Het Dunning-Kruger Effect ligt mogelijk aan de basis van chronische Israël- en Jodenhaat

“Twee derde van de Amerikaanse millennials [geboren tussen 1981 en 1996] die in een recente enquête werden bevraagd, konden niet omschrijven wat Auschwitz betekent. Tweeëntwintig procent van de millennials in de peiling zei dat ze nog nooit van de Holocaust hebben gehoord. Gevraagd om te identificeren wat Auschwitz is, kon 41 procent van de respondenten en 66 procent van de millennials geen correct antwoord geven om het te identificeren als een concentratiekamp (of vernietigingskamp),” aldus een bericht in The Washington Post.

Mensen zoals ondergetekende, zijn dikwijls verbaasd en geschokt als ze in discussie treden met actieve of passieve Joden- en of Israëlhaters en in het bijzonder over hun chronisch gebrek aan kennis en gedegen informatie over het Arabisch-Israëlisch conflict. In eenzelfde adem ventileren ze hun Jodenhaat, die helaas dikwijls gebaseerd op eeuwenoude vooroordelen en clichées.

En toch zijn ze stellig overtuigd van hun eigen gelijk en volharden in boosheid – lees: dwaasheid – te wijten aan hun beperkte know-how die dikwijls gepaard gaat met een chronische luiheid om zich vooraf terdege te informeren. Veel – maar niet alles – van die dwaasheid kan verklaard worden door het Dunning-Kruger Effect.

Het Dunning-Kruger Effect
Het Dunning-Kruger-effect is een cognitieve bias waarbij mensen hun kennis of bekwaamheid op een specifiek gebied ten onrechte overschatten. Dit komt vaak voor omdat een gebrek aan zelfbewustzijn hen verhindert hun eigen vaardigheden nauwkeurig te beoordelen.

Het concept van het Dunning-Kruger-effect is gebaseerd op een document uit 1999 van de Cornell University-psychologen David Dunning en Justin Kruger. Het paar testte de deelnemers op hun logica, grammatica en gevoel voor humor, en ontdekte dat degenen die in het onderste kwartiel optraden hun vaardigheden ver boven het gemiddelde beoordeelden. Zo beoordeelden degenen in het 12e percentiel zelf dat hun expertise gemiddeld in het 62e percentiel lag.

De onderzoekers schreven de trend toe aan een probleem van metacognitie: het vermogen om iemands eigen gedachten of prestaties te analyseren. ‘Degenen met beperkte kennis in een domein hebben een dubbele last: ze trekken niet alleen verkeerde conclusies en maken betreurenswaardige fouten, maar hun onbekwaamheid berooft hen van het vermogen om het te realiseren‘, schreven ze.

Wat veroorzaakt het Dunning-Kruger Effect?
Vertrouwen is zo hooggewaardeerd dat veel mensen liever doen alsof ze slim of bekwaam zijn dan het risico te nemen dat ze ontoereikend lijken en hun gezicht verliezen. Zelfs slimme mensen kunnen worden beïnvloed door het Dunning-Kruger-effect, omdat intelligentie niet hetzelfde is als het leren en ontwikkelen van een specifieke vaardigheid. Veel individuen zijn ten onrechte van mening dat hun ervaring en vaardigheden op het ene gebied overdraagbaar zijn op het andere.

Waarom herkennen mensen hun eigen incompetentie niet?
Veel mensen omschrijven zichzelf als bovengemiddeld in intelligentie, humor en een verscheidenheid aan vaardigheden. Ze kunnen hun eigen competentie niet nauwkeurig beoordelen, omdat ze geen metacognitie hebben, of het vermogen om een ​​stap terug te doen en zichzelf objectief te onderzoeken. In feite zullen degenen die het minst bekwaam zijn, ook de meeste kans hebben om hun capaciteiten te overschatten.

Wie wordt beïnvloed door het Dunning-Kruger Effect
Het Dunning-Kruger-effect is gevonden in domeinen variërend van logisch redeneren tot emotionele intelligentie, financiële kennis en vuurwapenveiligheid. En het effect wordt niet alleen opgemerkt bij incompetente individuen; De meeste mensen hebben zwakke punten waar de bias kan doorwerken. Het is ook van toepassing op mensen met een ogenschijnlijk solide kennisbasis: er is nog steeds vastgesteld dat personen die tot het 80e percentiel voor een vaardigheid beoordelen hun vermogen tot op zekere hoogte overschatten.

Deze neiging kan optreden omdat het verkrijgen van een kleine hoeveelheid kennis op een gebied waarover men voorheen niet op de hoogte was, mensen het gevoel kan geven dat ze plotseling virtuele experts zijn. Pas nadat ze een onderwerp zijn blijven verkennen, beseffen ze hoe omvangrijk het is en hoeveel ze nog moeten beheersen.

Waarom denken mensen dat ze meer weten dan ze in feite weten?
Eén type overmoed, overprecisie genaamd, treedt op wanneer iemand overdreven zeker is dat zijn antwoorden juist zijn. Deze personen lijken door hun schijnbare vertrouwen zeer bekwaam en overtuigend. Ze worden vaak gedreven door een verlangen naar status en macht en de behoefte om slimmer te lijken dan de mensen om hen heen.

Waarom overschatten mensen hun competentie?
Overschatting, een ander soort overmoed, verwijst naar de discrepantie tussen iemands vaardigheden en hun perceptie van die vaardigheden. Mensen die zichzelf overschatten, houden zich vaak bezig met wishful thinking met schadelijke gevolgen. Als iemand zijn capaciteiten overschat, kunnen ze gevaarlijke risico’s nemen en zichzelf over hun grenzen heen overschrijden, zoals een atleet die zichzelf tot het punt van blessure duwt.


Bronnen:

♦ naar een artikel “The Dunning-Kruger Effect” op de site van Psychology Today

2 gedachtes over “Het Dunning-Kruger Effect ligt mogelijk aan de basis van chronische Israël- en Jodenhaat

  1. US coryfee Jay Leno mocht graag universiteiten bezoeken en studenten op hun kennis testen.

    De domheid die daar getoond werd door studenten is met geen pen te beschrijven.

    Like

Reacties zijn gesloten.