PA geeft vorstelijke beloningen aan vrijgelaten terroristen om niks te doen

In een onthullend interview deed Qadri Abu Bakr, de directeur van de door de Palestijnse Autoriteit gefinancierde Commissie van Gevangenen en Vrijgelaten Gevangenen, drie uitzonderlijke onthullingen – die allemaal relevant zijn voor de buitenlandse donoren van de PA.

Ze laten zien waar de PA prioriteit aan geeft, en wat uiteindelijk de doelen zijn die de buitenlandse donoren helpen financieren. Sinds Palestinian Media Watch de betalingen van de PA voor terreurbeloningen onthulde, reserveren veel landen die geld aan de PA doneren hun donaties voor specifieke doeleinden, zoals de betaling van de salarissen van ambtenaren.

Volgens Abu Bakr is de laatste oefening van de PA op het gebied van misleiding het rekruteren van vrijgelaten terroristen – aan wie de PA salarissen betaalt omdat niets te doen – om ogenschijnlijk legitieme PA-functies te vervullen en daarmee de wereld te misleiden om de buitensporige terreurbelonings programma van de PA te financieren.

Het meest schandalige is dat de PA de vrijgelaten terroristen gaat integreren in posities in de veiligheidstroepen van de PA – dezelfde strijdkrachten die zijn belast met het bestrijden van terrorisme. Tijdens het interview gaf Abu Bakr toe dat er tussen 7.000 en 8.000 terroristen zijn vrijgelaten. Deze terroristische gevangenen ontvangen een maandsalaris van de PA om niets te doen!

Op de Facebook-pagina van de PLO Commissie van Gevangenen ‘Zaken stond op 7 september 2020 te lezen:

Een gevangene wordt vrijgelaten uit de gevangenis en krijgt een ‘vrijgelaten gevangene salaris’, zonder te werken en zonder iets te doen … We hebben 7.000 tot 8.000 vrijgelaten gevangenen die een dergelijk salaris ontvangen.

Vervolgens gaf Abu Bakr toe dat ondanks de diepe financiële crisis waarmee de Palestijnse Autoriteit zichzelf heeft opgezadeld, en hun oproepen aan de wereld om hulp om de gevolgen van de Covid-19 pandemie het hoofd te bieden, de PA toch blijft doorgaan met salarissen aan terroristen uit betalen. Hij zette zelfs zijn eigen baan op het spel als de salarissen van de terroristen niet zouden worden betaald: “Ik neem ontslag als de vergoedingen niet worden betaald.

Ten slotte legde Abu Bakr enkele van de extra voordelen uit – zoals universitair onderwijs, professionele training en zelfs tandheelkundig werk – die de PA toekent aan vrijgelaten terroristen:

Elke gevangene die na een jaar wordt vrijgelaten, komt in aanmerking voor een studie aan de universiteit en ook voor timmerwerk, metaalbewerking en dergelijke. Elk beroep dat we voor hem kunnen bedenken. We vergoeden ook tandheelkundige behandelingen tot 5.000 [Israëlische] sjekels. We betalen ook implantaten.

Geld voor niets
De PA-wet van 2004 inzake gevangenen en vrijgelaten gevangenen garandeert terroristen – zowel degenen die in de gevangenis zitten als degenen die uit de gevangenis zijn vrijgelaten – een maandsalaris en vele andere voordelen. PA-regeringsbesluit nr. 15 van 2013, zoals gewijzigd in 2015, nam de ‘Regeling voor het verzekeren van banen voor vrijgelaten gevangenen’ aan, die zowel de betaling van salarissen aan vrijgelaten terroristen codificeert als de andere voordelen waarop zij recht hebben.

Paragraaf 8 (1) van de verordening bepaalt:

Een vrijgelaten mannelijke gevangene die 10 jaar of langer in de gevangenis heeft gezeten, en een vrijgelaten vrouwelijke gevangene die 5 jaar of langer in de gevangenis heeft gezeten, zullen in dienst worden genomen bij een Salaris in de staatsinstellingen, volgens de tabel die aan deze verordening is toegevoegd.

Hoewel deze bepaling zou kunnen suggereren dat deze vrijgelaten terroristen – mannen die 10 jaar in de gevangenis hebben gezeten en vrouwen die 5 jaar in de gevangenis hebben gezeten – feitelijk In loondienst, artikel 8 (3) verduidelijkt:

Elke vrijgelaten gevangene die tewerkgesteld wordt met een salaris volgens deze clausule, is verplicht om de officiële beslissingen van de staatsinstellingen na te leven en zich op het werk aan te melden als hij daartoe wordt verzocht.

Met andere woorden: vrijgelaten terroristen die aan de criteria voldoen, zijn eigenlijk niet in dienst van de PA. In plaats daarvan ontvangen ze gewoon een salaris voor een functie, waarvoor ze zich alleen moeten melden als ze daar specifiek om vragen. Volgens Abu Bakr zijn er tussen de 7.000 en 8.000 vrijgelaten terroristen die ‘met een salaris tewerkgesteld zijn’ maar niets doen.

De uitbetalingstabel (waarnaar wordt verwezen in paragraaf 8 (1)) die aan de verordening is gehecht, stelt de salarissen van de vrijgelaten terroristen vast volgens de salarisschalen van niet-terroristische, gezagsgetrouwe, echte, hoge ambtenaren.

Volgens de salarisschaal ontvangen terroristen die na 10 jaar in de gevangenis worden vrijgelaten, een startsalaris dat gelijk is aan het salaris dat wordt verdiend door een manager van klasse A of een luitenant-kolonel, simpelweg omdat ze vrijgelaten terroristen zijn:


Bronnen:

♦ naar een artikel van Maurice Hirsch “Abbas’ latest joke: Appoint terrorists to fight terror” van 1 oktober 2020 op de site van Palestinian Media Watch (PMW)

Een gedachte over “PA geeft vorstelijke beloningen aan vrijgelaten terroristen om niks te doen

Reacties zijn gesloten.