Joe Biden eiste al in 1995 de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël en het Joodse volk

Bij het plaatje hierboven: Op de Senaatsvloer legde een toenmalige 52-jarige senator van Delaware Joe Biden op 24 oktober 1995 een stevige verklaring af waarin hij er bij de VS op aandrong om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël en van het Joodse volk en om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen [beeldbron: C-Span]

“Mogen we voorstellen dat ze het platform van de Democratische Partij lezen, want hier spreken we vol vertrouwen namens de hele natie. ‘Jeruzalem’, verklaart het platform, ‘zou voor altijd onverdeeld moeten blijven. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. We zullen onze ambassade daarheen verplaatsen.'”
[bron: Democratisch senator Daniel Moynihan op 13 augustus 1980]

Zoals steeds en overal het geval is, beloven politici veel tijdens verkiezingsperiodes maar eens voorbij en ze verkozen zijn, zijn ze alles vergeten wat ze hebben beloofd. Hoe onbetrouwbaar Amerikaanse presidentskandidaten zijn in hun beloftes bleek bv. toen Barack Obama tijdens de presidentsverkiezingen van 2008 op de AIPAC conferentie (American Israel Public Affairs Committee) op 4 juni 2008 verklaarde: “Jeruzalem zal de hoofdstad van Israël blijven en mag niet gesplitst worden”.

Een uitspraak die hij, nadat hij een half jaar later president werd, sindsdien nooit meer herhaald heeft. Het was duidelijk dat hij zijn Joodse kiezers destijds compleet misleid had en Israël verraden.

Tijdens de regering van de Democratische president Bill Clinton werd besloten om de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. Maar die eeuwenoude joodse droom zal pas ruim 25 jaar later door een Republikeinse president worden verwezenlijkt.

Het Amerikaanse Congres nam op 23 oktober 1995 The Jerusalem Embassy Relocation Act aan, een wet die bij meerderheid van stemmen werd goedgekeurd door zowel de Amerikaanse Senaat als door het Congres. Het document dat de uitvoering sommeerde moest nog wel ondertekend worden door de president.

Vanaf dan zal elke zittende president elke zes maanden het document tot uitvoering op zijn bord krijgen en het uitstel ondertekenen, net zoals ook Barack Obama dat tijdens zijn acht-jarig bestuur dat zal doen .. elke zes maanden [!]

Welgeteld 22 jaar later, kondigde eind november 2017 de Amerikaanse Republikeinse president Donald Trump aan dat hij het document van uitstel dat door de Democratische partij was opgemaakt, niet meer zou ondertekenen en kondigde hij op 6 december 2017 de erkenning aan van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël.

Tegelijk gaf hij opdracht tot de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de heroprichting van de Joodse staat Israël opende de Amerikaanse ambassade op 14 mei 2018 in Jeruzalem haar deuren.

Hieronder volgt de toespraak van senator Joe Biden van 24 oktober 1995 [bekijk hier de videobeelden] waarin hij een hartstochtelijk pleidooi afsteekt voor de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël en het Joodse volk, en vraagt om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen.

We zullen moeten afwachten of Biden – 25 jaar later – zich zal houden aan zijn belofte of zal besluiten om op zijn stappen terug te keren en – net zoals zijn voormalige chef Barack Obama dat deed – verraad en bedrog te plegen jegens zijn Joodse volgers in de VS, Israël en in de Diaspora.

[…]

Mevrouw de voorzitter, dank u zeer.

Helemaal terug in 1983 toen senator – en ik wil [de Democratische] senator Daniel Moynihan bedanken die hier niet aanwezig is, omdat hij in 1983 dit proces startte.  Hij zei dat we dit moesten doen en eindelijk zijn we daar aan toegekomen.

Mevrouw de Voorzitter, met betrekking tot het laatste punt dat mijn collega van Connecticut heeft gemaakt over het vredesproces, ben ik de afgelopen 24 jaren van mening geweest dat de enige manier waarop er vrede in het Midden-Oosten kan zijn, en zoals de Arabische landen dat weten, er geen scheiding is tussen de Verenigde Staten en Israël. Geen enkele. Zero. Geen.

En ik zou durven stellen dat wij daarom vandaag zijn waar we vandaag zijn, omdat we niet onder het leiderschap van deze president en anderen hebben gehandeld. We hebben het duidelijk gemaakt dat er geen wig tussen ons kan worden gedreven. Vandaar dat er geen ander alternatief meer overblijft dan op een geschikte wijze voor vrede te zorgen.

