België’s koude oorlog tegen Israël om via financiering van NGO’s pro-Israëlische stemmen te weren

De koude oorlog tussen Europa en Israël over de politiek van niet-gouvernementele organisaties escaleerde sterk met de ontdekking van een Belgisch strategisch document dat fondsen bevat om ‘de invloed van pro-Israëlische stemmen te verzachten’.

Het is moeilijk voor te stellen dat de financieringsdoelstellingen van NGO’s erop gericht zijn ‘de invloed van pro-Palestijnse stemmen te verzachten’ of, buiten ons conflict, om ‘de invloed van pro-Europese stemmen van de Unie te verzachten’ tijdens het intense Brexit-debat in het Verenigd Koninkrijk. Maar wat in andere contexten absurd lijkt, is standaardbeleid als Israël erbij betrokken is.

Het specifiek in het viezier nemen van ‘pro-Israëlische stemmen’ door middel van NGO-financiering maakt deel uit van een plan (bekend als het Joint Strategic Framework of JSF) dat is opgesteld voor en goedgekeurd door het Belgische Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.

Het is een openbaar document, geschreven door vijf ngo’s die ook grote ontvangers van de fondsen zijn, waaronder de katholieke hulpgroep Broederlijke Delen, Oxfam Solidarity, Solidarité Socialiste en Viva Salud. Ze zijn leiders in anti-Israëlische politieke campagnes, gebruikmakend van belastinggeld van Belgische burgers.

Van 2017 tot 2021 is aan deze organisaties minimaal 8,6 miljoen euro toegewezen. Het Belgische strategische plan bewijst verder dat de financiering van Europese NGO’s een grondige hervorming behoeft. De EU en individuele Europese regeringen verstrekken al jaren tientallen miljoenen euro’s, kronen en ponden per jaar aan Israëlische en Palestijnse NGO’s, onder de noemer ontwikkelingshulp, mensenrechten, internationaal recht, vrede en democratie.

Voor veel Israëli’s, inclusief de huidige vertegenwoordigers van de Israëlische democratie, wordt Europese financiering voor deze organisaties gezien als een belangrijke bron van politieke oorlogsvoering, waaronder boycots, wetsvoering en, in sommige gevallen, antisemitisme. De ngo’s die het Belgische strategische plan hebben opgesteld, zijn nauw betrokken bij de propaganda die Israël uitkiest.

Naast het vizeren van pro-Israëlische stemmen, bevat hun planningsdocument ‘pleitbezorging op Belgisch en Europees niveau’ voor campagnes zoals ‘Made in Illegality … en het organiseren van pleitbezorgingsreizen naar Palestina en Israël voor beleidsmakers.’ ‘Made in Illegality’ is een boycotactie onder leiding van het Belgisch Nationaal Centrum voor Samenwerkingsontwikkeling.

Als reactie ontkennen Europese ambtenaren routinematig dat deze financiering politiek gemotiveerd is of specifiek op Israël is gericht, terwijl ze een strikt geheim bewaren, wat toezicht of geïnformeerd debat verhindert. Maar het beleid is moeilijker te verdedigen, vooral nadat onderzoek van de NGO-monitor talrijke door Europa gefinancierde projecten aan het licht heeft gebracht waarbij NGO’s betrokken zijn die banden hebben met Palestijnse terroristische organisaties.

In België bijvoorbeeld stelde NGO Monitor een project aan de kaak in het kader van het strategisch plan JSF en gefinancierd door de regering om zich te richten op ‘pro-Israëlische stemmen’. Dit project wordt beheerd door de Defense for Children International Palestine – een propaganda-NGO die is verbonden aan het Volksfront voor de Bevrijding van de Palestijnse terroristische organisatie (de PFLP staat op de EU-lijst van terroristische groeperingen).

Als gevolg van het onderzoek heeft de kritiek in Europa tot aanzienlijke bezuinigingen geleid, zoals de sluiting van een op Ramallah gebaseerd kader voor ‘mensenrechten en internationaal recht’ waarbij vier landen zijn betrokken. Het anti-Israëlische NGO-netwerk reageerde woedend, vooral omdat de door Europa gefinancierde Israëlische en Palestijnse NGO’s vele jaren van financiering genoten zonder toezicht of kritiek.

In plaats van met de feiten om te gaan, hanteerden de leiders van de ngo-industrie een strategie van ontkenning, confrontatie, laster en stilzwijgen. Dit is de achtergrond achter de doelstelling van het strategisch plan om ‘pro-Israel stemmen te verzachten’. Deze strategie is geen holle retoriek of louter theoretisch.

