Canadese Joodse organisatie eist actie tegen de Chinese vervolging van Oeigoerse moslims

Een vooraanstaande Canadese joodse groep sloot zich dit weekend aan bij de leiders van de Oeigoerse moslimgemeenschap om de vervolging van China tegen de Oeigoeren te veroordelen en te eisen dat Canada en andere leden van de internationale gemeenschap hiertegen actie ondernemen.

De verklaring van B’nai Brith Canada, het Uyghur Rights Advocacy Project en het World Uyghur Congress, veroordeelde nadrukkelijk het huidige beleid van China ten aanzien van de Oeigoeren, een moslimminderheidsgroepering in de regio Xinjiang, die zijn onderworpen aan een brutale campagne van ontwrichting en ‘heropvoeding’ door de Chinese regering in de afgelopen maanden.

Rapporten geven aan dat deze campagne deportaties omvat naar concentratiekampen, marteling, onhygiënische omstandigheden en psychologische druktechnieken die bedoeld waren om de Oeigoeren te dwingen zich te conformeren aan de communistische partijlijn. “Voor Joden over de hele wereld hebben dergelijke gebeurtenissen een vreselijke weerklank en vormen ze een morele verplichting om zich uit te spreken“, zei B’nai Brith in de verklaring.

Michael Mostyn, Chief Executive Officer van B’nai Brith Canada, voegde toe:

We roepen alle internationale mensenrechtenorganisaties op om de mishandeling van de Oeigoeren ondubbelzinnig te veroordelen en om samen met ons van deze kwestie een cruciaal onderdeel te maken van onze campagnes. We roepen ook de regering van Canada op om het gedrag van China in de sterkst mogelijke bewoordingen te veroordelen en alle beschikbare middelen te gebruiken om het te helpen beëindigen.

Dolkun Isa, voorzitter van het World Uyghur Congress, zei:

China pleegt volledige etnische genocide tegen Oeigoeren en richt zich op onze eigen identiteit via uitgebreide netwerken van concentratiekampen, martelingen en doodskamers. We zijn erg dankbaar dat B’nai Brith Canada en de wereldwijde Joodse gemeenschap, zelf slachtoffers van genocide in de afgelopen eeuw, solidair zijn met Oeigoeren in het aangezicht van het kwaad.

Mehmet Tohti, uitvoerend directeur van het Uyghur Rights Advocacy Project (UHRP), Canada, noemde de vervolging van de Oeigoeren

[..] een 21e-eeuwse etnische genocide. De stilte van veel naties over de hele wereld is een schok voor het geweten van de menselijke beschaving. De tijd voor verbale uiting van bezorgdheid is voorbij. Nu hebben we actie nodig om onze belofte van Never Again na te komen.

De groepen drongen er bij de regering van Canada op aan om druk uit te oefenen op de Chinese regering om de Verenigde Naties volledige toegang tot Xinjiang te verlenen, een volledig rapport te eisen over de huidige situatie van de Oeigoeren, de Chinese vervolging van minderheden te veroordelen en zich uit te spreken over de kwestie in internationale fora.

Bovendien riep B’nai Brith de Canadese regering op om Chinese functionarissen te bestraffen voor hun betrokkenheid bij de vervolging van de Oeigoeren. De groep eiste ook de vrijlating van de Canadese staatsburger Huseyin Celil (plaatje hieronder), die door de Chinese regering gevangen wordt gehouden vanwege zijn werk voor de rechten van de Oeigoeren.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Benjamin Kerstein “Leading Canadian Jewish Group Joins Demand for Action Against Chinese Persecution of Uyghur Muslims” van 6 september 2020 op de site van The Algemeiner

♦ naar een artikel China’s Human Rights Abuses Can’t Be Ignored: B’nai Brith Canada & Uyghur Leaders” van 4 september 2020 op de site van B’nai Brith Canada

♦ naar een artikelHuman Rights Groups Call on US for Regional Ban on Imports from China Made with Uyghur Forced Labor” van 31 augustus 2020 op de site van Uyghur Rights Advocacy Project (UHRP), Canada