Reuters legt de schuld voor benarde situatie van de christenen in Gaza bij Israël

Plaatje hierboven: Een christelijk Palestijns gezin uit Gaza komt Israël binnen via de Erez-grensovergang tussen Israël en de noordelijke Gazastrook op 23 december 2010. Het Israëlische leger had ongeveer 550 christelijke Palestijnen toegestaan ​​Israël binnen te komen terwijl ze op weg waren naar de stad Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever om er Kerstmis te vieren [beeldbron: Reuters/Nir Elias]

In een artikel van het gerenommeerde Britse persagentschap Reuters van 10 december 2020, geschreven door Nidal al-Mughrabi, wordt terecht de aandacht gevestigd op de benarde situatie van christenen in de Gazastrook.

De twee grootste telegraafdiensten ter wereld, Associated Press (AP) en Reuters, worden door letterlijk duizenden media als nieuwsbron gebruikt. In veel gevallen worden hun verhalen woordelijk opnieuw gepubliceerd zonder dat er helemaal geen redactie is.

Toch komt de schrijver op de proppen met een geval van selectief geheugenverlies en negeert hij de geschiedenis van vervolging van deze kleine minderheid door de bestuurders van Gaza, met name de Palestijnse terreurorganisatie Hamas.

Israëls blokkade van de Strook – opgelegd om onophoudelijke pogingen van de terreurgroep Hamas om de Joodse staat aan te vallen – af te weren – krijgt een onevenredig groot deel van de schuld voor de precaire staat waarin de christenen zich bevinden in de Palestijnse enclave. Specifiek wordt Israël genoemd als een belangrijke reden voor de christelijke vlucht uit Gaza:

De christelijke bevolking is de afgelopen 15 jaar met tweederde afgenomen, een golf van emigratie aangewakkerd door economische strijd en een verlangen om te ontsnappen aan gevechten tussen militante groepen en Israël.

Origineel: Its Christian population has declined by two-thirds over the past 15 years, a wave of emigration fueled by economic struggles and a desire to escape fighting between militant groups and Israel.

De massale uittocht is inderdaad het resultaat van mensen die uit de gevarenzone willen komen. Reuters laat echter de belangrijkste oorzaak van hun ongeluk achterwege: het is het geweld van Hamas tegen de christelijke inwoners van Gaza, niet de voortdurende strijd van Israël tegen de terroristische organisatie.

Het bewuste artikel “Gaza-juwelier worstelt om goud met Kerstmis te verkopen” merkt op dat …

Christelijke Palestijnen voelen de economische pijn van de gezondheidscrisis en lockdowns. De pandemie heeft de economische tegenspoed vergroot in Gaza, dat wordt bestuurd door de islamitische groepering Hamas en onder de blokkade van Israël. Egypte legt ook grensbeperkingen op, daarbij verwijzend naar, net als Israël, bezorgdheid over de veiligheid.

Origineel: “Christian Palestinians are feeling the economic sting of the health crisis and lockdowns. The pandemic has deepened economic hardship in Gaza, which is run by Islamist group Hamas and is under blockade by Israel. Egypt also imposes border restrictions, citing, as does Israel, security concerns.”

Wat niet wordt genoemd, is de systematische vervolging door Hamas van zijn christelijke inwoners. Na terugtrekking van Israël uit Gaza ging het bergaf met de christelijke bevolking. In 2005 woonden er ongeveer 5.000 christenen in de Gazastrook. 2005 was het jaar dat Israël eenzijdig 21 Israëlische nederzettingen ontmantelde, ongeveer 9.000 Joodse inwoners evacueerde en zijn leger uit de enclave terugtrok.

In 2007 nam Hamas met geweld de Gazastrook over, die het sindsdien heeft geregeerd als de de facto islamitische autoriteit. Voor Hamas is de islam niet alleen een religie die haar organisatiedoelstellingen stuurt, maar ook een bron van wetgeving (sharia) die aan alle inwoners van Gaza moet worden opgelegd.

Lang voor COVID-19 en de blokkades waren aan Hamas gelieerde groepen zoals Swords of Truth en het Army of Islam het doelwit van Gazaanse christenen met gedwongen bekeringen, discriminatie op scholen, aanslagen op bedrijven en martelaarschap.

