Klimaatverandering begint Israël serieus parten te spelen

De extreme hitte van donderdag 3 september 2020 brak meer dan eeuwenoude records. Volgens de Israel Meteorological Service bereikten de temperaturen in Jeruzalem die donderdag 42,3 celsius, waarmee het record van 41,1 celsius in 1902 werd verbroken.

Een onderzoek naar de extreme temperatuurgebeurtenissen in Israël sinds de eeuwwisseling wijst op een aanzienlijke toename van het aantal hittegolven waarbij de temperatuur gedurende meer dan 3 opeenvolgende dagen minstens 6 graden hoger was dan de gemiddelde temperatuur. Dat gezegd hebbende, werden kleine temperatuurdalingen waargenomen tijdens hittegolven die minder dan 3 dagen duurden.

Plaatje hierboven: Het Institute for National Security Studies (INSS) en Konrad Adenauer Stiftung Israel (KAS Israel) organiseren op  dinsdag 15 september 2020 een online conferentie over de impact van klimaatverandering op het Midden-Oosten en de uitdagingen voor de nationale veiligheid. Experten zullen de impact van de opwarming van de aarde op de stabiliteit in het Midden-Oosten bespreken, de gevaren die inherent zijn aan de ernstige watertekorten in de regio en de vreselijke voorspellingen bespreken dat de Perzische Golfregio tegen 2050 misschien niet langer leefbaar zal zijn [beeldbron: INSS]

Meer van Galilea
De Israel Meteorological Service heeft een rapport gepubliceerd over extreme weersomstandigheden in Israël dat wijst op een significante opwarmingstrend in alle regio’s van het land. De opwarmsnelheid is hoger in de westelijke regio’s – de kustvlakte, de laaglanden, de noordelijke Negev en het berggebied – dan in de valleien, het oosten en het noorden, waar de temperatuurstijging het laagst was. .

Ondanks een intense hittegolf in de nazomer bevindt het Meer van Galilea begin september zich op het hoogste niveau voor deze tijd van het jaar in 27 jaar, meldde het waterschap donderdag. Een ander verrassend fenomeen, dat 17 jaar geleden voor het laatst werd opgemerkt, is een gestage stroom in de Dan-bron, die licht is toegenomen.

Uit gegevens van de Hydrologische Dienst van de Waterschapsdienst blijkt dat het waterpeil in het Meer van Galilea in de loop van augustus met 14 centimeter (5,5 inch) is gedaald als gevolg van minder pompen. Het huidige niveau is het hoogste sinds 1993, toen het niveau van het meer begin september 209,33 meter (687 voet) onder zeeniveau bedroeg, of 0,73 meter (2,4 voet) onder de bovenste rode lijn, het punt waarop de kustlijn faciliteiten beginnen te overstromen.

Ook het niveau van de Dode Zee daalde met 14 cm. In augustus, waardoor het waterpeil op het laagste punt op aarde komt op 434,86 meter (1427 voet) onder zeeniveau. Vakantiegangers die verkoeling zoeken in kreken en rivieren in het noorden van Israël moeten echter voorzichtig zijn: monsters genomen uit verschillende kreken in het noorden hebben onaanvaardbaar hoge niveaus van waterverontreiniging aangetoond, waarvan de bron nog niet is vastgesteld.

Zwemmen in de volgende rivieren en kreken is als tijdelijk gevaarlijk aangemerkt: Hasbani-rivier; De Jordaan bij de Hamisha-brug; De Jordaan bij de Huribrug; De Jordaan bij Meitzad Ateret; De Devorah-waterval in de Gilabonstroom; Majrase; Yehudiya; Mashoshim; De Horeb-poel in de Tzalmon-kreek; En de Tzalmon-kreek bij de korenmolen.

Plaatje hierboven: Flash-floods in Israel in april 2018. Negen jongeren komen om tijdens een plotselingen overstroming die plaatsvond in het zuiden van Israël tijdens een trektocht in de buurt van de Dode Zee, aldus de reddingsdienst van Magen David Adom [beeldbron: The Independent]

Verandering in het regenregime
Volgens het Israëlisch departement voor waterschapsbeleid is er aan het einde van de 21e eeuw kans op 10% minder neerslag. De verandering in de neerslagverdeling zal naar verwachting resulteren in jaren van benedengemiddelde regenval, een fenomeen dat zou kunnen leiden tot een verminderde aanvulling van waterbronnen en dus tot een verhoogd zoutgehalte van waterbronnen.

Volgens voorspellingen zal de stroming van de Jordaan – de belangrijkste waterbron van het Meer van Galilea – in de 21e eeuw naar verwachting met 22% (of mogelijk meer) afnemen. Dit is een dramatische trend voor de regio in termen van waterbeschikbaarheid en waterschaarste.

Van 2012 tot 2018 is de neerslagsnelheid in de noordelijke regio afgenomen ten opzichte van het jaargemiddelde voor deze regio. Dit cijfer weerspiegelt een afname van de aanvulling van watervoorraden, hoewel er geen afname is in de landelijke gemiddelde regenval. Volgens de Israel Meteorological Service is er sinds het begin van de jaren twintig geen significante verandering opgetreden in regenval of de seizoensverdeling door regenval.

Sinds 2000 is er echter enige verandering opgetreden in de neerslagverdeling, gekenmerkt door een afname van de gemiddelde neerslag in het noorden en een toename van de gemiddelde neerslag in het zuiden, evenals een toename van het volume en de intensiteit van regenbuien.

Opgemerkt moet worden dat deze analyse betrekking heeft op de trends in klimaatverandering in het land die tot nu toe zijn waargenomen, en niet de bedoeling heeft om klimaatvoorspellingen te doen. Dynamische klimaatvoorspellingsmodellen moeten worden gebruikt om toekomstige klimaatverandering te beoordelen. De resultaten van dergelijke modellen worden gepresenteerd in rapporten die zijn gepubliceerd door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Verandering in zeeniveau
Het zeeniveau in Israël stijgt met 10 mm per jaar, vergelijkbaar met het tempo van de zeespiegelstijging in andere delen van het Middellandse-Zeegebied. Een verandering in de zeespiegel zal uiteindelijk gevolgen hebben voor alle kusten van Israël, van Rosh Hanikra tot de grens van de Gazastrook.

Als de zeespiegel blijft stijgen, wordt verwacht dat de waterlijn zich naar het oosten terugtrekt, totdat deze de kustkliffen bereikt; Zoutwaterinfiltratie in het grondwater van de aquifer kan ook voorkomen. In een meer gevorderd stadium kan de kustlijn veranderen en kunnen de kustkliffen worden vernietigd. Hiervoor moeten woningen, hotels, erfgoedsites, fabrieken en dergelijke worden verplaatst.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Dan Lavie “Jerusalem sees highest temps in over 100 years” en een artikelSea of Galilee surprises with highest September level in 27 years” van 4 september 2020 op de site van Israel Hayom

♦ naar een artikelClimate Change Trends and Impact in Israel” van 11 februari 2020 en een artikelPreparing for Climate Change: New Team Set Up to Implement Israeli Plan Meets for First Time” van 25 december 2018 op de site van Israel’s Ministry of Environmental Protection