Palestijnse terreurgroepen willen af van het ‘terrorisme etiket’ om meer geld van de EU te krijgen

Plaatje hierboven: Volgens de links-liberale ‘anti-Israëlische’ westerse media zijn deze Palestijnen geen terroristen maar ‘verzetstrijders’. Onder hen ook gewone ‘houthakkers’ en ‘slagers’ die trachten eerlijk hun brood te verdienen. De overigen zijn ‘kwajongens’ die al eens graag ‘een streek uithalen met Joden zonder daarbij slechte bedoelingen te koesteren’ … [beeldbron: Albawaba]

Ambtenaren van het Palestijnse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn bijeengekomen met vertegenwoordigers van Palestijnse facties, burgerorganisaties en gevangenenorganisaties om manieren te bespreken om terreurorganisaties van de lijst met beperkende maatregelen van de Europese Unie te verwijderen. De lijst is belangrijk omdat de EU geen geld kan uitkeren aan ngo’s die banden hebben met de terreurgroepen op de lijsten, of die weigeren te ondertekenen.

Volgens een verklaring op de officiële nieuwssite van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), concentreerde de bijeenkomst, onder voorzitterschap van secretaris-generaal van het uitvoerend comité van de PLO, dr. Saeb Erekat, zich op de noodzaak om een ​​relatie met de EU te behouden en tegelijkertijd het terrorisme etiket af te wijzen, dat aan de facties is gehecht en de noodzaak om aan die benaming te voldoen om toegang te krijgen tot de financiering.

De aanwezigen kwamen ook unaniem overeen om voorwaardelijke financiering af te wijzen. BIJLAGE II van de algemene voorwaarden verbonden aan EU-subsidies bevat een bepaling (artikel 1, 1.5bis) die stelt:

Begunstigden en contractanten van subsidies moeten ervoor zorgen dat er geen onderaannemers, natuurlijke personen, waaronder deelnemers aan workshops en / of opleidingen en ontvangers van financiële steun aan derden, op de lijsten van beperkende maatregelen van de EUstaan genoteerd.

Op deze lijsten staan ​​verschillende Palestijnse terreurgroepen, waaronder onder meer de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en Hamas.

130 Palestijnse ngo’s hebben geweigerd de clausule te ondertekenen en benadrukken dat de bepaling neerkomt op illegale inmenging in Palestijnse politieke processen door externe instanties, aangezien de terreurgroepen in kwestie ‘politieke partijen’ zijn. Eind december 2019 lanceerden ze een ‘Palestijnse nationale campagne om voorwaardelijke financiering te weigeren’.

In juni trok de EU de financiering terug van ten minste één Palestijnse ngo, BADIL, in nadat deze weigerde de antiterreurclausule te ondertekenen. In totaal verloor de ngo 1,7 miljoen euro aan financiering die was toegewezen aan een driejarig project met de titel ‘Mobilizing for Justice in Jerusalem’.

De ngo verklaarde hun besluit om niet te tekenen door te stellen dat de clausule neerkwam op ‘de aanvaarding en goedkeuring van de aantijgingen van de zionistische lobby en Israëlische campagnes’, met als doel ‘de strijd van de Palestijnen te criminaliseren’.

Dat besluit werd genomen nadat druk was uitgeoefend op het leiderschap van de EU, onder meer door de denktank NGO Monitor, wiens vicepresident Olga Deutsch tegen The Jerusalem Post zei:

We hebben jarenlang aandacht gevraagd voor het gebrek aan onafhankelijke mensenrechtenverdedigers binnen Palestijnse civiele samenleving, een sector die in plaats daarvan is gekaapt door radicale actoren, waaronder internationaal verboden terreurgroepen zoals de PFLP. Erger nog, in plaats van de EU-regels te gebruiken als een kans om de ngo-sector te rehabiliteren, heeft de Palestijnse regering deze nog aangedraaid – als een kwestie van nationale prioriteit – om internationale normen te omzeilen en buitenlandse fondsen te laten stromen naar een andere para-gouvernementele tak die zich verzet tegen elke notie van samenleven of vrede, ook met groepen die nauw verbonden zijn met gewelddadige terreurelementen.

De activiteit op dit front was in de zomer stilgevallen. De aanwezigen op de bijeenkomst hebben echter besloten te proberen druk uit te oefenen op parlementen over de hele wereld om de geldstroom naar de NGO’s te herstellen.

De bijeenkomst, die plaatsvond op 30 september in Ramallah, trok de aandacht van het Israëlische Ministerie van Strategische Zaken, dat een briefingdocument heeft verspreid onder een aantal regerings- en veiligheidsfunctionarissen, waarin deze laatste ontwikkeling wordt beschreven.

In dat document werd ook opgemerkt dat de aanwezigen niet alleen druk uitoefenden op de EU om haar besluit terug te draaien, maar ook manieren bespraken om zich te verzetten tegen campagnes van ‘zionistische lobby’-groepen – waarvan zij zeggen dat het doel is om elementen van de Palestijnse samenleving te delegitimeren.

Naar ons begrip is de bijeenkomst onder leiding van Erekat bedoeld om een ​​signaal te geven aan de Palestijnse facties, geleid door Hamas, en aan maatschappelijke organisaties, dat de PA hen bijstaat in de strijd tegen de EU op het gebied van financierings voorwaarden,” merkte het briefingdocument op.

Minister van Strategische Zaken Orit Farkash-Hacohen merkte op:

De afgelopen maanden heeft de Europese Unie onder druk gestaan ​​om haar beleid met betrekking tot de overdracht van gelden aan Palestijnse organisaties te wijzigen. Het besluit van de Unie om zich niet terug te trekken uit haar beleid is welkom en belangrijk om onderscheid te maken tussen legitieme burgeractiviteiten en het ondersteunen en promoten van terroristische activiteiten. Ik roep de landen van Europa op om ook de norm van de Unie over te nemen, en niet de hand te reiken aan degenen die hen onder druk zetten om deze duidelijke regel in te trekken. Het belastinggeld van Europese burgers mag degenen die terrorisme steunen, direct of indirect, niet financieren.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Donna Rachel Edmunds “Palestinian officials aim to pressure EU to reverse NGO funding ban” van 7 oktober 2020 op de site van The Jerusalem Post

2 gedachtes over “Palestijnse terreurgroepen willen af van het ‘terrorisme etiket’ om meer geld van de EU te krijgen

Reacties zijn gesloten.