Palestijnse terreurfacties sluiten de rangen in hun verzet tegen Arabische normalisatie met Israël

De virulente Palestijnse haat jegens de Joden en de staat Israël in het bijzonder, heeft de Palestijnse terreurfacties weer in elkaars armen gedreven. Het lijkt alsof er nooit ruzie is geweest tussen Al Fatah van Mahmoud Abbas in Ramallah en hun opponenten die de Gazastrook controleren en brutaliseren, met name Hamas en Islamitische Jihad (PIJ).

Khaled Al-Batsh, een lid van het politieke bureau van de Palestijnse Islamitische Jihad, zei in een interview op 14 september 2020 op Mayadeen TV (Libanon) dat de betekenis van het ‘alomvattende verzet’ waarover de leiders van de Palestijnse facties overeenstemming hebben bereikt is dat het verzet tegen Israël zou beginnen met de pen, liederen en gedichten, en zou worden gevolgd door stenen, messen, geweren en raketten.

Interviewer:

De deelnemers aan de historische bijeenkomst van [de Palestijnse] facties zijn unaniem overeengekomen om de strategie van’ alomvattend verzet ‘te versterken. Deze [uitdrukking] werd meer dan eens genoemd, in verschillende contexten. Wat is de essentie en de structuur van deze strategie van ‘alomvattend verzet’?

Khaled Al-Batsh antwoordde hierop het volgende:

De manier waarop wij als Palestijnen het alomvattend verzet begrijpen, is dat het begint met stenen, de pen, liederen en gedichten, gevolgd door stenen, messen, geweren en raketten. Dit is de essentie van ‘alomvattend verzet’ zoals wij het begrijpen. Het verzet van het Palestijnse volk varieert van rotsen tot raketten.

Fatah-lid van het Centraal Comité Azzam Al-Ahmad zei in een interview van 15 september 2020 op Al-Araby TV (Qatar / VK) dat Fatah hoopt dat de mensen van de VAE en Bahrein hun leiders zullen ‘in bedwang houden’ en ervoor zorgen dat ze de vredesakkoorden die ze hebben getekend met Israël.

Hij zei dat de Palestijnen Mekka, Bagdad, Caïro, Amman, Damascus en Jeruzalem verdedigen tegen de ‘territoriale plannen’ van de zionisten om uit te breiden van de Nijl tot de Eufraat. Hij zei ook dat Fatah zal blijven ‘dienen als speerpunt’ tegen de Verenigde Staten en de zionistische beweging.

Azzam Al-Ahmad:

We hopen dat het volk [van de VAE en Bahrein] [hun leiders] in bedwang zal houden en hen zal laten heroverwegen wat ze hebben ondertekend. Vernietig uzelf en de toekomst van de hele Arabische natie niet. Wij, de Palestijnen, verdedigen jullie allemaal – we verdedigen Mekka, Bagdad, Caïro, Amman en Damascus. Dit is onze bestemming als Palestijnen. Wij zijn de murabitun in Jeruzalem die het verdedigen tegen de zionistische territoriale ontwerpen van de Nijl tot de Eufraat. We zullen blijven dienen als speerpunt in de confrontatie tegen de Amerikaanse regering en de zionistische beweging. We zullen blijven dienen als speerpunt en blijven volharden en vechten. We vechten al meer dan 100 jaar ter verdediging van de Arabische natie en de islamitische en christelijke heilige plaatsen.

Op 13 september 2020 zond Palestina TV een interview uit met Saleh Al-Arouri, de vice-voorzitter van het Politiek Bureau van Hamas. Zoals bekend staat Al-Arouri op de ‘Most Wanted’ -lijst van de VS met een prijs van 5 miljoen dollars op zijn hoofd, dood of levend.

Saleh Al-Arouri zei dat elke toekomstige volksstrijd zou lijken op de eerste Intifada, waarin hij zei dat alle Palestijnse facties hetzelfde pad hadden gevolgd. Hij voegde eraan toe dat de Eerste Intifada vreedzaam was geweest totdat de reacties van Israël haar dwongen te escaleren.

Saleh Al-Arouri:

Wat betreft de populaire strijd, zoals onze broer Jibril [Rajoub] zei, dit is niet iets nieuws voor ons. De eerste Intifada was een volksverzet. Het was zelfs vredig. Maar met de vijand, met zijn agressie en crimineel gedrag tegen ons volk en het verzet, dwong de escalatie in deze Intifada. In de eerste Intifada … wil ik de broeders herinneren die die periode hebben meegemaakt … hebben we tenslotte een nieuwe generatie mensen die er [toen] niet waren. We hadden allemaal hetzelfde pad gevolgd, ondanks dat we tot verschillende facties behoorden. Er was geen nationaal leiderschap dat alle facties en het volk vertegenwoordigde, en ondanks dit volgden we allemaal hetzelfde pad. We leren nu van het verleden. We willen opnieuw hetzelfde pad volgen en binnen hetzelfde kader opereren, zolang we het allemaal eens zijn over de doelen: we zullen onze natie verdedigen tegen de bezetting, tegen de criminele nederzettingen en tegen het verlaten en verraden van de [Palestijnse ] zaak [door anderen]. We zijn samen om deze redenen.

[…]

Ik vertel de bezetting dat onze natie – de vaders en de moeders – een nieuwe generatie heeft grootgebracht. Als je denkt dat omdat een paar [Arabische heersers] die ons de rug toekeren, je eenvoudig de rechten van onze mensen kunt negeren en ons land en heilige plaatsen kunt verzwelgen, je zou moeten weten dat we een nieuwe generatie hebben die kan slepen Jij door de modder en breng ons de overwinning. Vóór het jaar 2000 was de trein van normalisatie met de vijand geavanceerder dan nu. Er waren verschillende ambassades, vertegenwoordigers, handelskantoren, enzovoort, die in Tel Aviv waren geopend, en de tweede Intifada sloot ze allemaal en stopte het normalisatieproces.


Bronnen:

♦ naar een artikelFatah Central Committee Member Azzam Al-Ahmad: The Palestinians Defend the Entire Arab Nation from the Zionist Designs to Expand from the Nile to the Euphrates” van 15 september 2020 en een artikelIslamic Jihad Official Khaled Al-Batsh: Our Resistance Will Start With Songs And Poems, Which Will Be Followed By Rocks, Knives, Guns, And Rockets” van 17 september 2020 en een artikelSenior Hamas Official Saleh Al-Arouri On Palestinian Authority TV: We Have A New Generation That Can Drag Israel’s Nose Through The Mud” van 13 september 2020 op de site van The Middle East Media Research Institute (MEMRI)