In de oproep van 2016 roept Joint Strategic Goal No. 3 voor ‘Good Governance, Civil Society and Human Rights’ op tot versterking van lokale maatschappelijke organisaties

[..] om hun belangenbehartiging naar de Europese instellingen en lidstaten op te voeren, de eerbiediging van het internationaal recht te bevorderen en de invloed van pro-Israëlische stemmen af te zwakken.

In januari, tijdens een bespreking van ‘sancties tegen het kolonisatiebeleid van Israël’ in het Belgische parlement, belastten ambtenaren van overkoepelende groepen die verbonden zijn met de partners in het strategisch document de belastende NGO-monitor onder de titel ‘Bezetting en krimpende ruimte’.

Het Israëlische onderzoeksinstituut was het doelwit van ‘een van de meest bedreigende actoren’ (blijkbaar reagerend op onze gedetailleerde informatie over de terroristische banden van een aantal ontvangers van Europese financiering). Deze ogenschijnlijke voorstanders van vrije meningsuiting en het maatschappelijk middenveld, die ook worden gefinancierd door de EU en de Belgische regering, riepen EU-ambtenaren op om ‘hun relaties en betrokkenheid te herzien’ met ‘groepen zoals NGO Monitor’.

De reacties van de Belgische regering benadrukken de absurditeiten verder. Een ambtenaar die in een persbericht wordt geciteerd, verklaarde: “Elke ngo ontvangt een subsidie, maar wat ze op dit document schrijven, maakt deel uit van hun autonomie als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. We oefenen dit soort controle niet uit over NGO’s; Dit is een van de belangrijkste principes van democratie.”

Op geen enkel ander gebied van overheidsfinanciering bepalen de ontvangers de strategie en doelstellingen, zonder toezicht of due diligence. De door de overheid gefinancierde koude oorlog tegen Israël strekt zich uit tot ver buiten België. De EU en individuele Europese regeringen verstrekken meer dan 100 miljoen euro. Elk jaar aan dit NGO-netwerk.

In de meeste gevallen worden de financieringsbesluiten genomen onder volledige geheimhouding, zonder parlementair toezicht, documentatie of openbaar debat. Om een ​​einde te maken aan de absurditeiten van het tot zwijgen brengen van onderzoeksgroepen onder het motto ‘verzachtende pro-Israëlische stemmen’, vereist het hele financieringsproces van de NGO’s een radicale herstructurering.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Gerald M. Steinberg “Europe’s NGO cold war to ‘mitigate pro-Israel voices’; European officials routinely deny that funding is politically motivated or specifically targeted at Israel” van 23 juli 2020 op de site van The Jerusalem Post

♦ een artikel op deze blogBelgië sommeert door de overheid gefinancierde NGO’s om anti-Israëlische campagnes te promoten” van 4 juli 2020

♦ naar een artikel van Cnaan Liphshiz “Belgian gov’t funds groups promising to weaken pro-Israel influence” van 3 juli 2020 op de site van The Jerusalem Post

♦ naar een artikelBelgian NGOs “Mitigate Pro-Israel Voices” with Government Support” van 2 juli 2020 op de site van NGO Monitor

♦ naar een artikelBelgium Orders Government-Funded NGO’s To Promote Anti-Israel Campaigns” van 2 juli 2020 op de site van Baltimore Jewish Life

Een gedachte over “België’s koude oorlog tegen Israël om via financiering van NGO’s pro-Israëlische stemmen te weren

 1. En het resultaat van al die vieze spelletjes……..Nul, Zero, Nada!

  Goed voor de Bühne en televisie kletsprogramma’s.

  Hun vriendjes de palestijnen zaten & zitten nog steeds in de drek met dictators die ze onder de plak houden (dankzij het financiele EU steunpakket) en Israel dat allang heeft geleerd haar EUropeese “vrienden” voor geen meter te vertrouwen en alléén dat te doen wat goed is voor Israel.

  Natuurlijk vertelt deze achterbakse steun aan een terreur regime alles over Belgie.

  Een klein oerverdeeld complex landje waar niets naar behoren werkt, iedereen ruziet met mekaar en niemand de ander het licht in de ogen gunt maar dit compenseert via een ongepaste grootheidswaan met foute inzichten & daden.

  Hoog tijd voor Belgie haar eigen zaken op orde te krijgen én de geschiedenis over Israel & “de palestijnen” nogmaals te herlezen.

  Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.