Onder iedereen die bekend is – en dat is iedereen – op deze vloer met het Joodse volk, zij weten wat de centrale betekenis is van de Oude Stad  Jeruzalem en wat zij betekent voor de Joden waar ze zich ook bevinden. Altijd en telkens opnieuw hebben Regimes getracht deze navelstreng door te knippen die de Joden verenigt met hun hoofdstad.

Ze hebben de Tempel vernietigd. Ze hebben de Joden verboden om in Jeruzalem te leven. Ze hebben het aantal Joden dat werd toegestaan om naar hun heimat te emigreren tot nul herleid en tenslotte, in deze eeuw, hebben ze eenvoudig geprobeerd om de Joden uit te roeien. Ze zijn misschien geslaagd, mevrouw de Voorzitter, om de fysieke structuren en vele levens te vernietigen, maar ze waren nooit succesvol in het elimineren van de Joodse aanwezigheid in Jeruzalem — noch om de spirituele band tussen Joden en hun fel aanbeden hoofdstad door te snijden.

Na de verschrikkelijke gebeurtenissen van de Holocaust keerden de Joodse mensen terug om te eisen wat vele harteloze mensen hebben geprobeerd om hen een eeuw te ontzeggen – het recht op een vreedzaam bestaan in hun eigen land, in hun eigen hoofdstad.

Hoe kunnen velen van ons die schitterende foto vergeten van een ongewapende Israëlische soldaat die uitbarst in tranen en gebed nadat hij de Westelijke Muur had bereikt nadat zijn leger de oostelijke helft van de stad tijdens de Zesdaagse Oorlog bevrijdde. Deze tranen vertelden een verhaal, een verhaal van een volk dat zijn rechtvaardige plaats onder de naties werd ontkend, een volk dat de toegang was geweigerd tot hun meest gelouterde religieuze sites, een volk dat eindelijk na een lange tribulatie thuiskomt.

Mevrouw de Voorzitter, het is onredelijk dat we weigeren het recht te erkennen van het Joodse volk om hun eigen hoofdstad te kiezen. Wat geeft ons het recht om hun keuze in vraag te stellen? Al 47 jaar leven wij en veel van de rest van de internationale gemeenschap al 47 jaar een leugen, terwijl Israël zijn regeringskantoren, zijn parlement en zijn nationale monumenten heeft in Jeruzalem, niet in Tel Aviv.

Toch zijn bijna alle ambassades gevestigd in Tel Aviv. Ik denk dat dit een weigering is van de fundamentele realiteit. Mevrouw de Voorzitter, weigeren wij in voortdurende schande om ons Israël en Tel Aviv te geven wat het Joodse volk in hun hart weten dat de waarheid is? Ongeacht wat anderen mogen denken, is Jeruzalem de hoofdstad van Israël.

Israël is niet zomaar een oud land. Vermits de Israëliërs en Palestijnen de onderhandelingen over de eindstatus hebben aangevat in mei – die in mei 1996 zijn begonnen onder de leiding van president Clinton, kan ik toevoegen dat de onderhandelingen werden mogelijk gemaakt  door het harde werk van de regering Clinton, waarbij het voor iedereen duidelijk moet zijn dat de Verenigde Staten vierkant achter Israël staan, onze nauwe vriend en bondgenoot. De Amerikaanse ambassade verplaatsen naar Jeruzalem zal het juiste signaal zenden, niet een vernietigend signaal.


Bronnen:

♦ naar een artikel van EoZ “Good Biden 1995 statement on Senate floor that Jerusalem is the capital of Israel (video)” van 8 november 2020 op de site van Elder of Ziyon

♦ naar een artikelMoynihan Asserts the U.S. Will Move Its Embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem” van 13 augustus 1980 op de site The Jewish Telegraphic Agency (JTA)

♦ naar een artikelDaniel Moynihan Faces Pro-Israel Competition” van juni 1994 op de site van The Washington Report On Middle East Affairs

Een gedachte over “Joe Biden eiste al in 1995 de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël en het Joodse volk

  1. Joseph Robinette Biden Jr. staat vooral bekend als de weerhaan die met alle winden meedraait.

    De man & zijn boodschap zijn daarom niet serieus te nemen.

    De énige die meende wat hij zei en dit ook uitvoerde was Donald John Trump.

    En dát was het probleem!

    Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.