UNRWA spreekt zichzelf tegen over wat een Palestijnse ‘vluchteling’ is in een enkele dia

Volgens de definitie van de UNRWA (1950), aka de hulporganisatie van de Verenigde Naties voor Palestijnse “vluchtelingen”, zouden er vandaag ongeveer 30.000 Palestijnen voor dit statuut van “vluchteling” in aanmerking komen.

Toch spreekt UNRWA vandaag over 5.7 miljoen vluchtelingen. Vanwaar die hocus pocus? Wat is er gebeurd? Vanwaar die escalatie in aantallen? Kunnen Palestijnse “vluchtelingen” 200 of meer jaren oud worden? En waarom wèl die hocus pocus voor Palestijnen maar niét en nooit voor andere vluchtelingen populaties?

De goocheltruc van de UNRWA
UNRWA tweette een reeks dia’s over wat zij ‘Palestijnse vluchtelingen’ noemen.

De hoofddia laat zien hoe UNRWA liegt:

De eerste paragraaf is de UNRWA-definitie van ‘Palestijnse vluchtelingen’, niet de feitelijke definitie van ‘vluchtelingen’ die wordt gedefinieerd door het Vluchtelingenverdrag en algemeen wordt aanvaard als de enige definitie van vluchteling. Maar laten we dat even terzijde laten en aannemen dat de eerste alinea een nauwkeurige definitie is van wat UNRWA ‘Palestijnse vluchtelingen’ noemt.

De tweede alinea gaat verder dat UNRWA diensten verleent aan mensen die aan de definitie voldoen en zich registreren. “Palestijnse vluchtelingen” die naar de Golf of Europa zijn verhuisd, kunnen nog steeds als ‘vluchtelingen’ worden beschouwd, maar ze komen niet in aanmerking voor diensten omdat ze buiten de gebieden wonen die UNRWA exploiteert.

Er staat dat om UNRWA-diensten te ontvangen, men aan drie voorwaarden moet voldoen: voldoen aan de definitie, zich registreren bij UNRWA en aantonen dat er hulp nodig is.

(Dit is ook niet waar: de UNRWA heeft nooit een telling gedaan van wie een daadwerkelijke vluchteling was, en het heeft diensten verleend aan degene die zei dat ze vluchtelingen waren. Daarnaast zijn er honderdduizenden ‘geregistreerde Palestijnse vluchtelingen’ in Libanon die zijn vertrokken uit Libanon en toch telt UNRWA ze nog. Maar nogmaals, dat laten we voorlopig maar even.)

Dan staat er dat ook nakomelingen in aanmerking komen voor registratie. Op dit punt zou iemand die dit leest, denken dat afstammelingen zelf niet als vluchteling worden beschouwd – omdat ze duidelijk niet voldoen aan de definitie in de eerste alinea – maar UNRWA levert zowel diensten aan hen als daadwerkelijke, gedefinieerde vluchtelingen. De laatste zin in paragraaf 2 ondersteunt deze interpretatie.

Maar dan is de laatste, gemarkeerde paragraaf in tegenspraak met alles wat vooraf is gezegd. Plots worden de nakomelingen zelf als ‘vluchtelingen’ beschouwd – ook al voldoen ze aan geen enkele definitie van vluchteling!

Het aantal vluchtelingen volgens de definitie kan alleen maar afnemen – door de dood, door zelfvoorzienend te worden of schijnbaar door burgers van andere landen te worden. Toch zegt UNRWA dat het aantal ‘vluchtelingen’ met een factor zeven is toegenomen – en het kan alleen maar toenemen!

Deze ene dia laat zien hoe UNRWA liegt, met zijn eigen woorden, door de definitie van ‘vluchteling’ naar eigen goeddunken te veranderen, welke van hen meer geld en sympathie zal opleveren. Hier hebben we het bewijs dat het kantoor op leugens is gebouwd en tot op de dag van vandaag doorgaat met de leugens.


Bronnen:

♦ naar een artikel van EoZ “.@UNRWA contradicts itself on what a “refugee” is in a single slide” van 14 februari 2021 op de site van Elder of Ziyon

Een gedachte over “UNRWA spreekt zichzelf tegen over wat een Palestijnse ‘vluchteling’ is in een enkele dia

  1. De UNWRA hokus pokus met palestijnse ‘vluchelingen’.

    Zolang ze echter het geheim niet moeten prijsgeven blijven ze er geld mee verdienen op de internationale podia.

    Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.