UNRWA: ‘Palestijnse vluchtelingen’ zijn geen ECHTE vluchtelingen volgens internationaal recht

UNRWA is de hulporganisatie van de Verenigde Naties voor de Palestijnen die werd opgericht in 1950, van wie het mandaat onlangs door de Algemene Vergadering van de VN (UNGA) werd verlengd tot 30 juni 2023.

Palestijnse vluchtelingen worden gedefinieerd als “personen wier normale verblijfplaats Palestina was in de periode van 1 juni 1946 tot 15 mei 1948, en die als gevolg van het conflict van 1948 zowel huis als middelen van bestaan ​​verloren”. Veel Arabieren beweren dat 800.000 tot 1.000.000 Palestijnen vluchtelingen werden in 1947-1949.

De laatste volkstelling werd gehouden in 1945. Er waren slechts 756.000 permanente Arabische inwoners in Israël. Op 30 november 1947, de datum waarop de VN voor opdeling stemde, bedroeg het totaal 809.100. Een volkstelling van de regering van Israël in 1949 telde 160.000 Arabieren die na de oorlog in Israël woonden.

Dit betekende dat niet meer dan 650.000 Palestijnse Arabieren vluchtelingen konden worden. Een rapport van de VN-bemiddelaar over Palestina (vanaf september 1948) kwam uit op een nog lager aantal: 360.000 (de CIA-schatting was 330.000).

Toen het Agentschap in 1950 met zijn activiteiten begon, beantwoordde het aan de behoeften van ongeveer 750.000 Palestijnse vluchtelingen. De nakomelingen van mannelijke vluchtelingen uit Palestina, inclusief geadopteerde kinderen, komen ook in aanmerking voor registratie. Tegenwoordig komen meer dan 5,6 miljoen Palestijnse vluchtelingen in aanmerking voor UNRWA-diensten.

UNRWA heeft een pagina met veelgestelde vragen. Voor de meeste antwoorden probeert het te doen alsof er geen verschil is tussen UNRWA’s ‘Palestijnse vluchtelingen’ en hoe de UNHCR vluchtelingen definieert:

Is de overdracht van vluchtelingenstatus aan afstammelingen uniek voor UNRWA?

Nee. Volgens het internationaal recht en het beginsel van eenheid van het gezin worden de kinderen van vluchtelingen en hun nakomelingen ook als vluchtelingen beschouwd totdat er een duurzame oplossing is gevonden. Zoals aangegeven door de Verenigde Naties, is dit principe van toepassing op alle vluchtelingen en zowel UNRWA als UNHCR hebben op basis hiervan hun nakomelingen als vluchtelingen erkend.

Dit is niet waar – UNRWA beschouwt alle nakomelingen automatisch als vluchtelingen, terwijl UNHCR ze definieert als afgeleide vluchtelingen. In tegenstelling tot UNRWA moeten UNHRC-vluchtelingen bewijzen dat zij voor elke generatie in aanmerking komen. Maar het blijkt dat er één veelgestelde vraag is die zelfs UNRWA niet kan draaien:

Waarom verleent UNRWA diensten aan Palestijnen met een andere nationaliteit?

Het mandaat van UNRWA is om bescherming en hulp te bieden aan Palestijnse vluchtelingen in afwachting van een rechtvaardige en duurzame oplossing voor hun benarde situatie. Het is aan de Algemene Vergadering van de VN om te bepalen wie het Agentschap bedient. Het in aanmerking komen voor de ontvangst van UNRWA-diensten is nooit afhankelijk gesteld van het ontbreken van nationaliteit. Het in aanmerking komen voor UNRWA-diensten is een kwestie die los staat van de toekenning van de vluchtelingenstatus of nationaliteit onder internationaal recht – kwesties die buiten het mandaat van het Agentschap vallen.

Volgens UNRWA waren er vanaf 2019 meer dan 5,6 miljoen Palestijnse vluchtelingen als zodanig geregistreerd bij het Agentschap en kwamen ze in aanmerking voor toegang tot zijn diensten binnen de UNRWA-operatiegebieden.

UNRWA wordt gedwongen toe te geven dat een ‘Palestijnse vluchteling’ alleen betekent dat men in aanmerking komt voor UNRWA-diensten, maar het betekent niet dat ze vluchtelingen zijn volgens het internationaal recht.

In feite is de uitdrukking ‘Palestijnse vluchtelingen’ een enorme oplichterij. Omdat UNRWA een VN-organisatie is, denken mensen dat het woord ‘vluchteling’ een consistente betekenis heeft, maar in feite – zoals UNRWA toegeeft – hebben ‘Palestijnse vluchtelingen’ volgens het internationaal recht geen vluchtelingenstatus.

Voorzichtige waarnemers wisten dit al. Immers, echte vluchtelingen kunnen asiel aanvragen in andere landen en ‘Palestijnse vluchtelingen’ niet, tenzij het ook vluchtelingen uit Syrië of andere onderdrukkende regimes zijn.

De reden dat UNRWA erop staat de bewust valse terminologie van ‘vluchteling’ te gebruiken, is om mensen in verwarring te brengen, om te proberen meer bijdragen te krijgen, om sympathie te vergaren voor een bevolking die in veel betere omstandigheden verkeert dan vrijwel alle echte vluchtelingen wereldwijd.


Bronnen:

♦ naar een artikel van EoZ “Fine print: @UNRWA admits that “Palestine refugees” are not REAL refugees under international law” van 6 november 2020 op de site van Elder of Ziyon

♦ naar een artikel van Mitchell Bard “The Palestinian Refugees: History & Overview” op de site van The Jewish Virtual Library (JVL)

2 gedachtes over “UNRWA: ‘Palestijnse vluchtelingen’ zijn geen ECHTE vluchtelingen volgens internationaal recht

  1. En wat zijn de consequenties van deze “”openbaring””?

    Nada, helemaal niets.

    Het VN leugencarousel draait gewoon door, gesponserd door de linkse media & elite die er alles aan deed/doet om die éne persoon die de ballon had doorgeprikt weg te krijgen uit zijn machtspositie.

    Daar werd op geen enkele manier op bezuinigd.

    Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.