Dubbele standaard in de reguliere media: alleen Israël is een ‘bezetter’

De obsessieve fixatie voor Israël verduistert de geesten in de Wereld

Op 31 augustus publiceerde de BBC News-website een rapport met de kop “Cyprus in alarm terwijl Syrische olievlek zich verspreidt over de Middellandse Zee“, op de pagina in het Midden-Oosten. In de openingsregels werd de lezers verteld dat:

De autoriteiten in Cyprus houden een olievlek in de gaten die afkomstig is van een elektriciteitscentrale aan de Middellandse Zeekust van Syrië en die het eiland binnenkort zou kunnen treffen. Modellering suggereert dat het dinsdag het Karpas-schiereiland in het door Turkije gecontroleerde noorden zal bereiken. De premier van het door Turkije gecontroleerde noorden van Cyprus zei dat het alle nodige maatregelen nam om te voorkomen dat de olievlek schade veroorzaakte en hulp kreeg van Turkije.

Verderop in het rapport staat:

De Cypriotische regering waarschuwde maandag voor de olievlek in reactie op nieuwe satellietbeelden die aantoonden dat deze in omvang was gegroeid en zich dicht bij Kaap Apostolos Andreas bevond. De kaap is het meest noordoostelijke punt van het schiereiland Karpas, dat in de zelfverklaarde Turkse Republiek Noord-Cyprus (TRNC) ligt en op ongeveer 130 km (80 mijl) van Baniyas ligt. De premier van de TRNC, Ersan Saner, zei dat de voortgang van de lekkage nauwlettend werd gevolgd door zijn kantoor en alle relevante ministeries en organisaties in samenwerking met Turkije, het enige land dat het noorden als onafhankelijke staat erkent.

Met andere woorden, de BBC begrijpt volledig dat de invasie van Turkije in het noordelijke deel van het eiland in 1974 door geen enkele andere staat of door de VN wordt geaccepteerd.

Het noorden van Cyprus wordt sinds 1974 bezet door Turkije

Een briefing van het Europees Parlement beschrijft de situatie als volgt:

…het Turkse leger bezette 37% van het grondgebied van het eiland. Op 18 augustus 1974 werd een staakt-het-vuren afgekondigd, waarmee de verdeling van het eiland werd bevestigd. De periode die volgde werd gekenmerkt door territoriale bezetting, verlies van mensenlevens, vlucht door bevolkingsgroepen en vernietiging van het cultureel erfgoed. In november 1983 riep de illegaal bezette zone zichzelf uit tot ‘Turkse Republiek Noord-Cyprus’ (TRNC), illegaal in de ogen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Bovendien beschouwt de EU, sinds Cyprus in 2004 toetrad tot de Europese Unie , het hele eiland als “EU-grondgebied”. Met andere woorden: de Europese Unie steunt actief de bezetting van een deel van Cyprus door Turkije maar durft dat niet expliciet als “bezetting” uitdrukken.

Desalniettemin, zoals uniform het geval is in BBC-rapportage over het onderwerp Cyprus, vermijdt het bedrijf het gebruik van termen als “bezetting” en “internationaal recht” – die even onvermijdelijk worden gezien in de BBC-verslaggeving over het Palestijns-Israëlische conflict.

In artikelen over Cyprus vinden lezers geen uitspraken die preventief betwist gebied toewijzen aan de ene of de andere kant – in de stijl van de vaak gebruikte uitdrukkingen “bezet Palestijns land” en “Palestijns grondgebied”.

Zoals we in het verleden hebben opgemerkt, is de BBC in staat verslag uit te brengen over het langdurige conflict op Cyprus op een manier die afziet van het promoten van een bepaald politiek verhaal. Dat redactionele beleid staat nog steeds in schril contrast met de door het bedrijf gekozen framing van territoriale geschillen waarbij Israël betrokken is.

Bronnen:

  • naar een artikel van Hadar Sela “Another example of BBC double standards on disputed territories” van 3 september 2021 op de site van Camera.org