Bijna 7000 Palestijnen vroegen en kregen asiel in België

Tussen 1 januari 2012 en 31 januari 2021 vroegen 6860 Palestijnen asiel aan in België (bron: CGVS). Zelfs in het eerste coronajaar van 2020 kregen 788 Palestijnen een vluchtelingenstatus in ons land. In januari 2021 waren er opnieuw 87. De meeste Palestijnse vluchtelingen komen vanuit Gaza.

Volgens de website van het Belgische Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) biedt deze Federale Overheidsorganisatie “bescherming aan vreemdelingen die, bij terugkeer naar hun herkomstland, vervolging, conflict of geweld vrezen.”

Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zei hierover:

Het gaat vooral om mensen afkomstig uit de Gazastrook, maar velen komen ook uit de ruimere regio. Het gaat dan om Palestijnen die tot voor kort gevestigd waren in bijvoorbeeld Libanon, Jordanië, Egypte of Saoedi-Arabië of de Golfstaten.

Theo Francken (N-VA), die van 11 oktober 2014 tot 9 december 2018 Federaal Staatssecretaris voor Asiel en Migratie was, begon pas in te grijpen toen bleek dat alleen al in 2018 2468 Palestijnen asiel aanvroegen en automatisch verkregen. Hij beperkte het aantal aanvragers tot maximaal 50 personen:

Zijn opvolger, staatssecretaris Maggie De Block schafte het automatisme af en zette sterk in op het terugsturen van asielzoekers uit Gaza naar Spanje via de Dublinprocedure. In deze procedure onderzoekt België of het wel verantwoordelijk is om de asielaanvraag te behandelen. Als dat niet zo is draagt het de asielzoeker over naar het land dat wel verantwoordelijk is volgens de Dublin-verordening

Plaatje hierboven: Brussel, 12 november 2019. Palestijnse asielzoekers betogen aan het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen in Brussel voor verkorting van de asielprocedures en tegen “onrechtvaardige afwijzingen van onze asielaanvragen” [beeldbron: DWM]

Sommige asielzoekers uit Gaza reizen namelijk met het vliegtuig naar een Latijns-Amerikaans land waarvoor ze geen visum nodig hebben. Van daaruit boeken ze een terugvlucht met overstap in Spanje, waar ze de transitzone verlaten en Spanje proberen binnen te komen om vervolgens vanuit Spanje door te reizen naar België. Spanje kan in die gevallen als eerste land van aankomst in de EU verantwoordelijk gesteld worden voor het behandelen van de asielaanvraag volgens de Dublinverordening.

In december 2018 wijzigde het CGVS het beleid tegenover Palestijnen uit Gaza. Tot die tijd kregen Palestijnse vluchtelingen quasi automatische erkenning. Echter omdat de grensovergang bij Rafah open is, kunnen Palestijnen in principe terugkeren en krijgen ze niet langer automatisch asiel. Bij de communicatie over die beleidswijziging verklaarde het CGVS op haar website ook dat de situatie in Gaza “niet langer voor iedereen precair is“.

Met de vorming van de nieuwe Belgische regering van Alexander De Croo nam op 1 oktober 2020 Sammy Mahdi (CD&V) de post van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie over van Maggie De Block.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Ebe Daems “Zo ontmoedigt ons land Palestijnen uit Gaza om hier asiel aan te vragen” van 24 september 2021 op de site van Mondiaal Nieuws (MO)

2 gedachtes over “Bijna 7000 Palestijnen vroegen en kregen asiel in België

 1. Een aanwinst…..LOL!!!!!!!

  “Palestijnen” uit de regio zoals Jordanie (zijn Jordaniers), Lybie (zijn Libiers!, Egypte (zijn Egyptenaren, Sa

  Geliked door 1 persoon

 2. “Palestijnen” uit de regio zoals Jordanie (Jordaniers), Libanon (Libanezen, Egypte (Egyptenaren), Saudi Arabie (Saudies) & Golfstaten.

  In Belgie worden deze ‘palestijnen’ natuurlijk binnen de kortste keren genaturaliseerd tot ‘Belg’, inclusief hun later over te brengen families, maar wat hen natuurlijk niet ontheft van hun vluchtelingenstatus, dit privilege is namelijk voor het leven.

  M.a.w. deze 7000 palestijnse vluchtelingen zijn binnen de kortste keren omgetoverd tot 30/35000 Belgische burgers met UNWRA benefits……LOL!!!!!!

  Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.