David Ben-Gurion over het morele argument van een Joodse staat in Palestina met een Arabische minderheid

Plaatje hierboven: Tel Aviv, 14 mei 1948. David Ben-Gurion (midden, rechtstaand) leest de onafhankelijkheidsverklaring van de staat Israël voor [beeldbron: IMFA]

Dit is een uittreksel op een veel langere toespraak van David Ben Gurion voor het Speciaal Comité van de Verenigde Naties voor Palestina, op de YMCA in Jeruzalem, op 4 juli 1947.

Op 29 november 1947 nam de VN Resolutie 181 aan, ook gekend als het Verdeelplan, aka de 2-statenoplossing die voorzag in de oprichting van een aparte Joodse en een Arabische staat. Op 14 mei 1948 riep David Ben Gurion de restauratie en hernieuwde onafhankelijkheid uit van de Joodse staat Israël.

David Ben-Gurion (1886-1973) was de belangrijkste nationale oprichter van de staat Israël en de eerste premier van Israël. Hij was de vooraanstaande leider van de joodse gemeenschap in het Britse mandaat Palestina van 1935 tot de oprichting van de staat Israël in 1948, die hij leidde tot 1963 met een korte pauze in 1954-55.

David Ben Gurion op 4 juli 1947 in de VN:

En nu stel ik u de vraag: wie is bereid en in staat om te garanderen dat wat ons in Europa is overkomen, niet meer zal gebeuren? Kan het menselijk geweten, en wij geloven dat er een menselijk geweten is, zichzelf bevrijden van alle verantwoordelijkheid voor die catastrofe?

Er is maar één bescherming: een vaderland en staat! Een thuisland, waar een Jood van rechtswege vrij kan terugkeren. Een eigen staat, waar hij de baas kan zijn over zijn eigen lot. Deze twee dingen zijn hier mogelijk, en alleen hier. Het Joodse volk kan niet opgeven, kan deze twee fundamentele rechten niet opgeven, wat er ook gebeurt.

Het probleem van de Joods-Arabische relaties is niet alleen het probleem van de Joden en Arabieren in Palestina. Het is het probleem van de relaties van de joodse en Arabische volkeren als geheel. Hun nationale ambities in die bredere zin zijn niet alleen compatibel, maar ook complementair.

Niemand kan serieus beweren dat een Joods Palestina de onafhankelijkheid of eenheid van het Arabische ras op enigerlei wijze in gevaar zou kunnen brengen of schaden. Het gebied van West-Palestina is minder dan 1% van het uitgestrekte grondgebied dat wordt bezet door de Arabische Staten in het Nabije Oosten, met uitzondering van Egypte.

Het aantal Arabieren in dit land is minder dan 3% van het aantal Arabieren dat hun politieke onafhankelijkheid heeft verworven. De Arabieren in Palestina, zelfs als ze een minderheid waren, zouden nog steeds deel uitmaken van die grote Arabische meerderheid in het Midden-Oosten. Het bestaan ​​van Arabische staten in het noorden, oosten en zuiden van Palestina is een automatische garantie, niet alleen van de burgerlijke, religieuze en politieke rechten van de Arabieren in Palestina, maar ook van hun nationale aspiraties.

Maar een Joods Palestina, een dichtbevolkte, hoogontwikkelde Joodse Staat heeft iets van grote waarde en belang te bieden, niet alleen voor de Arabieren in Palestina, maar ook voor degenen in de buurlanden. Zelfs het kleine begin van de Joodse staat, waar Joden slechts een klein deel van het land hebben bezet en ontwikkeld, hebben al een duidelijk effect gehad op de ontwikkeling van de bevolking in Palestina.

Zelfs nu nog is de positie van de Arabische boer en boer in Palestina superieur aan die van de Arabische boer in Arabische Staten. Ons nationale doel kan niet worden bereikt zonder groot constructief werk, agrarisch, industrieel, materieel en cultureel, en dit moet, door zijn aard, de economische en sociale normen van alle inwoners van het land verhogen.

