Hasmonese koninklijke familie in Jericho werd herbegraven na de plundering door Palestijnen

Op maandag 14 december 2020 werden tijdens een ontroerende en krachtige ceremonie met het leggen van stenen, de botten van een Hasmonese koninklijke familie herbegraven in een massagraf op de Joodse begraafplaats van Kfar Adumim die door de Regionale Raad van Binyamin in Samaria was gereserveerd.

Het ging om een unieke reddingsmissie van deze Kohanim van Jericho die werd uitgevoerd door de ngo Regavim en vrijwilligers van het ‘Behoud van het Eeuwige’ project nadat een jaar eerder de graven, die onder het beheer van de Palestijnse Autoriteit stonden, werden geplunderd door de Palestijnen.

Een persmededeling van Regavim luidde aldus:

Aanstaande maandag, op de 5e nacht van #Chanukah, vindt een steenzettingsceremonie plaats op de begraafplaats. In onze ogen is er geen betere tijd om de Joden van Jericho uit de dagen van de Hasmoneeën te herdenken. Velen probeerden, en proberen nog steeds, de vastberadenheid en geest van het volk van Israël te breken. Het evenement aanstaande maandag, in wat zeker een ontroerende gelegenheid zal worden, is het bewijs van de kracht, eeuwigheid en ongelooflijke geest van onze natie. Tegen degenen die onze vernietiging nastreven en tegen degenen die de speciale band van het Joodse volk met het land # Israël proberen te verzwakken, zeggen we: u zult niet slagen! We zijn hier om te blijven. We zullen blijven opkomen voor Joodse individuele en nationale rechten. We zullen strijden om ons prachtige land te behouden en te beschermen in het belang van al zijn inwoners. Gelukkige Chanoeka!

Deze Hasmonese koninklijke familie werd meer dan 2000 jaar geleden begraven in het antieke Hasmonese Fort van Jericho. In het voorjaar van 2019 ontdekten dat de Palestijnse Autoriteit vergunningen had afgegeven voor landbouwwerk, wat resulteerde in de ontheiliging van de oude begraafplaatsen op Het Hasmonean-fort van Jericho.

Ze vonden de catacomben geplunderd, de sarcofagen gestolen en menselijke resten die daar al meer dan 2000 jaar hadden gelegen, lagen verspreid over de site die werd omgeploegd en plat gewalst. Regavim waarschuwde het burgerlijk bestuur en een reddingsmissie om de ontheiligde overblijfselen te verzamelen en ze opnieuw te begraven op de joodse begraafplaats in Kfar Adumim, werd in gang gezet.

Met die herbegrafenis eergisteren maandag werd de cirkel weer rond. Tijdens de plechtigheid aan de laatste rustplaats van de Kohanim van Jericho, werd andermaal de onbreekbare band tussen het Joodse volk, het Land van Israël en de Joodse geschiedenis en erfgoed, herbevestigd.

De plundering van het Fort van Jericho
Tijdens een wandeling in het voorjaar van 2019 in de regio Jericho, ontdekten vrijwilligers voor het initiatief ‘Protecting the Eternal’ een grafmonument uit het tijdperk van de Tweede Tempel dat tijdens bouwwerken werd blootgelegd en vernietigd. De graven werden geplunderd en menselijke resten waren verspreid over het gebied.

De eeuwenoude begraafgrotten aan de rand van Jericho zijn al duizenden jaren oud en zijn blijkbaar onderdeel van de uitgebreide begraafplaatsen van het paleis uit de Hasmonean periode (tussen ca. 140 en 116 v. Chr.) dat op de site is blootgelegd.

Professor Rachel Hachlili van het Zinman Instituut voor Archeologie van de Universiteit van Haifa, die deze regio heeft bestudeerd, heeft deze grotten geïdentificeerd als de grootste begraafplaats tijdens de Tweede Tempel periode (ca. 516 v.Chr tot 70 na Chr.) in Israël.

De diefstal van oudheden en vernietiging van archeologische schatten is wijdverbreid in de gebieden die door de Palestijnse Autoriteit worden beheerd, komt nagenoeg dagelijks voor in heel Judea en Samaria.

Als je geen geschiedenis hebt zoals de Palestijnen, een volk van Arabische immigranten dat pas werd uitgevonden en benoemd in 1964, zit er voor hen niet veel anders op om de geschiedenis van de werkelijke eigenaren van het land compleet uit te vagen en je eigen gevoeg ervoor in de plaats te stellen, redeneren ze in de Palestijnse Autoriteit.

In dit geval werden oude catacomben weggevaagd door illegale ontmanteling, ondanks de constante stroom waarschuwingen en documentatie die naar de regionale commandant voor oudheden in het burgerlijk bestuur werd gestuurd, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de wetshandhaving in het gebied.

Yakhin Zik, Director of Operations bij Regavim, zei hier toen over:

Het verlies van ons archeologisch erfgoed en het voortdurende falen om ons erfgoed te beschermen en te behouden, is een onbegrijpelijke schande. De regering moet extra mankracht goedkeuren en normen creëren die het behoud van oudheden en de zware bestraffing van plunderaars waarborgen.

Moshe Gutman van het initiatief ‘Behoud van het Eeuwige’ voegde eraan toe:

Het is tijd voor degenen die verklaringen afleggen over hun toewijding aan onze nationale nalatenschap om hun ogen te openen voor de ISIS-achtige vernietiging die overal om ons heen gebeurt. Ik roep de premier op om verantwoordelijkheid te nemen. Het is ondenkbaar dat een beschaafd land de plundering en verwoesting van de sites van het wereld cultureel erfgoed tolereert.

Fundamenten van Hasmonean Paleis nabij Jericho


Bronnen:

♦ naar een artikel van EoZ “Bones of Hashmoneans were being destroyed by the Palestinian Authority; remains saved and re-interred during Chanukah” van 15 december 2020 op de site van Elder of Ziyon

♦ een artikel op deze blog Meer dan 2000 jaar oude begraafplaatsen in grotten nabij Jericho leeg geroofd en verwoest” van 3 april 2019

♦ naar een artikel van Hana Levi Julian “Ancient Burial Caves, Looted Graves, Scattered Human Remains Found Near Jericho” van 2 april 2019 op de site van The Jewish Press