Uitgebreid rapport onthult endemisch haatonderwijs op Palestijnse scholen

Joden hebben geen enkel recht op het land, maar eerder ‘hebzuchtige ambities’. De student zal voor zichzelf vrije tijd vinden om na te denken over de gevaren van de hebzuchtige ambities [atma’] van de Joden in Palestina” [uit schoolboek voor Graad 9 uit 2018, blz.30]

Palestijnse kinderen wordt systematisch geleerd joodse Israëli’s te haten en zich gewelddadig te verzetten tegen een joodse aanwezigheid in Israël, zo blijkt uit een uitgebreid overzicht van Palestijnse schoolboeken.

De studie, door Dr. Arnon Groiss van het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, in samenwerking met David Bedein van het Centre for Near East Policy Research, keek naar bijna 400 schoolboeken die tussen 2013 en 2020 werden gepubliceerd, en meer dan honderd leraren’ handleidingen, meestal gepubliceerd in 2018, voor een beter inzicht in hoe het materiaal werd onderwezen.

Ze vonden drie hoofdlijnen van indoctrinatie die door de teksten liepen: delegitimisatie van het bestaan ​​van de staat Israël, inclusief de ontkenning van Joodse heilige plaatsen binnen Israël; Demonisering van Israël en de joden, die regelmatig worden aangeduid als ‘de zionistische vijand’; en aanzetten tot gewelddadige strijd om heel Israël als Palestina terug te eisen, zonder onderwijs voor vrede en co-existentie.”

“Schoolboeken zijn met name belangrijk in samenlevingen in conflicten, omdat ze aangeven welk verhaal het leiderschap en de samenleving proberen te bereiken in de hoofden van de jongere generatie”, merkt het rapport op. “De schoolboeken die zijn uitgegeven door de Palestijnse Autoriteit geven dan de essentie van het verhaal aan wat het conflict met Israël betreft.”

Het verhaal dat wordt gegeven in het kader van Palestijnse schoolteksten is dat van het voorbereiden van de volgende generatie ‘op een voortdurende en langdurige confrontatie met de staat Israël om het uiteindelijke doel te bereiken, namelijk de oprichting van de staat Palestina die zich zal uitstrekken over het hele grondgebied van het Land van Israël ‘, merkt het rapport op.

En voegt er verder aan toe: “Er is geen spoor in de schoolboeken van de argumentatie die door de Palestijnse Autoriteit in de internationale arena is verspreid dat de Palestijnse Autoriteit zich inzet voor ‘een rechtvaardige vrede’ gebaseerd op de tweestatenoplossing.”

Dit verhaal van aanhoudende gewelddadige strijd tegen een joodse aanwezigheid in Israël is sinds 2016 geïntensiveerd, zo blijkt uit het rapport, met verwijzingen naar de drie hoofdlijnen die in het hele curriculum wijdverbreid zijn. In toenemende mate ontkennen de schoolboeken de staat Israël of elke joodse band met het land heftig, waarbij ze verwijzen naar historische banden tussen joden en Israël als ‘legendes’.

Zo bevatte een leerboek van graad 10 waarin Arabische taal werd onderwezen een passage die luidde:

[de bezetter] heeft voor zichzelf een kunstmatige entiteit gebouwd die zijn identiteit en de legitimiteit van zijn bestaan ​​ontleent aan verhalen, legendes en valse visies, en heeft geprobeerd door verschillende methoden en manieren om levend materieel bewijs te creëren voor deze legendes, of archeologische en architectonische bewijzen die hun waarheid en substantie zouden bevestigen, maar tevergeefs.

Evenzo luidde een graad 3-tekst voor een burgerschapsklasse: “Jeruzalem is een Arabische stad die duizenden jaren geleden door onze Arabische voorouders is gebouwd. Jeruzalem is een heilige stad voor moslims en christenen”, en ontkent een joodse band met Jeruzalem.