Zo bijvoorbeeld dreigde Swords of Thruth in 2007 met de onthoofding van vrouwelijke tv-journalisten die geen strikt islamitische kleding dragen. De dreiging werd per e-mail naar nieuwsorganisaties gestuurd: “We zullen de keel doorsnijden, en van ader tot ader, indien nodig om de geest en moraal van deze natie te beschermen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er ongeveer 177.000 christenen in Israël, een groei van 1,5% ten opzichte van vorig jaar. Meer dan driekwart (77,5%) van de christenen die in Israël wonen, zijn Arabieren, wat neerkomt op 7,2% van alle Arabische Israëlische burgers, aldus het CBS. De meerderheid van de niet-Arabische christenen die in Israël wonen, emigreerden samen met Joodse familieleden onder de wet van terugkeer.

Vergelijk deze gegevens met de cijfers in een rapport gepubliceerd door de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt in juli 2019. Uit het verslag blijkt dat het aantal christenen in het Midden-Oosten is afgenomen van 20% van de bevolking een eeuw geleden tot slechts 5 procent – met name in de Palestijnse gebieden, waar ze zijn gedaald tot minder dan 1,5 procent.

Tegenwoordig zijn er slechts 1.000 christenen in Gaza, waarvan het grootste deel Grieks-Christen Orthodoxen zijn.

Geen blokkade rond Bethlehem: de onderdrukking van christenen door de PA
Een andere sterke aanwijzing dat de blokkade een rode haring is, is de situatie van christenen in de stad Bethlehem, die wordt gecontroleerd door de Palestijnse Autoriteit, met het witwassen door de media van de ware aard van het christelijk leven onder PA-heerschappij op de plek waar een van de drie grote monotheïstische religies begon.

Christenen in Bethlehem begonnen enorm te lijden vanwege hun religieuze overtuiging toen de PA de stad in 1995 overnam. Het leven in Bethlehem wordt steeds meer gekenmerkt door

 • landdiefstal met weinig tot geen juridische middelen;
 • intimidatie van christelijke vrouwen;
 • christelijke bedrijven worden gedwongen beschermingsgeld te betalen;
 • discriminatie van christenen met betrekking tot werkgelegenheid;
 • Kerken die worden geplunderd en vernield;
 • en de gedwongen bekeringen van christenen.

Het resultaat, vergelijkbaar met Gaza, was massale emigratie. In 1947 vormden christenen ongeveer 85% van de stadsbevolking, en dat cijfer is gedaald tot ongeveer 16%. Een recente studie over de wereldwijde vervolging van christenen rangschikte de ‘Palestijnse Gebieden’ als 49e van de 50.

Volgens het rapport voedt ‘Islamitische onderdrukking’ deze tirannie tegen een religieuze minderheid. Bovendien onthult de studie dat ‘islamitische extremistische militanten ook aanwezig zijn op de Westelijke Jordaanoever, waardoor christenen bang zijn aangevallen te worden’, en dat de vervolging bijzonder wreed is voor bekeerlingen tot het christendom.

Plaatje hierboven: Palestijnen steken de kerstboom aan op het Manger Plein buiten de Geboortekerk in Bethlehem op 30 november 2019 [beeldbron: Reuters/Muss Qawasma]


Bronnen:

♦ naar een artikel van Gidon Ben-Zvi “Reuters Blames Israel for Plight of Gaza Christians, Ignores Hamas Persecution” van 16 december 2020 op de site van Honest Reporting

♦ naar een artikelA Christian crisis in Gaza and the West Bank; In the Gaza Strip, the Christian population has plummeted from about 3,000 a decade ago to an estimated 1,000 today, most of them Greek Orthodox” van 25 december 2019 op de site van The Jerusalem Post

♦ naar een artikel van Nidal al-Mughrabi “Gaza jeweller struggles to sell Christmas gold” van 10 december 2020 op de site van Reuters

Een gedachte over “Reuters legt de schuld voor benarde situatie van de christenen in Gaza bij Israël

 1. Reuters beschuldigd.

  Wij hebben de laatste jaren allemaal kunnen genieten van de Fake Stories die uit hun pen zijn gevloeid!

  Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.