterdag 11 september 2021 is het precies 20 jaar geleden dat een islamitische aanslag de WTC torens in New York in de as legden. Ook het Pentagon werd getroffen. Tijdens die aanslagen werden bijna 3000 mensen gedood. De aanslagen werden opgeëist door Al Qaeda, toen geleid door Osama Bin Laden die bijna tien jaar later in zijn onderduikadres in Pakistan zal geliquideerd worden door een Amerikaans commando.

Tot op heden circuleren een hele rist complottheorieën doorheen de media in het bijzonder op de sociale media. Echter, de meest populaire complottheorie is dat Israël en of Israël’s geheime dienst de Mossad achter deze aanslagen zit. Een eenvoudige zoekopdracht op Google “9-11/Israel did it” of “Israel and 9/11” levert meer dan 26 miljoen gevonden resultaten op. Een zoekopdracht “jews and 9/11” levert ca. 8 miljoen resultaten op.

Wat wel vaststaat is de betrokkenheid van Saoedi-Arabië. De opdrachtgever, Bin Laden, was een Saoedi en tevens 15 van de 19 kapers waren Saoedi’s. De leider van de terreurcel, Mohammed Atta,  was een Egyptenaar, naast één kaper uit Libanon en twee andere kapers die afkomstig waren uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). In een artikel “Vijftien jaar na de aanslagen: wie zat écht achter 9/11?” van Dominique Trachet in Primo Magazine nr. 1636 van 6 september 2016 wordt andermaal de betrokkenheid van de Saoedi’s uitgebreid toegelicht.

Een zoekopdracht “Saudi Arabia did 9/11” levert 4,7 miljoen resultaten op waarvan het merendeel van de theoriën de betrokkenheid van Saoedi-Arabië ontkent. Hoewel er duidelijk veel meer argumenten en feiten eerder naar de betrokkenheid van Saoedi-Arabië wijzen dan naar Israël en of de Mossad of naar de Joden als volk, lijkt voor een groot deel van de wereldbevolking de betrokkenheid van de laatste vast te staan. Een vreemde zaak.

Te bedenken dat de antisemitische Richard Falk, die van 2008-2014 Speciale Rapporteur was voor de VN inzake Schendingen van de Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden, eveneens een fanatieke verdediger was van de populistische theorie “Israel did 9/11”. Falk vertolkte aldus de algemene teneur die leeft binnen deze wereldorganisatie en haar talloze zusterorganisaties.

Ook de Palestijnse leiders zijn trouwe aanhangers van de 9/11 kwakkel. In een interview met de Libanese satelliet zender Al-Mayadeen TV van 10 april 2013 zei PLO en Al Fatah topman Abbas Zaki: “Vele instellingen hebben vastgesteld dat Israël, in al zijn domheid, de Amerikaanse regering heeft aangevallen en verantwoordelijk was voor 9/11 [de aanslag op de WTC torens en het Pentagon in 2001] en daar in grote mate in betrokken was.

Ook een Egyptische minster beweerde schaamteloos “de Joden zitten achter 9/11, de Arabische Lente en de moord op Sadat” en  voormalig president Ahmadinejad verklaarde in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat “de Amerikanen de aanslagen van 9/11 zélf uitvoerden om het Zionistische regime te redden”.

Een andere kwakkel die op de sociale media circuleert en die de theorie moet ondersteunen dat de Joden 9/11 hebben gedaan, is dat geen Joden in de gebouwen van het WTC aanwezig waren ten tijde van de aanslag want 4000 Joden waren op voorhand verwittigd en verschenen niet op hun werk. Op 7 augustus 2010 in een interview met Reuters verklaarde de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad “Er werden geen ‘Zionisten’ gedood tijdens de aanvallen omdat zij de dag voordien het advies kregen niet naar hun kantoor te gaan.”

Onzin natuurlijk. Joden noch Israël wisten helemaal niet wat er stond te gebeuren op 11 september 2001. De Mossad was noch van verre noch dichtbij in de aanslagen betrokken. Van de 2.977 slachtoffers (zonder de 19 kapers) waren er naar schatting 400 à 500 Joodse slachtoffers waaronder minstens 5 Israëlische staatsburgers. Onder hen Hagay Shefide zoon van reserve-generaal Dov Shefi. 

Robert E. Reis voerde in september 2008 een eigen onderzoek hoe een en ander werkelijk in elkaar zat. Volgens zijn tellingen werden ca. 535 Joodse mensen gedood in het WTC en het Pentagon, of zowat 18 procent van het totaal aantal doden. Bovendien noemt Reis de Joodse slachtoffers ook bij naam in zoverre de Joodse identiteit met zekerheid kon vastegsteld worden.

Het feit in aanmerking genomen dat het internet zowat overloopt van dergelijke 9/11 kwakkels, lijkt het weinig waarschijnlijk dat Israël ooit nog van die kwakkel verlost raakt. Eén artikel in het Nederlands zoals dit over deze zoveelste anti-Israël 9/11 kwakkel, gaat nooit kunnen opboksen tegen 26 miljoen artikels (alleen al in het Engels!) die Israël voluit de schuld voor 9/11 geven.

Waarheid is wat ik tot waarheid maak“, noemde Rijkspropagandaleider Joseph Goebbels dit. Of zoals de Amerikaanse auteur Mark Twain het ooit uitdrukte “Een leugen is al driemaal rond de aarde gelopen, eer de waarheid zijn schoenen aantrekt.” En tot slot Filip Dewinter van het Vlaams Blok (thans ‘Belang) die ooit schreef: “Het herhalingseffect is ongetwijfeld een van de belangrijkste technieken. Men kan nooit genoeg op dezelfde nagel kloppen… Alleen herhaling loont.” 26 miljoen keren propageren dat het allemaal de schuld is van de Joden en of van Israël, maakt dat uiteindelijk G’d en Kleine Pierreke om het eender wat zullen geloven door simpelweg steeds maar op dezelfde antisemitische nagel te blijven hameren.