PA eist dat de Arabieren in Oost-Jeruzalem kunnen meestemmen met de Palestijnse verkiezingen

Riyad Al-Maliki, de “minister van Buitenlandse Zaken” van de Palestijnse Autoriteit (PA), werkt in de internationale arena aan het mobiliseren van steun voor de eis van de Palestijnse Arabieren om ook in Oost-Jeruzalem verkiezingen te houden voor het Palestijnse parlement.

Een boodschap in deze geest is opgenomen in brieven die Maliki aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van het Kwartet en de secretaris-generaal van de VN stuurde. In de brieven staat dat Oost-Jeruzalem “bezet Palestijns gebied” is en dat het decreet van de Palestijnse Autoriteit-voorzitter Mahmoud Abbas betreffende verkiezingen ook op dit gebied van toepassing is.

De bevolking van de Israëlische hoofdstad Jeruzalem wordt in 2021 geschat op 944.188 waarvan 321.023 moslim Arabieren (ca. 34%). In 1950 telde Jeruzalem 120.895 inwoners. Jeruzalem is sinds 2015 met 12.432 gegroeid, wat neerkomt op een jaarlijkse toename met 1,33%.

De Palestijnse Autoriteit beschouwt alle Arabieren in Jeruzalem, en bij uitbreiding heel Israël, als de facto “Palestijnen” en eist dat al die “Palestijnen” in de oostelijke wijken van de stad, aka Oost-Jeruzalem, kunnen deelnemen aan de Palestijnse parlementsverkiezingen.

PA-minister Maliki schetste in zijn brief ook de stappen die tot dusver zijn genomen om de verkiezingen te leiden, en de inspanningen van de algemene verkiezingscommissie van de PA om de kiezersregistratie bij te werken en de lijsten van kandidaten die aan de verkiezingen deelnemen goed te keuren.

Maliki benadrukte het belang van het houden van verkiezingen, vooral in Oost-Jeruzalem, in overeenstemming met het internationaal recht en de ondertekende overeenkomsten, en in overeenstemming met eerdere presidentsverkiezingen (1996 en 2005) en de verkiezingen van 1996 en 2006 voor de Wetgevende Raad.

Hij zei dat er behoefte is aan onmiddellijke en snelle interventie in Israël door het Kwartet, dat hij de “bezettingsmacht” noemde, om de Arabische inwoners van Jeruzalem in staat te stellen als kandidaat deel te nemen aan verkiezingen, het stemrecht uit te oefenen en verkiezingscampagnes te voeren.

Maliki merkte verder op dat het decreet met betrekking tot de verkiezingen was gebaseerd op de afspraak dat de verkiezingen zullen worden gehouden in alle “bezette Palestijnse gebieden”, inclusief Oost-Jeruzalem, en dat de positie van de Palestijnse leiders duidelijk is en dat het zal weigeren om verkiezingen te houden als die die Oost-Jeruzalem niet omvatten.

De PA heeft in het verleden de weigering van Israël om De Arabieren van Jeruzalem toe te staan om te stemmen gebruikt als excuus om helemaal geen verkiezingen te houden.