België bedreigt Israël met erkenning van ‘Palestina’ en eist bijkomende sancties

De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers zal donderdag stemmen over de vraag of zij een Palestijnse staat wil erkennen, samen met een andere resolutie waarin wordt opgeroepen de sancties van de Europese Unie tegen Israël te bedreigen indien de soevereiniteit ervan wordt uitgebreid tot delen van de Westelijke Jordaanoever.

Eén resolutie roept België op “de staat Palestina formeel te erkennen … en deze erkenning te beschouwen als een bijdrage van België aan de oplossing op basis van het naast elkaar bestaan ​​van twee staten.”

De andere resolutie pleit voor effectieve tegenmaatregelen bij de Europese maatregel en, aangezien dit onwaarschijnlijk is vanwege de unanimiteitsvereiste van de EU voor buitenlands beleid, om coalities van lidstaten op te bouwen “om een ​​evenredig antwoord te geven op elke Israëlische annexatie van bezette landen Palestijnse gebieden”, verwijzend naar de sancties tegen Rusland vanwege de annexatie van de Krim als voorbeeld.

Het roept België ook op om resoluties in te leiden in de VN-Veiligheidsraad, waar het momenteel lid is. België, een van de EU-landen die het “minst vriendelijk” is voor Israël (en dat is beslist een understatement!), heeft momenteel een regering in lopende zaken die alleen belast is met het reageren op de pandemie van het coronavirus, dus parlementaire beslissingen hebben een grotere betekenis voor het buitenlands beleid dan in een tijd dat er een meerderheidsgestuurde regering is.

De resolutie ter ondersteuning van de EU-strafmaatregelen tegen Israël is eerder deze maand met een comfortabele meerderheid in de commissie aangenomen en zal waarschijnlijk in de plenaire vergadering worden aangenomen. De maatregel ter erkenning van een Palestijnse staat is met slechts één stem meer, aangenomen in de Commissie buitenlandse zaken en wordt geacht minder waarschijnlijk te zijn goedgekeurd door de plenaire vergadering.

Kamerleden van linkse partijen, waaronder de Franstalige Socialistische Partij (PS) en leden van de Franse en Vlaams sprekende groene partijen (Ecolo en Groen), stelden de resoluties voor. Volgens de PS zou “De erkenning van Palestina België’s bijdrage zijn tot een oplossing.” Simon Moutquin van Ecolo beweerde  dat “Als Israël doorgaat met de annexering zal dat land 25 jaar na de ontbinding van Apartheid in Zuid-Afrika een apartheidsstaat worden. Dat is totaal onaanvaardbaar.

Israëlische diplomaten in Brussel hebben er bij de Belgische conservatie en centrumrechtse partijen, die Israël meer genegen zijn, erop aangedrongen om zich tegen de moties te verzetten. Volgens N-VA, Open Vld, MR en CD&V kwam het voorstel om Palestina te erkennen ongelegen: “In 2015 werd besloten om Palestina te erkennen als staat indien er aan enkele voorwaarden voldaan werd. Eén van die voorwaarden was het bestaan van een volwaardige Palestijnse regering in de Palestijnse gebieden, en dat is nu niet het geval,” meende Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

Kattrin Jadin (MR) stelde ook dat België best niet unilateraal Palestina erkent, maar pleitte voor een collectieve Europese erkenning. Ook Goedele Liekens (Open Vld) sloot zich bij Jadins opvatting aan: “Een unilaterale erkenning van Palestina door België is volgens ons geen goed idee. Het is geen stap naar vrede, maar zal een explosieve situatie creëren,” meende Liekens. “Dit zal olie op het vuur zijn in een zeer gevoelige regio,” klonk het bij CD&V. Het voorstel werd met een nipte meerderheid toch goedgekeurd.

Ambassadeur in België, Emmanuel Nahshon, twitterde: “Een beslissing om Palestina te erkennen  zou volledig contraproductief zijn, zou de Palestijnen aanmoedigen in hun aanhoudende weigering om te onderhandelen en zou de geloofwaardigheid van België ondermijnen. We hopen dat de rede zal zegevieren.

De tekst van de resolutie waarin wordt opgeroepen tot actie tegen Israël, veroordeelt ‘joodse nederzettingen’ in plaats van de gebruikelijke Europese terminologie, namelijk om ze als Israëlisch te omschrijven.

De parlementsleden wetgevers maken ook een verkeerde omschrijving van het regeerakkoord tussen Likud en Blauw & Wit, die premier Benjamin Netanyahu in staat stelt om de soevereiniteit over delen van de Westelijke Jordaanoever ten vroegste op 1 juli in stemming te brengen, als hij Amerikaanse steun heeft voor de actie.

Netanyahu en plaatsvervangend premier Benny Gantz moeten nog beslissen hoe en of ze doorgaan met het Amerikaanse vredesplan, noch hebben de VS bepaald wat voor soort maatregelen het zou goedkeuren. Toch staat in de tekst van de resolutie dat de regering “van plan is om vanaf 1 juli 2020 concrete initiatieven te nemen … en door te gaan met de annexatie van de jure van de Palestijnse gebieden“, wat dus niet klopt.

De parlementsleden citeren eerdere resoluties van de VN-Veiligheidsraad om te stellen dat nederzettingen activiteiten in strijd zijn met het internationaal recht en vergelijken de situatie met de annexatie van de Krim door Rusland. “De voortdurende schending van het internationaal recht en het niet naleven van veel VN-resoluties door de Israëlische staat kunnen niet onbeantwoord blijven”, luidt de tweede resolutie, “en … in het geval van nieuwe annexatie zullen daarom tegenmaatregelen nog meer nodig en op tijd moeten gebeuren.”

Ze citeren ook Israëlische organisaties, zoals Commanders for Israel’s Security en het Israel Peace Parliament, die zeggen dat “annexatie een fatale slag zou betekenen voor de mogelijkheid van vrede en de oprichting zou betekenen van een apartheidsstaat.”


Bronnen:

♦ naar een artikel van Lahav Harkov “Belgium to vote on recognizing Palestinian state, sanctions on Israel” van 24 juni 2020 op de site van The Jerusalem Post

2 gedachtes over “België bedreigt Israël met erkenning van ‘Palestina’ en eist bijkomende sancties

 1. Het is een bekend feit dat:

  Als je je eigen problemen niet kan oplossen je je beter kunt bezighouden met die van anderen, die je ook niet kan oplossen, maar die wel de aandacht van die van jou afwenden.

  Belgie, het 3 staten land met 3 talen, 10 provincies & honderden ministers & gezagsdragers die allemaal eten uit de belastingpot, maar die in eigen land maar géén federale regering kan vormen die dan ook nog eens door één deur kan.

  En dus…..Wanneer de nood het hoogst is, dan is de redding nabij…..

  De Joden (de eeuwige bliksemafleider) & palestina (de nieuwe religie).

  Een corrupte terreur entiteit zonder grenzen, zonder munteenheid & zonder geld.

  Een entiteit die alléén in leven word gehouden door haar vast te klinken aan het zuurstof apparaat van de Internationale belasting betaler.

  Geen enkel land in de wereld zou worden erkend met deze status.. maar “palestina” heeft dan ook een speciale status.

  De Jood is haar vijand en dát is iets wat ze in EU & Internationale gemeenschap goed begrijpen én daarom steunen.

  Belgie gaat nu deze entiteit tot onafhankelijke staat uitroepen. Geen gezeur meer over regeringsvorming, de corona doden en het coloniaal verleden, nee…..het gouden kalf word tot leven gewekt!!

  Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.