Het is de hoogste tijd voor de VN om te stoppen met Israël anders te behandelen

De recente golf van jaarlijkse anti-Israëlresoluties bij de VN herinnert ons eraan dat Israël volgens een totaal andere standaard wordt behandeld dan alle andere landen in het internationale systeem.

Israël verdient natuurlijk aandacht en nauwkeurig onderzoek, net als elke andere natie. Maar het verdient ook een gelijke behandeling – niets meer, niets minder.

♦ Ten eerste is Israël de enige staat waarvan de hoofdstad, Jeruzalem, waarmee het Joodse volk al meer dan 3000 jaar met een navelstreng is verbonden, niet door bijna alle andere landen wordt erkend, met de opmerkelijke uitzondering van de Verenigde Staten en een handvol anderen.

Stel je de absurditeit hiervan voor. Buitenlandse diplomaten wonen in Tel Aviv terwijl ze vrijwel al hun zaken doen in Jeruzalem, een uur rijden verderop, waar het kantoor van de premier, de Knesset (parlement), het Hooggerechtshof en het ministerie van Buitenlandse Zaken zich allemaal bevinden.

Kijk in feite naar lijsten van wereldsteden, inclusief geboorteplaatsen in paspoorten (met wederom de uitzondering van de VS, dankzij de huidige administratie), en je zult iets opvallends zien – Parijs, Frankrijk; Tokio, Japan; Pretoria, Zuid-Afrika; Lima, Peru; en Jeruzalem, zonder land – verweesd, als je wilt.

♦ Ten tweede is Israël de enige VN-lidstaat wiens bestaansrecht voortdurend wordt betwist. Ondanks het feit dat Israël een eeuwenoude band met het Joodse volk belichaamt, zoals herhaaldelijk geciteerd in het meest gelezen boek ter wereld, de Bijbel; dat het werd herboren op basis van de aanbevelingen van zowel de Volkenbond als de VN; en dat het een VN-lid is sinds 1949, is er een meedogenloos koor dat de zeer politieke legitimiteit van Israël ontkent.

Niemand zou het bestaansrecht van veel andere landen durven aan te vechten waarvan de basis voor een staat oneindig veel twijfelachtiger is dan die van Israël, zoals die welke zijn gecreëerd door brute kracht, bezetting of imperialistische kaartenmakers.

Kijk maar eens rond hoeveel naties in die categorieën passen – inclusief trouwens nogal wat Arabische landen. Waarom is het dan alleen op Israël open jachtseizoen? Zou het mogelijk iets te maken kunnen hebben met het feit dat het het enige land met een Joodse meerderheid ter wereld is?

♦ Ten derde is Israël de enige VN-lidstaat die het doelwit is van vernietiging door een andere VN-lidstaat. Denk er over na. Het leiderschap van Iran, samen met door Iran gefinancierde gevolmachtigden in Libanon en Gaza, heeft herhaaldelijk opgeroepen om Israël van de kaart te vegen. Is er een ander land dat met zo’n uitgesproken doel van genocidale vernietiging wordt geconfronteerd? Ondertussen blijft een meerderheid van de VN-lidstaten gewoon zaken doen met Teheran, alsof deze dreiging voor een ander land welkom of op de een of andere manier irrelevant was.

♦ Ten vierde heeft de VN twee agentschappen die zich met vluchtelingen bezighouden. Een daarvan, de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR), richt zich op alle vluchtelingenpopulaties in de wereld, behalve de Palestijnen. De andere, de United Nations Relief and Works Agency for Palestine (UNRWA), behandelt alleen de Palestijnen.

Maar het verschil gaat verder dan de anomalie van twee structuren, twee bureaucratieën en twee budgetten. In feite hebben ze twee opvallend verschillende mandaten. UNHCR probeert vluchtelingen te hervestigen; UNRWA doet dat niet. Toen John Blanford, de toenmalige directeur van UNRWA, in 1951 voorstelde om tot 250.000 vluchtelingen in nabijgelegen Arabische landen te hervestigen, reageerden die landen met woede en weigerden, wat leidde tot zijn vertrek.

De boodschap kwam door. Geen enkele VN-functionaris heeft sindsdien aangedrongen op hervestiging. Bovendien verschillen de definities van de UNRWA en de UNHCR van een vluchteling aanzienlijk. Terwijl de UNHCR alleen diensten verleent aan degenen die daadwerkelijk hun thuisland zijn ontvlucht, omvat de UNRWA-definitie ‘de nakomelingen van personen die in 1948 vluchtelingen werden’, zonder enige generatiebeperkingen.

♦ Ten vijfde is Israël het enige land dat al zijn grote oorlogen heeft gewonnen om te overleven en zelfverdediging, maar toch wordt het geconfronteerd met enkele verslagen tegenstanders die erop hebben aangedrongen de voorwaarden van vrede te dicteren.

Daarbij hebben ze, ironisch genoeg, steun gevonden van een aantal landen die, zelf zegevierend in de oorlog, grensaanpassingen eisten – en, ja, kregen. Een snelle blik op bijvoorbeeld eerdere kaarten van Europa en die van vandaag illustreert dit ruimschoots.

♦Ten zesde is Israël het enige land ter wereld met een apart – en permanent – agendapunt nr. 7 op de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Geen enkele andere lidstaat, met inbegrip van opeenvolgende mensenrechtenschenders als Iran, Noord-Korea, Syrië en Venezuela, krijgt een eigen agendapunt.

