Palestijnen die studeren en diploma’s behalen in Israëlische gevangenissen: waar of onwaar?

Marwan Barghouti, oprichter en de leider van de al-Aqsa Martelaren Brigades, zit sinds 15 april 2002 een levenslange gevangenisstraf uit in een Israëlische cel. In maart 2010 behaalde hij in de gevangenis via de Open Universiteit van Israël zijn zijn doctoraat in politieke wetenschappen
  • PA-media beschrijft uitgebreide universitaire studies voor honderden gevangenen die academische graden behalen
  • Israël meldt dat er geen academische studies zijn voor terroristen in de gevangenis

Op 1 april 1957 zond een gerespecteerde BBC-documentaire een drie minuten durende sectie uit over een Zwitsers gezin dat spaghetti oogst van de familie “spaghettiboom”. In die tijd was spaghetti relatief nieuw in het Verenigd Koninkrijk en de meeste mensen wisten niet hoe het werd gemaakt.

De volgende dag namen honderden kijkers contact op met de BBC om de authenticiteit van het verhaal in twijfel te trekken of om meer informatie te vragen over de spaghettiteelt en hoe ze hun eigen spaghettibomen konden kweken.

De BBC vertelde hen naar verluidt om “een takje spaghetti in een blik tomatensaus te doen en er het beste van te hopen”. Jaren later zou CNN de BBC-uitzending van de ‘spaghettiboom’ bekronen als ‘de grootste hoax die een gerenommeerd nieuwsbureau ooit heeft uitgehaald’.

Doet de Palestijnse Autoriteit het zelfs beter dan de BBC?

Volgens de PA studeren letterlijk honderden terroristische gevangenen voor academische graden, onder auspiciën van de Al-Quds Open University, terwijl ze hun straf uitzitten in Israëlische gevangenissen. Elk jaar zijn er grootse ceremonies om de diploma’s uit te reiken aan de afstuderende gevangenen, waarbij PA-functionarissen uitleggen hoe de gevangenen “de gevangenis en de cellen hebben veranderd in seminars en cursussen door hun doorzettingsvermogen bij het studeren.”

Hoewel er in 2020 geen ceremonie plaatsvond vanwege de COVID-19-pandemie, hield de PA op 11 augustus een gecombineerde diploma-uitreiking voor zowel de 2020- als 2021-afgestudeerden.

 Een Israëlische gevangenis anno 2015: Klaslokaal voor Palestijnse terroristen en massamoordenaars. Tijdens hun verblijf in de Israëlische gevangenissen kunnen zij die dat wensen geschoold en of bijgeschoold worden en zelfs universiteitsdiploma’s behalen aan de Open Universiteit van Israël. Aldus worden zij voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij [beeldbron: screenshot  IPS – Israel Prison Service]

Bij de introductie van het evenement opende de omroep op het officiële PA TV-nieuws:

“Onder auspiciën van Zijne Eervolle [PA] President Mahmoud Abbas en in samenwerking met de [PLO] Commissie van Gevangenen en Vrijgelaten Gevangenenzaken, organiseerde Al-Quds Open University een diploma-uitreiking in Ramallah voor gevangenen die in de gevangenissen van de bezetting zitten. ”

[Officieel PA TV-nieuws, 11 augustus 2021]

Younes Amr, de voorzitter van de Open Universiteit van Al-Quds, zei dat de universiteit al het onderwijsmateriaal heeft verstrekt, maar de terroristische gevangenen geen toegang heeft kunnen geven tot het tv-kanaal van de universiteit:

“We vieren het afstuderen van deze groep gevangenen, van wie sommigen nog steeds in de gevangenissen zitten en sommigen zijn vrijgelaten. Natuurlijk heeft de universiteit alles geleverd wat ze kon, inclusief boeken en divers studiemateriaal, afgezien van tv-uitzendingen, aangezien het in de Israëlische gevangenissen of in welke gevangenis dan ook verboden is om de educatieve zender Al-Quds binnen te halen.”

