Judea & Samaria: ‘Het is NU het beste moment om het soevereiniteitsinitiatief uit te voeren’

Een recente analyse door het ministerie van Inlichtingendiensten heeft uitgewezen dat dit het beste moment is om het soevereiniteitsinitiatief in delen van Judea en Samaria en de Jordaanvallei uit te voeren.

Bovendien verwachten onderzoekers van het ministerie geen uitbraak van geweld en zeiden dat de betrekkingen met Arabische landen op korte termijn weer normaal zullen worden.

De positie document dat werd gepresenteerd aan minister van Inlichtingendiensten Eli Cohen (Likud) en verkregen door Israel Hayom, presenteerde de voordelen van het initiatief:

[Het initiatief] verbetert de startvoorwaarden van toekomstige onderhandelingen met de Palestijnen voor Israël en kristalliseert de kosten van de Palestijnse afwijzing van vredesbesprekingen, en kan daarom [de Palestijnen] terugbrengen tot de onderhandelingstafel in een poging om extra fasen te stoppen.

Volgens analisten van het ministerie zal de internationale kritiek op het initiatief na korte tijd afnemen:

Na een golf van diplomatieke protesten, voornamelijk door regeringen, zal de annexatie de Arabische straat niet tegen de regimes opwekken. Het uitblijven van agitatie op straat zal de Arabische leiders duidelijk maken dat de Palestijnse kwestie geen bedreiging voor hen is. Het internationaliseren van dit inzicht zou op middellange termijn een platform kunnen bieden voor het verbeteren van de banden met Israël, zonder te wachten op een Israëlisch-Palestijnse regeling.

Bijgevolg zijn de analisten van het ministerie van Inlichtingendiensten van mening dat soevereiniteit, misschien contra-intuïtief, de Palestijnen ertoe kan dwingen terug te keren naar vredesbesprekingen met Israël in plaats van hen verder weg te duwen:

Na een periode waarin het internationale systeem zich aan annexatie acclimatiseert, zal de maatregel de Palestijnen en andere elementen in de regio en de wereld ertoe aanzetten oplossingen en regelingen te vinden die niet zijn aangebracht op de lijnen van 1967 en voornamelijk op territoriale aspecten.

Wat de timing betreft, is de aanbeveling van de krant om de soevereiniteit nu te implementeren in plaats van te wachten, omdat het onmogelijk is te weten hoe de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november zullen verlopen.

De analisten stelden verder dat ‘wijdverbreide onrust niet wordt verwacht in Jordanië, vooral als dergelijke onrust afwezig is in Judea en Samaria‘. Een andere reden dat het nu het meest geschikte moment is om soevereiniteit toe te passen, is ‘het bezwaar van de Palestijnse Autoriteit tegen het gebruik van geweld, afgeleid van haar eigen existentiële belang‘.

Andere redenen om het initiatief op dit moment uit te voeren zijn:

De lage internationale reputatie van de PA als gevolg van de breuk met de VS; Hamas’ gebrek aan eetlust voor een nieuwe strijdronde; de ​​apathie van het Palestijnse publiek in Judea en Samaria, die voornamelijk bestaat uit bezorgdheid omtrent de problemen van het dagelijks leven, de bezorgdheid van de wereld over de pandemie van het coronavirus en de dringender zorgen van het Arabische publiek thuis.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Ariel Kahana “‘The best time to implement sovereignty initiative is now’” van 19 juni 2020 op de site van Israel Hayom