We kunnen de watervoorraden van Palestina, die nu worden verspild, niet volledig benutten zonder ook grotere irrigatiemogelijkheden voor de Arabische jongens te bieden. We kunnen geen moderne cultivatiemethoden introduceren zonder dat de Arabieren van dat voorbeeld leren. We kunnen geen Joodse arbeid organiseren en de arbeidsomstandigheden verbeteren zonder op dezelfde manier de Arabische arbeider te organiseren en zijn omstandigheden te verbeteren.

Zolang de regering in buitenlandse [Britse] handen is, is de impact van onze ontwikkeling op de Arabische vooruitgang klein. De theorie van het evenwicht tussen joden en Arabieren, wat in de praktijk betekende dat we ons werk in toom moesten houden en belemmeren, was niet alleen schadelijk voor ons maar ook voor de Arabieren.

Men kan terecht de vraag stellen: waarom kunnen een miljoen Arabieren veilig in een Joodse staat worden achtergelaten en waarom zouden geen miljoen Joden in een Arabische staat moeten worden achtergelaten? Als de Joden en Arabieren die in Palestina zijn, alle Joden en alle Arabieren waren die in de wereld bestaan, zou dit een zeer logisch en sluitend argument zijn. Er zou dan geen enkele reden zijn waarom men een Arabier boven een Jood of een Jood boven een Arabier zou verkiezen, en alleen cijfers zouden tellen.

Maar men kan niet voorbijgaan aan het feit dat beide gemeenschappen die in Palestina leven slechts fragmenten zijn van grotere gemeenschappen die buiten leven, en beiden behoren tot deze grotere eenheden en hun lot is onlosmakelijk verbonden met de grotere eenheden.

Door de Joden in Palestina een nationaal thuis te ontzeggen, door te voorkomen dat ze een meerderheid worden en een staat worden, ontneemt u niet alleen de 600.000 Joden die hier zijn, maar ook de miljoenen Joden die nog in de wereld zijn achter gebleven, verstoken van onafhankelijkheid en Staat. Op geen enkele andere plaats kunnen ze het verlangen of het vooruitzicht hebben om een ​​staat te bereiken.

Door de miljoen Arabieren hetzelfde vooruitzicht te ontnemen, heeft u geen enkele invloed op de status van het Arabische ras. Een Arabische minderheid in een Joodse staat zou betekenen dat slechts een bepaald aantal individuele Arabieren niet het privilege van een Arabische staat zou genieten, maar het zou op geen enkele manier afbreuk doen aan de onafhankelijkheid en positie van het vrije Arabische ras. De Arabische minderheid in Palestina, omringd door Arabische staten, zou veilig blijven in nationale omgang met hun ras.

Maar een joodse minderheid in een Arabische staat, zelfs met de meest ideale papieren garantie, zou het definitieve uitsterven van de joodse hoop betekenen, niet alleen in Palestina, maar voor het hele joodse volk, voor nationale gelijkheid en onafhankelijkheid, met alle rampzalige gevolgen die zo bekend zijn in de joodse geschiedenis.

Het geweten van de mensheid zou dit moeten afwegen: waar is het evenwicht van gerechtigheid, waar is de grootste behoefte, waar is het grotere gevaar, waar is het minste kwaad en waar is het minste onrecht? Het lot van de joodse minderheid in Palestina zal niet verschillen van het lot van de joodse minderheid in enig ander land, behalve dat het hier veel erger zou kunnen zijn.

Plaatje hierboven: Jeruzalem, juli 1963. De twee Israëlische politici, David Ben-Gurion (links) en Golda Meir (rechts), zitten aan de kabinetstafel in de Knesset [beeldbron: David Rubinger/CORBIS]


Bronnen:

♦ naar een artikel van EoZ “David Ben Gurion on the moral argument of a Jewish state in Palestine with an Arab minority” van 30 november 2020 op de site van Elder of Ziyon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.