Alleen de enige liberale democratie in het Midden-Oosten wordt op deze overduidelijk bevooroordeelde manier behandeld, want zo werkt het – de slechteriken cirkelen rond de wagens om elkaar te beschermen, en tegelijkertijd komen ze samen op tegen Israël, waardoor een automatische meerderheid ontstaat tegen de Joodse staat.

♦ Ten zevende is Israël het enige land dat door de Wereldgezondheidsorganisatie bij naam wordt veroordeeld als een ‘overtreder’ van gezondheidsrechten.

Deze canard gebeurt ondanks het feit dat Israël een van de hoogste levensverwachting ter wereld heeft bereikt voor al zijn burgers, zowel joods als niet-joods; Is een van de allereerste medische hulpverleners op humanitaire crises, waar deze zich ook voordoen; en verlegt dagelijks de grenzen van de geneeskunde voor iedereen, ook als reactie op COVID-19, iets dat niet voor te veel andere landen kan worden gezegd.

♦ Ten achtste, Israël is het enige land dat voortdurend het doelwit is van drie permanente VN-organen die zijn opgericht, bemand en gefinancierd, uitsluitend met het doel de Palestijnse zaak te bevorderen en Israël te bashen – het Comité voor de uitoefening van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk; De speciale commissie voor onderzoek naar Israëlische praktijken die de mensenrechten van het Palestijnse volk schaden; En de Afdeling voor Palestijnse Rechten in het Departement Politieke Zaken van de VN.

♦ Ten negende is Israël het enige land dat jaarlijks het doelwit is van dubbelcijferige resoluties van de Algemene Vergadering van de VN en talloze maatregelen in andere VN-organen, zoals de Mensenrechtenraad.

Het is inderdaad verbazingwekkend dat Israël elk jaar min of meer aan de ontvangende kant staat van meer van dergelijke inspanningen dan de andere 192 VN-lidstaten samen.

Niemand kan serieus beweren dat dit op afstand gerechtvaardigd is, maar het is een realiteit, want in elk VN-orgaan behalve de Veiligheidsraad, waar elk van de vijf permanente leden een vetorecht heeft, gaat het allemaal om de stemming bij meerderheid.

Wanneer bijna tweederde van de naties in de wereld tot de niet-gebonden beweging behoren, en wanneer lidstaten de afgelopen jaren voorzitter van Iran en Venezuela hebben gekozen, zegt dat zo ongeveer alles.

♦ En ten tiende is Israël de enige staat die het doelwit is van de BDS-beweging (boycot, desinvestering en sancties). Heeft iemand enige belangrijke campusactiviteit gezien die gericht was op echte mensenrechtendelinquenten, waaronder sommige buurlanden van Israël, die chemisch vatbommen laten vallen op hun eigen burgers?

Gericht op christenen hebben de Palestijnen hen volledige rechten ontzegd; vervolgde LGBT-gemeenschappen; en hebben met volle overgave de doodstraf hebben toegepast, zelfs voor minderjarigen? Zou een ambtenaar van de studentenregering gedwongen worden ontslag te nemen vanwege haar steun voor het bestaan ​​van een ander land dan Israël, zoals is gebeurd aan de University of Southern California?

Zou een campus een senaatspresident van studenten tolereren die de regering van een ander land vergelijkt met nazi-Duitsland, zoals is gebeurd met Israël in de staat Florida? Hebben de democratische socialisten van Amerika geprobeerd te voorkomen dat leden van de gemeenteraad van New York naar een ander land dan Israël reizen?

Heeft iemand flottieljes of flytilla’s gezien die zijn georganiseerd door Europese extreem-linkse groepen die geen anti-Israëlische invalshoek hebben? Heeft iemand bewegingen zien die veeleisende entertainers terugtrekken uit geplande uitvoeringen in enig land behalve Israël?

Turkije, om maar één voorbeeld te noemen, heeft 46 jaar lang brutaal en illegaal meer dan een derde van de eilandnatie Cyprus bezet, naar schatting 40.000 Turkse troepen daar ingezet en talloze kolonisten uit Anatolië overgebracht, maar vanuit degenen die beweren te handelen in de naam van ‘gerechtigheid’ en tegen ‘bezetting’.

Gezien de politieke realiteit kan het aanpakken van elk van deze gevallen van flagrante dubbele maatstaven en flagrante hypocrisie een enorme uitdaging zijn. En, erger nog, deze lijst is niet compleet. In de oude advertentie stond dat je niet Joods hoeft te zijn om van Levy’s Joodse roggebrood te houden.

U hoeft beslist geen pro-Israëlische activist te zijn om last te hebben van de grotesk onrechtvaardige behandeling van Israël. Het enige dat nodig is, is het vermogen tot morele verontwaardiging dat dit soort dingen in de wereld van vandaag gebeuren.


Bronnen:

♦ naar een artikel van David Harris “It’s High Time for the UN to Stop Treating Israel Differently” van 30 december 2020 op de site van The Algemeiner

2 gedachtes over “Het is de hoogste tijd voor de VN om te stoppen met Israël anders te behandelen

 1. Wat er in de VN gebeurt is niets anders dan de moderne versie van een Internationaal Pogrom tegen ‘de Jood’ met het doel hem te vernietigen.

  Het kan niet vaak & duidelijk genoeg gezegd worden!

  Alle mooie speeches & excuses die vooraf gaan aan de zoveelste anti Israel resolutie, terwijl de meest verachtelijke regimes de meeste resoluties inbrengen en dus ook altijd aan de selectieve ‘humane’ toorn van de Algemene vergadering ontsnappen, zegt genoeg.

  Het meestemmen van EUropeese landen zegt nóg meer.

  Dit blok met ‘hun geschiedenis is werkelijk het méést verachtelijke!

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.