Onderwijzen van antisemitisme en terrorisme in Hezbollah-scholen

Antisemitisme is het geloof of gedrag dat vijandig staat tegenover joden, alleen omdat ze joods zijn.

Het kan de vorm aannemen van religieuze leerstellingen die de minderwaardigheid van bijvoorbeeld joden verkondigen, of politieke inspanningen om hen te isoleren, te onderdrukken of anderszins te verwonden. Het kan ook bevooroordeelde of stereotiepe opvattingen over joden bevatten.

De schoolboeken die worden gebruikt op scholen die zijn aangesloten bij de Libanese terroristische groepering Hezbollah, vertonen een verontrustend patroon van antisemitische tropen, zei een antiracistische groep in een donderdag gepubliceerd rapport.

Het rapport, getiteld ‘Teaching Antisemitism and Terrorism in Hezbollah Schools’, zag de Anti-Defamation League twee basisschoolboeken herzien, gebruikt in een aantal onderwijsinstellingen die gecontroleerd worden door of gelieerd zijn aan de sjiitische beweging.

De boeken – ‘Islam is onze boodschap’ (naar verluidt veel gebruikt in door sjiieten gedomineerde gebieden) en ‘Ons en geschiedenis’ – werden beide uitgegeven door de aan Hezbollah gelieerde Mustafa Generation Publishing House. De door de rechtengroep verkregen kopieën waren bestemd voor zesde klassers.

“Het jodendom is een religie die beperkt is tot de joden, de meesters van de wereld en de keizers van het universum”, geschreven in het boek ‘Ons en geschiedenis’, waar joden worden veroordeeld vanwege hun ‘onrechtvaardigheid, hun arrogantie, hun hebzucht en hun monopoliseren.

“De zionisten zijn de vijanden van de mensheid in het verleden, het heden en de toekomst”, zei het boek ‘Islam is onze boodschap’, joden verwijtenend voor ‘bedrog, verraad, verraad en het verbreken van pacten.’ Het ADL-rapport zei dat de inhoud in beide boeken staan ​​op het randje van indoctrinatie.

De boeken zetten blijkbaar ook aan tot haat tegen joden en roepen op tot steun voor terrorisme. De rechtengroep drong er bij de VS op aan sancties in te voeren tegen de aan Hezbollah aangesloten scholen om het institutionele antisemitisme binnen hun muren te ontmoedigen.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Eli Nahum “ADL report: Teaching antisemitism and terrorism in Hezbollah schools” van 18 juni 2020 op de site van Monitoring Antisemitism Worldwide (MAW)

♦ naar een artikelAnalysis of Hezbollah Textbooks Shows Lengths Group Will Go to Indoctrinate Hate Against Jews” en een rapportTeaching Antisemitism and Terrorism in Hezbollah Schools” van 18 juni 2020 op de site van Anti Defamation League (ADL)