Dergelijke berichten bleven niet beperkt tot lessen over begrijpend lezen en nationalisme, maar werden in de leerplannen gevonden, zo blijkt uit het rapport, ook in kernonderwerpen zoals wiskunde. Een wiskundeprobleem voor leerlingen van klas 11 luidde: “Een van de kolonisten [Israëli’s] schiet op [Palestijnse] auto’s die op een van de wegen passeren. Als de kans dat hij in één keer een auto raakt 0,7 is en de kolonist op 10 auto’s schoot, wat verwacht je dan dat het aantal auto’s is geraakt?” Het antwoord in de aantekeningen van de leraar was zeven.

In een commentaar op het rapport vertelde Rabbi Avraham Cooper, geassocieerd decaan, directeur van de wereldwijde agenda voor sociale actie van het Simon Wiesenthal Center, aan The Jerusalem Post dat de inhoud van de leerboeken alle pogingen tot vredesproces tussen Israël en Palestina effectief zinloos maakt:

Veiligheidsexperts stellen kaarten en grenzen op, diplomaten ondertekenen verdragen, maar alleen mensen kunnen vrede sluiten. Dit uitgebreide rapport bevestigt het baanbrekende werk van Dr. Arnon Gross en David Bedein dat Palestijnse kinderen – vrijwel allemaal – niet onderworpen zijn aan een vredescurriculum maar aan een oorlogscurriculum, een programma dat de vlammen van haat tegen hun Joodse buren aanwakkert, ontkent Joodse geschiedenis en Joodse heilige plaatsen in het Land van Israël. Het weigert enige legitimiteit aan de Joodse staat te erkennen – wat de grenzen ook mogen zijn.

Het gebruik van de leerboeken is verplicht op alle Palestijnse scholen, zowel privé als die van de UN Relief and Works Agency (UNRWA). Daarnaast wijst UNRWA 54% van hun budget toe aan onderwijs in de Palestijnse gebieden, waaronder Judea, Samaria en de Gazastrook. Cooper zei dat er behoefte is aan verandering vanuit donorlanden om hoop op vrede te krijgen:

Een andere generatie kinderen [wordt] gehersenspoeld om terroristische moordenaars te haten en te verheerlijken. Donorlanden en internationale instanties die deze scholen financieren, moeten verandering eisen van de Palestijnen. Tenzij en totdat dit educatieve model wordt geschrapt, is er geen hoop op een vredesplan, hoe briljant ook opgesteld, als dit het verhaal is van haat die de Palestijnse leiders universeel van generatie op generatie aan hun kiezers hebben opgelegd.

Ondertussen heeft Itamar Marcus, oprichter en directeur van Palestinian Media Watch, erop gewezen dat de moeilijkheden met het Palestijnse onderwijs veel dieper gaan dan alleen de schoolteksten:

Het probleem van de PA-scholen is fundamenteler dan [dat]. De hele infrastructuur van de PA-scholen is erop gericht terreur te bevorderen. De Bethlehem High School for Girls van de PA heeft onlangs een gedenkteken gebouwd bij de ingang van de school ter ere van een 17-jarige vrouwelijke zelfmoordterrorist, de ‘Martelares Ayyat Al-Akhras’. Elke dag als deze meisjes naar school gaan, wordt hen verteld dat deze terroriste – die een middelbare schoolmeisje was van hun leeftijd en twee Israëliërs vermoordde en 28 verwondde – hun rolmodel is.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Donna Rachel Edmunds “Comprehensive report reveals endemic hate education in Palestinian schools” van 20 juni 2020 op de site van The Jerusalem Post

♦ naar een artikel van Dr. Arnon Groiss “Israel, Jews and Peace in Palestinian Authority Schoolbooks and Teachers’ Guides” van 10 juni 2020 op de site van het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center

Een gedachte over “Uitgebreid rapport onthult endemisch haatonderwijs op Palestijnse scholen

Reacties zijn gesloten.