Oostenrijks jongerenonderzoek: Twee derde deel van de antisemieten zijn moslims

De historica Bernadette Edtmaier voerde in het kader van haar dissertatie een onderzoek uit over antisemitisme onder jongeren in Oostenrijk. De overwegende meerderheid van de respondenten toonde een besliste afwijzing van antisemitisme en uitte zich empathisch met de Joden.

Met behulp van een vragenlijst bepaalde Edtmaier de zienswijze van 330 jongeren en jonge volwassenen in de leeftijd van 13 tot 24 jaar. Aan de hand van vragenlijsten werd daarbij onderzocht welke instelling jongeren uit Salzburg en Oberösterreich tegenover Joden hebben. De onderzoekster merkt op dat slechts heel weinig deelnemers ooit contact met Joden hadden. In de regio wonen nauwelijks Joden.

Moslims bijzonder emotioneel
Vooral onder jonge moslims is de haat op Joden heel groot. Zo was twee derde deel van de groep die Edtmaier antisemitische tendensen in het kader van de beoordeling toedichtte, van Turkse respectievelijk Bosnische afkomst.

Ze zouden vooral door het Israël-Palestina-conflict geëmotionaliseerd zijn en deels bijzonder agressief op Joden gereageerd hebben. Volgens Edtmaier maken zij de Joden voor de situatie in Palestina verantwoordelijk en zouden zij zich solidair verklaren met de andere moslims.

In het kader van het onderzoek ontdekte de onderzoekster eveneens dat de kennis over de Holocaust volgens haar eerder gering zou zijn. Zo zou de overgrote meerderheid niet hebben geweten hoeveel Joden er door de nazi´s industrieel vernietigd werden en ook niet wie Adolf Eichmann was.

Gebrek in de algemene ontwikkeling
Edtmaier was in het gesprek met Studio Omega verbaasd over de geringe kennis van de jongeren. Ze zou daarna ook dezelfde vragen hebben gesteld aan beginnende studenten geschiedenis. Ook die zouden het niet bijzonder goed hebben gedaan wat betreft de kennisvragen.

En dat, hoewel het nationaalsocialisme in de geschiedenisleerplannen van onze scholen een zeer grote plaats inneemt. Door Oostenrijkse scholieren moeten ook gedenkplaatsen in concentratiekampen bezocht worden. Edtmaier sprak in dit opzicht van onderwijzend personeel dat niet zou weten hoe het bijvoorbeeld het Israël-Palestina-conflict zou moeten doorgeven.

Bezoeken aan concentratiekampen stemden tot nadenken
In verband met deze bezoeken vroeg Edtmaier aan de jongeren wat ze daarvan vonden. Daarbij zou gebleken zijn dat het bezoek van de geënquêteerde jongeren aan concentratiekampen zoals in Mauthausen, of diens buitenkampen in Ebensee, hen zeer tot nadenken stemde. Twee derde deel van de jongeren, bij wie Edtmaier antisemitisme kon vaststellen, heeft daarvoor al een concentratiekamp bezocht.


Bronnen:

♦ een artikel in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikelJugendstudie: Zwei Drittel der Antisemiten sind Moslems op de site van Wochenblick” van 29 juli 2020

Een gedachte over “Oostenrijks jongerenonderzoek: Twee derde deel van de antisemieten zijn moslims

Reacties zijn gesloten.