[Officieel PA TV-nieuws, 11 augustus 2021]

De directeur van de door de PA gefinancierde PLO Commissie voor Gevangenenzaken Qadri Abu Bakr zei:

“Vandaag [aug. 11, 2021] geven we een diploma aan 365 gevangenen in de gevangenissen. Dit heeft uiteraard betrekking op [afgestudeerden van] de afgelopen twee jaar. Dit komt omdat vorig jaar geen enkele gevangene officieel een diploma met diploma heeft gekregen, vanwege de Coronavirus-golf.”

[Officieel PA TV-nieuws, 11 augustus 2021]

De officiële PA-media bedankte voor het uitzenden van de ceremonie en het investeren in de zaak van de “heldhaftige” gevangenen, en gaf een verklaring af waarin werd toegevoegd:

“De [PLO] Commissie van Gevangenen en Vrijgelaten Gevangenenzaken prees de grote verantwoordelijkheid en de machtige inspanningen die de officiële [PA] media investeren in de zaak van onze heroïsche gevangenen en onze geweldige vrouwelijke gevangenen in de gevangenissen van de Israëlische bezetting.

[Officiële PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida, aug. 13, 2021]

Terwijl Abu Bakr zei dat de ceremonie was bedoeld om 365 gevangenen diploma’s te geven, zei de latere verklaring van de Commissie van Gevangenen dat graden werden gegeven aan “meer dan 400 gevangenen die voldeden aan de vereisten om een ​​bachelordiploma te behalen aan de Al-Quds Open University.” De discrepantie in de aantallen wordt mogelijk verklaard door het feit dat sommige van de ontvangers al vrijgelaten gevangenen waren, zoals Younes Amr uitlegde.

Slechts enkele dagen na de diploma-uitreiking kondigde de PA-minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Mahmoud Abu Mweis samen met Abu Bakr en Amr de ondertekening aan van een nieuw memorandum om aanvullende masteropleidingen voor de terroristische gevangenen te bieden. Abu Mweis verklaarde de toezegging van de PA om de “heldhaftige” terroristische gevangenen de opleidingen te geven:

“Het onderwijs van gevangenen is een nationale verplichting en de plicht van ons allemaal, en het is een dubbel recht dat verankerd is in de wet en in het humanitair recht. De gevangenen hebben de gevangenis en de cellen omgevormd tot seminars en cursussen door hun doorzettingsvermogen in studeren en weten, terwijl ze de bezetter tarten die probeert onze heroïsche gevangenen te onderdrukken… De zaak van de gevangenen staat bovenaan de prioriteiten van de Palestijnse leiderschap en het hele Palestijnse volk.”

[Officiële PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida , aug. 13, 2021]

Abu Bakr noemde het ogenschijnlijke recht van de terrorist om voor diploma’s te studeren “een heilig recht”, voegde Abu Bakr eraan toe:

De opleiding van gevangenen en hun uitmuntendheid [in studies] draagt ​​bij aan de opbouw van de instellingen van onze staat, en het bieden van onderwijs aan hen is de plicht van ons allemaal, aangezien onze gevangenen onze trots zijn en hen voorzien van hun behoeften en het waarborgen van hun rechten is een nationale plicht.

[Officiële PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida , aug. 13, 2021]

Uit een recent onderzoek van mei 2019 blijkt dat het grootste deel van de Israëlische bevolking niet instemt om de leefomstandigheden van Palestijnse terroristen en massamoordenaars te verbeteren maar deze integendeel wil veranderen en verergeren. Zoals op het plaatje te zien is, valt het leven van een Palestijn in een Israëlische cel zoals hier in de gevangenis van Ofer wel best mee [beeldbron: Atzuma]

De bezoekersaantallen liepen de afgelopen jaren enorm uiteen. In december 2016 beweerde Amr dat er 484 terroristische gevangenen waren, afkomstig uit drie gevangenissen, die Arabische taal, islamitisch onderwijs en maatschappelijk werk studeerden en dat de universiteit hoopte een vierde gevangenis toe te voegen en in totaal 600 studenten te bereiken.

