EU-parlement is ‘unaniem’ in het aan de kaak stellen van antisemitische inhoud in leerboeken van de Palestijnse Autoriteit

Intussen in een UNRWA-school ergens in Gaza tijdens de les geschiedenis: “Lieve onderdrukte meisjes. Eens wij de Zionistische staat hebben vernietigd en de Joden in de zee hebben gedreven komt alles weer goed.”

Leden van het Europees Parlement (Europarlementariër) waren tijdens een bijeenkomst van donderdag unaniem in hun veroordeling van ophitsing en antisemitische inhoud die werd gevonden in een recente studie van leerboeken van de Palestijnse Autoriteit, in wat een non-profitorganisatie een “keerpunt” noemde in de campagne om de leerplannen te hervormen.

Leden van de commissies Buitenlandse Zaken, Begrotingscontrole en Cultuur kwamen bijeen om een rapport in opdracht van de EU van het Georg Eckert Institute for International Textbook Research (GEI) te bespreken, waarin werd geconcludeerd dat PA-leerboeken antisemitische tropen promoten, terroristen en geweld tegen burgers verheerlijken, en wissen Israël van kaarten van de regio.

Het Duitse EP-lid Niclas Herbst, vicevoorzitter van de begrotingscommissie, zei dat er nultolerantie moet zijn voor antisemitisme en de bevordering van geweld. “Alle Palestijnse leerlingen hebben recht op haatvrij onderwijs en zolang wij, de Europese Unie, een onderwijssysteem financieren, zijn wij daar ook verantwoordelijk voor”, zei Herbst.

“Als we onze geloofwaardigheid willen behouden, moeten we praten over de financiering van het onderwijssysteem in het algemeen, omdat we niet kunnen accepteren dat dit wordt gefinancierd met EU-belastinggeld”, zei de conservatieve Europarlementariër. “We zouden nultolerantie moeten hebben als het gaat om antisemitisme en het moet vrij zijn van haatzaaiende uitlatingen.”

Het GEI-rapport analyseerde 156 studieboeken en 16 docentenhandleidingen die tussen 2017 en 2019 door het Palestijnse ministerie van Onderwijs werden gepubliceerd, over een reeks onderwerpen. Het ontdekte ook dat eerder opgenomen verwijzingen naar Israëlisch-Palestijnse vredesakkoorden waren verwijderd, en dat geweld tegen burgers soms werd afgeschilderd als onderdeel van een ‘verhaal van verzet’.

Donderdag noemde Monika Hohlmeier, voorzitter van de begrotingscontrolecommissie, afkomstig uit München, waar leden van het Israëlische Olympische team in 1972 werden vermoord door Palestijnse schutters, dat de beledigende inhoud onaanvaardbaar is.

“Het bloedbad in München wordt afgeschilderd als een terechte aanval. We kunnen niet accepteren dat jonge mensen wordt geleerd dat terroristische aanslagen acceptabel zijn’, zei ze. “De terrorist [in het bloedbad aan de kustweg in 1978 in Israël] die 13 kinderen en in totaal 38 burgers doodde, wordt afgeschilderd als een martelaar en held. Ik kan dat niet accepteren. En dit zijn slechts twee voorbeelden.”

De Poolse Maciej Popowski – een waarnemend directeur-generaal bij de EU-commissie, wiens afdeling toezicht houdt op de hulp aan het Palestijnse ministerie van Onderwijs – zei dat hij de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh heeft geschreven met het verzoek om “te stoppen met het gebruik van boeken waarin twijfelachtige inhoud is geïdentificeerd en om follow-up als een zaak van de hoogste prioriteit voor de hele Commissie.”

Eén dag voor, het hoofd van de hulpverlening van de Verenigde Naties (UNRWA) verscheen voor de commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement op de bezorgdheid over de Palestijnse schoolboeken gebruikt in deze scholen, en erkende dat het rapport GEI inderdaad opgeworpen punten van zorg.

IMPACT-se, een in Israël gevestigde non-profitorganisatie die in 2016 een herzien PA-curriculum beoordeelde en wiens werk werd geciteerd door de GEI, noemde de hoorzitting van donderdag een “waterscheidingsmoment”.

“Vandaag zagen we unanieme aanvaarding door deze vooraanstaande leden van het Europees Parlement van de drie relevante commissies, en in een speciale sessie, dat het Palestijnse curriculum aanzet tot geweld en haat”, zei IMPACT-se CEO Marcus Sheff. “Elke spreker veroordeelde het antisemitisme in de leerboeken. De vertegenwoordiger van de Europese Commissie kwam naar de vergadering om zijn stem toe te voegen aan de krachtige getuigenissen van leden bij het veroordelen van haat in de leerboeken. ”

Daniel Schwammenthal, directeur van het in Brussel gevestigde EU-kantoor van het Amerikaans-Joodse Comité, merkte op dat het “moeilijk voor te stellen een beleid is dat meer in strijd is met de EU-waarden en de gestelde doelen om te werken aan vrede en de oprichting van een democratische Palestijnse staat dan het indoctrineren van schoolkinderen. haten.”

“De Europese Commissie moet resoluut optreden om zowel de mogelijkheid van een onderhandelde tweestatenoplossing als haar eigen reputatie als eerlijke bemiddelaar te helpen behouden”, voegde hij eraan toe.

Ook Saoedi-Arabië doet thans een poging om antisemitische inhoud uit de schoolboeken te wissen:

De Washington Post bevat het recente #Saudi-rapport van @IMPACT_se en het succes dat een positieve verandering in het Saoedische curriculum heeft gestimuleerd na het rapport dat werd gepresenteerd aan de ambtenaren van het Royal Court en Education Min. #Tekstboeken zijn bedoeld om toekomstige generaties naar vrede en tolerantie te leiden.

Bronnen:

  • naar een artikel van Dion J. Pierre “EU Lawmakers ‘Unanimous’ in Denouncing Antisemitic Content in Palestinian Authority Textbooks” van 3 september 2021 op de site van The Algemeiner