PA-leider Mahmoud Abbas: ‘Wij verstevigen onze grip op (Oost-)Jeruzalem’

De westelijke tempelmuur aka kotel in (Oost-)Jeruzalem

Abu Mazen, nom de guerre van de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, leidde dinsdag een PA-kabinetsvergadering in Ramallah.

Tijdens de bijeenkomst zei Abbas dat Jeruzalem en de bescherming van de heilige plaatsen van de islam en het christendom de meest prominente kwesties zijn van de Palestijnse nationale onderneming. De Joodse heilige plaatsen werden door hem niet vernoemd.

Hij voegde eraan toe dat het Palestijnse volk in Jeruzalem “met ontblote borst en armen” aan iedereen bewezen heeft dat de Palestijnen in staat zijn om de ‘bezetting’ aan te pakken en er hun wil aan op te dringen.

Abbas prees de standvastigheid van het Palestijnse volk in Jeruzalem, de wijk Sheikh Jarrah, de wijk Silwan en andere delen van Jeruzalem in het licht van de pogingen van de “bezetting” om Palestijnse eigendommen in beslag te nemen en Arabische inwoners uit te zetten om de nederzettingenprojecten van “Judaïsering” uit te voeren. dat zal het Palestijnse karakter van de stad niet veranderen.

De PA-voorzitter benadrukte verder dat het PA-kabinet aanvullende projecten zal implementeren die de standvastigheid van de Arabische inwoners ondersteunen, vooral in “bezet Jeruzalem”, dat hij “de hoofdstad van onze eeuwige Palestijnse staat” noemde.

Over zijn besluit om de parlementsverkiezingen uit te stellen, zei Abbas dat de Palestijnse leiders niet konden instemmen met het houden van de verkiezingen als ze niet ook in Jeruzalem zouden worden gehouden, omdat “Jeruzalem Palestina betekent en zonder dat zou er geen Palestina zijn“.

Commandant van de Al-Qassam Brigades, Mohammed al-Dhaif

Tezelfdertijd in Gaza, waarschuwde de commandant van de Al-Qassam Brigades, Mohammed al-Dhaif (plaatje hierboven), Israël om de bewoners in de Arabische wijk Sheikh Jarrah in Jeruzalem niet verder lastig te vallen en zei dat “het de laatste waarschuwing was en dat het verzet krachtig zou reageren als de bezetting zou proberen de mensen uit hun huizen te verdrijven” en hij voegde eraan toe:

De stafchef van de Al-Qassam Brigades, Abu Khaled Mohammed al-Dhaif, brengt hulde aan onze standvastige mensen in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Jeruzalem, en bevestigt dat de leiding van het verzet en Al-Qassam nauwlettend in de gaten houden wat er aan de hand is, en de stafchef geeft een duidelijke en laatste waarschuwing aan de bezetting en zijn verkrachters dat als de agressie tegen onze mensen in de wijk Sheikh Jarrah niet onmiddellijk stopt, we niet stil zullen blijven staan en de vijand zal toekijken.

Bronnen:

  • naar een artikel van Dalit Halevi “Abbas: We’ll strengthen our grip on eastern Jerusalem” van 5 mei 2021 op de site van Arutz Sheva

Een gedachte over “PA-leider Mahmoud Abbas: ‘Wij verstevigen onze grip op (Oost-)Jeruzalem’

Reacties zijn gesloten.