Wanneer legitieme kritiek op Israël naadloos overgaat in zuiver antisemitisme

De voortdurende decennia-oude lange demonisering en ontmenselijking van de Joodse staat wordt verkeerd begrepen als politieke kritiek, terwijl het in werkelijkheid de nieuwe virulente vorm van antisemitisme is” [Dan Diker, 19 juli 2020 – bron]

Maar wat wordt als legitieme kritiek op het Israëlische beleid beschouwd, en wanneer gaat dat over in antisemitisme? Diker stelt dat “legitieme kritiek wordt gedefinieerd door de criticus die de feiten bezit en vragen stelt over feiten en op feiten gebaseerd beleid, nadat hij de context van de vraag heeft onderzocht.”

Hij legt echter uit dat als critici zich bezighouden met Demonisering, Delegitimisatie of Dubbele standaarden – aka de ‘3 D’s’ die zijn ontwikkeld door Natan Sharansky – dan “vallen ze buiten de norm en de marge van legitieme kritiek”.

Het zogenaamde ‘nieuwe antisemitisme’ vormt een unieke uitdaging. Terwijl klassiek antisemitisme gericht is op het joodse volk of de joodse religie, is ‘nieuw antisemitisme’ gericht tegen de Joodse staat.

Aangezien dit antisemitisme zich kan verschuilen achter het fineer van legitieme kritiek op Israël, is het moeilijker om het aan het licht te brengen. De taak nog moeilijker maken is dat deze haat wordt aangevoerd in naam van waarden die de meesten van ons onaantastbaar zouden vinden, zoals mensenrechten, aldus Natan Sharansky

Dan Diker voegde eraan toe dat ‘BDS zonder enige twijfel een aantoonbaar antisemitisch wezen is, zowel qua opzet als qua implicatie.’ Hij merkte op dat vooral Israëli’s de verplichting hebben om de antisemitische wortels van de BDS-beweging te ontmaskeren. Het definiëren van BDS als antisemitisme is de consensus in Israël, zoals het het Duitse parlement was dat vorige maand als eerste land in de Europese Unie een resolutie aannam waarin BDS tegen Israël werd aangemerkt als antisemitisch.

Diker merkte op dat de enige twee groepen die de afkeuring van BDS door het Duitse parlement veroordeelden, de terreurgroep Hamas waren, en 240 Israëlische en Joodse academici in Israël en in het buitenland, waarvan de laatste de campagne hebben aangezien voor legitieme kritiek op de Joodse staat. Hij sloot echter af met positief nieuws en zei dat “de grote leiders in Europa en de Verenigde Staten duidelijk hebben verklaard dat BDS antisemitisme is.”

Manfred Gerstenfeld zei: “Typisch voor humanitaire racisten is dat Israël verantwoordelijk wordt gehouden voor om het even wat de staat doet om zich tegen het terrorisme te verdedigen. De Palestijnse verantwoordelijkheid voor zelfmoordbomaanslagen, raketaanvallen en de verheerlijking van moordenaars van burgers, wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd.”

Echter wanneer journalisten dubbele standaarden gebruiken of de feiten verdraaien, verbergen en herzien om hun starre verhaal over de Israëlische schuld te behouden, ze geen legitieme kritiek op Israël doorgeven, zien we hoe diepgeworteld dit antisemitisme is dat zich voordoet als kritiek op Israël.

Aviva Rosenschein, International Campus Director for CAMERA, zei hierover:

Hoe meer kanseliers, bestuurders, universitaire donoren, docenten en studenten de echte doelen van deze extremistische organisaties zoals BDS en BLM begrijpen, hoe meer bondgenoten we zullen moeten opnemen tegen hun haat. We kunnen niet verwachten dat de gemiddelde Amerikaan op de hoogte is van deze moeilijke kwesties; we moeten bereid zijn anderen op te voeden.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Dan Diker “The BDS-BLM alignment: Implications for Israel and Diaspora Jewry” van 19 juli 2020 en een artikel van Josh Hasten “Is anti-Semitism becoming mainstream? Experts see alarming trend in media, campus and public life” van 13 juni 2019 op de site van The Jewish News Syndicate (JNS)

♦ naar een artikel van Natan Sharansky “3D Test of Anti-Semitism: Demonization, Double Standards, Delegitimization” herfst 2004 op de site van The Jerusalem Center For Public Affairs (JCPA)

♦ naar een artikel van Brendan O’Neill “Wiley isn’t ill – he’s racist; How identity politics helped to resuscitate anti-Semitism” van 27 juli 2020 op de site van Spiked

♦ naar een artikel van John-Paul Pagano “Anti-Racism Erases Anti-Semitism” van 22 juni 2016 op de site van The Tablet Magazine

Een gedachte over “Wanneer legitieme kritiek op Israël naadloos overgaat in zuiver antisemitisme

Reacties zijn gesloten.