100 jaar oude kwakkel: waarom de ‘Protocollen’ nog steeds een hit zijn bij antisemieten

Plaatje hierboven: Antisemitische omslag van Le Péril Juif uit 1934, de franstalige versie van De Protocollen van de Wijzen van Zion. Het ontwerp is losjes gebaseerd op de cartoonLe Roi Rothschild‘ van Charles Léandre uit 1898 van Baron Ferdinand de Rothschild [beeldbron: Creature and Creator]

Een antisemitische hoax van meer dan een eeuw oud stak opnieuw zijn lelijke kop op tijdens de Republikeinse Nationale Conventie vorige week.

Mary Ann Mendoza, een lid van de adviesraad van de herverkiezingscampagne van president Trump, zou op 25 augustus spreken. Maar ze werd plotseling van de rol gehaald, nadat ze een link had geretweet naar een samenzweringstheorie over Joodse elites die van plan waren om de wereldmacht te grijpen.

In haar inmiddels verwijderde tweet drong Mendoza er bij haar ongeveer 40.000 volgers op aan om een ​​lange thread te lezen die waarschuwde voor een plan om de ‘goyim’ aka de niet-joden tot slaaf te maken.

Het omvatte koortsachtige veroordelingen van de historisch rijke joodse familie, de Rothschilds, evenals het belangrijkste doelwit van het rechtsextremisme van vandaag, de liberale joodse filantroop George Soros. De draad verwees ook naar een van de meest beruchte hoaxes in de moderne geschiedenis: ‘De Protocllen van de Wijzen van Zion.’

Als wetenschapper in de Amerikaans-joodse geschiedenis weet ik hoe duurzaam dit document is geweest als bron van het geloof in joodse samenzweringen. Het feit dat het vandaag nog steeds de ronde doet binnen de randgebieden van politiek rechts, getuigt van de lange levensduur van dit verzinsel.

Nepnieuws
Geen enkele regelrechte vervalsing in de moderne geschiedenis heeft zich ooit duurzamer bewezen. In het begin van de 20e eeuw werden de protocollen bedacht door de tsaristische politie, bekend als de Okhrana, op basis van een obscure Duitse roman uit 1868, ‘Biarritz’, waarin mysterieuze Joodse leiders elkaar ontmoeten op een begraafplaats in Praag.

Deze fictieve kliek streeft naar macht over hele naties door valutamanipulatie en streeft naar ideologische overheersing door nepnieuws te verspreiden. In de roman luistert de duivel met sympathie naar de rapporten die vertegenwoordigers van de stammen van Israël presenteren, waarin ze de verwoesting en ondermijning beschrijven die ze hebben aangericht en de vernietiging die nog moet komen.

De Okhrana – ‘bescherming’ in het Russisch – werkte voor wat toen het machtigste antisemitische regime in Europa was en wilde de hoax gebruiken om revolutionaire krachten in diskrediet te brengen die vijandig staan ​​tegenover het reactionaire beleid en de religieuze mystiek van het tsaristische bewind.

Het document werd pas ongeveer twintig jaar na de fabricage van de Okhrana een wereldwijd fenomeen. De wijdverbreide publicatie en herpublicatie vielen samen met zowel de grieppandemie van 1918-2020 als de nasleep van de bolsjewistische revolutie in 1917 – die beide de vrees opwekten voor duistere krachten die de sociale controle bedreigden.

Joden tot zondebok maken vanwege ziekte en politieke onrust was niets nieuws. Middeleeuwse Joden waren afgeslacht na beschuldigingen van het vergiftigen van bronnen en het verspreiden van plagen. Maar een eeuw geleden deed de crisis in de volksgezondheid er waarschijnlijk minder toe dan de machtsovername door de communisten in Rusland, die, als ze niet onder controle wordt gehouden, de politieke orde die de Grote Oorlog had gedestabiliseerd zou kunnen overweldigen.

Dat sommige van de revolutionaire leiders van joodse afkomst waren, leek de voorspellingen van de protocollen te versterken. Van tsaar Nicolaas II, de laatste van de Romanovs, was bekend dat hij de protocollen had gelezen voordat hij in 1918 door de bolsjewieken werd geëxecuteerd.

Het jaar daarop hield Hitler zijn eerste opgenomen toespraak, waarin hij een internationale samenzwering van joden uitbeeldde. Joden – om het Arische ras te verzwakken en te vergiftigen en om de Duitse cultuur uit te doven. Hitler zelf was onzeker over de authenticiteit van de protocollen – een kwestie van verificatie die voor de nazi’s misschien niet zoveel uitmaakte.

De Führer vertelde een van zijn vroege medewerkers dat de Protocollen ‘enorm leerzaam’ waren in het blootleggen van wat de Joden konden bereiken in termen van ‘politieke intriges’, en in het demonstreren van hun vaardigheid in ‘misleiding [en] organisatie’.

