Israël in VN-Veiligheidsraad: Geef UNIFIL meer bevoegdheid om Hezbollah in Libanon beter te volgen

De VN-vredesmissie aan de Libanese zuidgrens genaamd UNIFIL (plaatje hierboven) moet beter gemachtigd worden om de schendingen door Hezbollah op te volgen, zeiden Israëlische functionarissen vrijdag terwijl ze met 12 buitenlandse ambassadeurs en diplomaten door het gebied trokken.

De rondleiding die werd verzorgd door Israël’s Ministerie van Buitenlandse Zaken (IMFA) en IDF vond plaats tijdens een Israëlische en Amerikaanse campagne om de VN-Veiligheidsraad ertoe te bewegen de VN-interim-troepenmacht in Libanon uit te breiden voorafgaand aan de verwachte verlenging van het mandaat in augustus.

Mevrouw Avivit Bar-Ilan, hoofd van de afdeling Internationale Organisaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde haar gasten:

Effectieve vervulling van het UNIFIL-mandaat is noodzakelijk om de regionale stabiliteit te waarborgen en te voorkomen dat Hezbollah aan de macht komt in Zuid-Libanon. We verwachten van de UNSC-leden dat zij een besluit nemen dat UNIFIL de bevoegdheid geeft om haar taak zonder beperkingen te vervullen.

Brigade-generaal Effie Defrin, chef van de afdeling Internationale Samenwerking van het leger, zei:

De IDF zet zich in om UNIFIL in Zuid-Libanon te helpen bij het vervullen van Resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad. Om de stabiliteit in het gebied te behouden, moet UNIFIL zich vrij kunnen bewegen in het zuiden Libanon en meldt alle schendingen door de terroristische organisatie Hezbollah aan de VN-Veiligheidsraad.

Commandant van de divisie Galilea Brigade-generaal Shlomi Binder drong er bij de internationale gemeenschap op aan actie te ondernemen tegen het terroristische leger van Hezbollah. “We werken eraan onze paraatheid voor elk scenario te versterken en zullen dag en nacht blijven werken om de burgers van Israël veilig en beschermd te houden“, zei hij.

Zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als de IDF-functionarissen informeerden de buitenlandse diplomaten over de activiteiten van Hezbollah en onderstreepten de gevaren van de terreurtunnels die Hezbollah groef en probeerde onder de grenzen te graven, zodat het Israël kon aanvallen.

UNIFIL heeft moeite gehad om hierover verslag uit te brengen aan de VN, omdat het geen volledige toegang heeft gekregen tot gebieden waar de tunnelopeningen zich in het zuiden van Libanon bevinden.

Tijdens de rondleiding kregen de buitenlandse diplomaten de overblijfselen te zien van de Hezbollah-tunnelversterkingen aan de Israëlische kant van de grens. UNIFIL heeft een troepenmacht van 10.500 vredeshandhavers uit 45 verschillende landen. Het bewaakt de Israëlisch-Libanese grens sinds 1978 en het mandaat wordt jaarlijks verlengd.

Tot haar taken behoort het toezicht op de naleving van zowel Israël als Libanon, met inbegrip van Hezbollah, van Resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad, waarin de voorwaarden voor een staakt-het-vuren werden uiteengezet die de Tweede Libanon-oorlog in 2006 beëindigden.

Naar verwachting zal de VN-Veiligheidsraad het mandaat van UNIFIL verlengen, en reeds eind juni keurde de Vijfde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN een UNIFIL-begroting van 480,6 miljoen dollar voor het komende jaar goed. Het gaat er echter om of de VN-Veiligheidsraad al dan niet zal instemmen met het uitbreiden van het mandaat van UNIFIL.

Tijdens een UNSC-bijeenkomst in mei over UNIFIL klaagde de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Kelly Craft, over de ineffectiviteit van UNIFIL en waarschuwde dat Hezbollah zijn bewegingen al dicteerde. Craft klaagde met name dat zowel de Libanese als de Hezbollah-beperkingen op UNIFIL haar ervan hadden weerhouden de kwestie van de terreurtunnels volledig te onderzoeken.

UNIFIL had Hezbollah er ook niet van kunnen weerhouden wapens op te slaan en fabrieken te bouwen om de raketten te upgraden. Het VN-voorzitterschap van mei, toen door Estland bekleed, zei dat het belangrijk is dat UNIFIL zijn mandaat kan vervullen. Maar tot dusver is er geen actie van de VN-Veiligheidsraad ondernomen om ervoor te zorgen dat dit wel gebeurt.

Israël’s Minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz reageerde in november jongstleden op het VN-rapport omtrent de terroristische activiteiten van Hezbollah aan de grens tussen Israël en Libanon:

Het rapport neemt nota van verklaringen van Hezbollah-functionarissen over het houden van nauwkeurige raketten en roept op tot de uitvoering van resoluties van de Veiligheidsraad over de ontwapening van Hezbollah. Ik dring er bij de secretaris-generaal van de VN en de Veiligheidsraad op aan alle relevante resoluties van de Veiligheidsraad over Libanon volledig uit te voeren en Hezbollah te ontwapenen. Bovendien zouden de VN Hezbollah tot een terroristische organisatie moeten verklaren vanwege haar betrokkenheid bij terroristische activiteiten tegen Israël en landen in de regio.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Tovah Lazaroff “Israel to UNSC: Empower UNIFIL to better monitor Hezbollah in Lebanon” van 11 juli 2020 op de site van The Jerusalem Post