In augustus 2017 was het aantal studerende terroristische gevangenen gestegen tot 700 [Wattan, onafhankelijk Palestijns persbureau, 12 aug. 2017] en in december 2017 was het aantal gestegen tot 840 [Officiële PA-dagblad, Al-Hayat Al-Jadida, 4 december 2017]. In februari 2018 was het aantal studenten met terroristische gevangenen gestegen tot 1.000 [Donia Al-Watan, onafhankelijk Palestijns persbureau, 22 februari 2018]. 

Tijdens de afstudeerceremonie van 2019 zei Abu Bakr dat er 1.026 terroristische gevangenen “momenteel zijn geregistreerd in het onderwijsprogramma om hun eerste graad te behalen”. [Ma’an, onafhankelijk Palestijns persbureau, 24 juli 2019]

Bij eerdere gelegenheden heeft de PA uitgelegd [The Al-Quds Open University Message, december 2016] dat het studiemateriaal in de gevangenissen wordt gebracht door advocaten die de gevangenen bezoeken. De studies zelf worden begeleid door de gevangenen met een master- of doctoraatsdiploma, die toezicht houden op de terroristische studenten, die tests afleggen en ze beoordelen.

Hoewel de volledige kosten van het PA-programma voor terroristische gevangenen onduidelijk zijn, klaagde Abu Bakr in september 2020 dat de Commissie van Gevangenen als gevolg van de financiële crisis van de PA schulden had opgebouwd van in totaal “$ 3-3,5 miljoen” aan de universiteiten. [Facebook-pagina van de PLO-commissie voor gevangenenzaken, 7 september 2020]‎

Kan de hele opleiding echter niets meer zijn dan oplichterij?

In tegenstelling tot de uitgebreide PA-tentoonstellingen, beweerde de Israëlische Gevangenisdienst (IPS) in een officieel antwoord aan Palestijnse Media Watch in 2017 dat de organisatie het besluit van de Israëlische regering uit 2011 na de ontvoering en langdurige gevangenschap van de Israëlische soldaat Gilad Shalit strikt handhaaft. om te voorkomen dat terroristische gevangenen studeren voor academische graden.

In een recente ontmoeting met het hoofd van de IPS en andere senior IPS-medewerkers, onder meer bijgewoond door PMW’s Head of Legal Strategies, bevestigde het hoofd van de IPS opnieuw dat de gevangenissen het studieverbod strikt handhaven. Tijdens de bijeenkomst bespotte het hoofd van de IPS de “kwaliteit van de diploma’s” en voegde eraan toe dat ze niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor externe organisaties die dubieuze diploma’s willen toekennen aan terroristische gevangenen. Ze benadrukte dat binnen haar rechtsgebied, in de gevangenissen, het verbod volledig wordt gehandhaafd.

De gepolariseerde standpunten van de PA enerzijds en de IPS anderzijds roepen de vraag op: studeren er letterlijk honderden terroristen voor diploma’s in de Israëlische gevangenissen, zonder dat de IPS zelfs maar weet of beseft wat er gebeurt of het onderwerp is van de academische studies en diploma’s van terroristen gewoon een uitgebreide PA-hoax die groter is dan de “spaghettiboom” -hoax van de BBC?

Een Palestijnse gevangene in zijn cel in één van de modernste gevangenissen ter wereld, de Hermon gevangenis in Galilea, Israël, in maart 2017 [beeldbron: Eyal Toueg/Haaretz] 
In de Hermon gevangenis in Galilea in november 2018, mogen de gevangenen dagelijks een uurtje buiten wandelen [beeldbron: J-Post] 

Bronnen:

  • naar een artikel van Maurice Hirsch “A prank bigger than the BBC’s “spaghetti tree” hoax or a colossal failure of the Israeli Prison Service?” van 25 augustus 2021 op de site van Palestian Media Watch (PMW)