De Syrisch-Arabische versie van De Protocolllen

Veramerikaniseerde samenzwering
In de VS werd een ‘veramerikaniseerde’ versie van de samenzweerders hoax breed verspreid door de meest bewonderde zakenman van zijn tijd: Henry Ford. In 1920 had Ford het vervalste document ‘veramerikaniseerd’ als ‘The International Jew: The World’s Foremost Problem‘. Het liep 91 weken lang als fragmenten in zijn krant ‘The Dearborn Independent‘. ‘The International Jew‘ werd in 16 talen vertaald.

Hoewel de Joodse gemeentelijke leiding een rechtszaak aanspande die de automagnaat in 1927 dwong tot intrekking, bleef de kwaadaardige haat achter de protocollen doordringen in het openbare gesprek. In de jaren dertig bracht de populaire anti-New Deal ‘radiopriester’ Charles E. Coughlin de protocollen uit in zijn krant ‘Social Justice‘. Maar pater Coughlin was huiverig om de juistheid ervan te onderschrijven, en verklaarde alleen dat het misschien ‘interessant’ zou kunnen zijn voor zijn lezers.

Geschiedenis als samenzwering
Hoe komt het dat dit aantoonbaar valse document vandaag de dag nog steeds de scepter zwaait? Misschien is de eenvoudigste verklaring de menselijke irrationaliteit, die noch onderwijs noch verlichting ooit hebben kunnen verslaan.

De bereidheid om te geloven in de fantasie van een heimelijke Joodse wurggreep op de internationale economie en op de massamedia bevestigt ook het inzicht van de historicus Richard Hofstadter van Columbia University. Hij vond in politiek extremisme van zowel rechts als links een apocalyptische spanning en een geloof in een op handen zijnde confrontatie tussen goed en absoluut kwaad.

Hofstadter was zich er terdege van bewust dat samenzweringen de annalen van het verleden accentueren. Maar vooral voor die Amerikanen die hunkeren naar de veiligheid van een vaste manier van leven, is politieke paranoia verleidelijk, zoals de overtuiging – zoals Hofstadter schreef – dat ‘geschiedenis een samenzwering is’, waarin onzichtbare krachten de schimmige drijvende mechanismen zijn van menselijke lotsbestemming.

Omdat antisemitisme bijna een paar millennia heeft overleefd, heeft nog geen enkele vorm van vooroordeel een levendiger plek in de verbeelding gevonden. En het feit dat er nooit een internationale joodse samenzwering is gelokaliseerd, heeft nooit de kracht van de protocollen uitgeput om de ondergrondse stromingen van demonisering aan te boren.

Van de Rothschilds tot Soros
Wat de invloed van de protocollen onder cranks en extremisten ondersteunt, is niet de taal van de tekst zelf – die weinigen van hen waarschijnlijk volledig hebben gelezen in de verschillende versies – maar wat deze vervalsing beweert te onderstrepen, namelijk de verbazingwekkend sluwe invloed van joden in de moderne geschiedenis.

De protocollen hebben dus op zichzelf geen belang; Ze zijn onecht. Maar ze verlenen precisie aan apocalyptische angsten, die niet zouden kunnen bestaan ​​zonder een of ander ingrediënt van aannemelijkheid – hoe onwaarschijnlijk vergezocht ook.

De familie Rothschild was cruciaal voor de opkomst van het financiële kapitalisme in het 19e-eeuwse Europa. Het familiebedrijf had vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Engeland, waardoor de beschuldiging van ‘kosmopolitisme’ in een tijdperk van toenemend nationalisme geloofwaardig werd. De opwaartse en neerwaartse schommelingen van de economie veroorzaakten niet alleen ellende, maar ook grieven tegen financiers die leken te profiteren van dergelijke onzekerheden.

Tegenwoordig is George Soros, een in Hongarije geboren, Brits opgeleide Amerikaanse jood, een bijzonder gehate figuur geworden voor extreemrechts. Hij is een van de meest gewiekste investeerders ter wereld en heeft miljarden dollars uitgegeven om progressieve doelen te promoten. Hij lijkt te personifiëren wat Ford ‘de internationale Jood’ noemde.

Gif tegen andere minderheden dan joden heeft niet geleid tot een equivalent van de protocollen. Judeofovie produceerde een misleidende documentatie die onverdraagzaamheid tegen geen enkele andere minderheid ooit heeft uitgelokt. Misschien helpt juist de expliciete aard van de protocollen het vermoeden te versterken dat de opvattingen en belangen van de meerderheid worden aangevallen, en houdt het deze gevaarlijke vorm van antisemitisme levend.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Stephen Whitfield “100-year old hoax: Why the ‘Protocols’ is still a hit with anti-Semites” van 2 september 2020 op de site van The Times of Israel

2 gedachtes over “100 jaar oude kwakkel: waarom de ‘Protocollen’ nog steeds een hit zijn bij antisemieten

Reacties zijn gesloten.