Top EU-functionaris hekelt ophitsing, racisme in leerboeken Palestijnse Autoriteit, eist veranderingen

Lesmateriaal in de scholen van de UNRWA, gesponsord door de Europese unie: “How to hate the Jews and eliminate Israel

Een topfunctionaris van de Europese Unie heeft de leerboeken van de Palestijnse Autoriteit aan de kaak gesteld als “zeer problematisch” nadat uit een onderzoek bleek dat het educatieve materiaal antisemitische tropen promoot, geweld tegen burgers verheerlijkt en Israël van kaarten van de regio wist.

Op een bijeenkomst van de Werkgroep tegen antisemitisme van het EU-parlement, zei waarnemend directrice Henrike Trautmann van de EU-commissie: “Het is heel duidelijk dat de studie het bestaan ​​van zeer problematische inhoud aan het licht brengt.”

Zij stelde beweerde dat “veranderingen in het curriculum essentieel zijn” en “volledige overeenstemming van al het onderwijsmateriaal met de UNESCO-normen van vrede, tolerantie, coëxistentie en geweldloosheid moet worden gewaarborgd, evenals elke verwijzing van antisemitische aard … moet worden aangepakt en verwijderd.”

Henrike Trautmann

De vicevoorzitter van het Europees Parlement, Nicola Beer, opende de bijeenkomst met de woorden: “Het doet ons pijn om te lezen over de inhoud van schoolboeken die alleen bestaan ​​dankzij een onderwijsinfrastructuur die de Europese Unie, samen met andere donoren, de Palestijnse Autoriteit in staat stelt te hebben.”

“Joden afschilderen als gevaarlijk, ze demoniseren en anti-joodse vooroordelen in stand houden is gewoon verontrustend”, zei ze. “Maar als ik lees over schoolboeken – en hier spreek ik als een moeder – die de [Palestijnse] terrorist Dalal al-Mughrabi verheerlijken en koelbloedig geweld presenteren tegen burgers, waaronder veel kinderen, terwijl het verzet me sprakeloos maakt.”

De Begrotingscommissie van het EU-Parlement komt deze maand bijeen over begrotingstoewijzingen, en er zijn verschillende voorstellen gedaan om de hulp aan de Palestijnse Autoriteit te bevriezen als de leerboeken niet worden gewijzigd.

Marcus Sheff, CEO van de organisatie IMPACT-se, die onderzoek doet naar Palestijns onderwijsmateriaal, merkte op: “Deze verklaring van een hoge EU-functionaris dat de schoolboeken in de Palestijnse onderwijssector die zij ondersteunt, kinderen niet kunnen blijven aanzetten tot haat en geweld, is bijzonder relevant, komt slechts een paar weken voordat het parlement debatteert over het bevriezen van de financiering van de Palestijnse Autoriteit totdat er wijzigingen zijn aangebracht.”

“Er bestaat een echte gevoelskracht en een gemeenschappelijk doel in het politieke spectrum in Brussel dat het ophitsen in Palestijnse schoolboeken nu moet stoppen en dat de instellingen van de Europese Unie een leidende rol zullen spelen in het proces”, zei hij.

Het EU-onderzoek werd uitgevoerd door het Georg Eckert Institute for International Textbook Research (GEI) en analyseerde 156 studieboeken en 16 docentenhandleidingen die tussen 2017 en 2019 door het Palestijnse ministerie van Onderwijs werden gepubliceerd in een reeks van onderwerpen.

Tijdens een hoorzitting op 2 september waren de leden van het Europees Parlement unaniem in het veroordelen van het materiaal dat in het rapport werd onthuld.

“Jong geleerd is oud gedaan”

Bronnen:

  • naar een artikel “Top EU Official Denounces Incitement, Racism in Palestinian Authority Textbooks, Demands Changes” van 9 september 2021 op de site van The Algemeiner